Wörtersee

Auteur: Manfred Ludwig
Uitgegeven door Kosmos, 1998
Een letterspel voor 2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar
Vrij vertaald in het Nederlands door Peter Vosters (Spelgroep Hof van Watervliet, Brugge, België).

In Wörtersee liggen de letters onoverzichtelijk door elkaar. Nu begint de jacht naar het langste woord. Gelijktijdig proberen alle spelers woorden te vinden. Elke letter is een punt waard dus hoe langer het woord hoe meer punten men verdient.

Speelmateriaal:

1 speelvlak
2 dekschijven
49 schijfjes met letters
1 zandloper (duur : ca. 3 min.)
17 markeerbootjes

Voorbereiding van het spel

 • Iedere speler krijgt de markeerbootjes in een bepaalde kleur :
  1. bij 2 spelers : 5x rood , 5x geel
  2. bij 3 spelers : 4x rood, 4x geel , 4x groen
  3. bij 4 spelers : 3x rood, 3x geel, 3x groen en 3x wit
 • alle overige boten komen in de doos terecht.
 • De zandloper wordt klaargezet.
 • Men heeft nog papier en schrijfgerief nodig.
 • Men legt één van de dekschijven op tafel. Daarop legt men het speelvlak (schijf met de perforaties), dat opgevuld wordt met de goed geschudde omgekeerde letterschijfjes (De schijfjes met als rugzijde de Engelse vlag worden enkel gebruikt wanneer men engelse woorden zoekt).
  Men begint het eerst met de schijfjes met de rode rugzijde (klinkers) gelijkmatig te verdelen nadien vult men de overgebleven gaten op met de overige schijfjes (medeklinkers). De drie schijfjes die overblijven legt men opzij.
  Vervolgens legt men de tweede dekschijf op het speelvlak. Met beide handen worden de grote schijven voorzichtig omgedraaid - zorg dat er geen letters van tussen vallen! Nu kan men beginnen met het spelen van Wörtersee.

Verloop van het spel

Men speelt gedurende vier ronden . In elke ronde bereidt een speler de Wörtersee voor. Vanaf het ogenblik dat de zandloper omgedraaid wordt zoeken alle spelers gelijktijdig naar een zo lang mogelijk woord op het speelvlak.
Wanneer iemand een woord gevonden heeft markeert hij de eerste twee letters met een bootje.
Van zodra de zandloper leeg is krijgt iedere speler punten voor zijn gevonden woord(en), deze worden op een papiertje genoteerd. Hij die na vier ronden het meeste punten heeft wint.

Het zoeken naar woorden.

De bovenste dekschijf wordt verwijderd en de zandloper wordt omgedraaid.
Gelijktijdig beginnen alle spelers te zoeken naar een zolang mogelijk woord. Net zoals de letters van een woord in een bepaalde volgorde staan zo moeten die letters ook in een ononderbroken rij van het ene letterschijfje naar het andere aanliggende letterschijfje op het spelvlak liggen (zie vb. ).
Van zodra een speler van mening is dat hij een geldig woord heeft gevonden plaatst hij één van zijn bootjes tussen de eerste twee letters van het woord in de richting van de tweede letter.
Hierdoor wordt het begin van het woord gereserveerd zonder dat de speler vertelt om welk woord het gaat.
Geen enkele andere ook niet dezelfde speler mag een andere boot met dezelfde richting op deze schijfjes plaatsen.
Dit mag wel als het bootje een andere richting aanduidt.
Eenmaal gezet mogen de boten niet meer verplaatst worden.

Einde van een ronde en de waardebepaling.

Zodra de zandloper leeg is eindigt het spel.
De speler die dit het eerst merkt roept "STOP".
Men begint met de speler die "stop" riep. Hij noemt alle woorden die hij gevonden heeft. Voor elke letter waaruit het woord bestaat krijgt hij een punt. De gewonnen punten worden op een papiertje genoteerd. Zo gaat men alle spelers langs.

Einde van het spel

Na de vierde ronde eindigt het spel. Hij met de meeste punten wint. Bij een gelijke stand zijn er meerdere winnaars.

Date Last Modified: 27-05-1998
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief