Wohnprojekt 88

Auteur: onbekend
Uitgegeven door Parker, 1988
Een spel rond ruimtelijke ordening.
Vrij vertaald in het Nederlands door Peter Vosters (Spelgroep Hof van Watervliet, Brugge, België).

In dit spel probeert men nieuwe woongebieden zo goed mogelijk te bebouwen. Hierbij is, zoals bij elke goede stadsplanning, de levenskwaliteit troef. Hij die de juiste planning maakt en het vlugst bouwt wint. Voor grote en kleine strategen vanaf 10 jaar.
Voor 2 tot 4 spelers.

Woonproject 88

Het grote strategische spel van stadsplanning en levenskwaliteit. Aan de rand van een grote stadskern wordt een nieuw woongebied aangelegd. Men voorziet meerdere woonkernen.
Verschillende bouwondernemingen schrijven zich in. Jij bent er van het begin bij als ondernemer.
De grote beslissingen gebeuren in de aanbestedingsfase. Deze fase, waar de offertes toegewezen en uitgevoerd worden, bevat de kern van het ganse spel. De eigenlijke bouwfase speelt zich af op de achtergrond.
In de aanbestedingsfase toont men of men zijn mogelijkheden goed heeft ingeschat en of men zijn argumenten op de meest geschikte manier heeft uitgespeeld. Daar de afzonderlijke woonkernen in meerdere fasen worden afgewerkt, volgt er dus telkens een nieuwe aanbesteding. Hierdoor heeft de projectstrateeg meer kans dan de gewone geluksvogel.
Het doel van iedere medespeler is om zoveel mogelijk bouwstukken te plaatsen en daarmee punten te verzamelen.
Bij de concurrentiestrijd kunnen 2 tot 4 bouwondernemers deelnemen. De speelduur bedraagt ongeveer 1 uur.
Woonproject 88 kan door de 4 ondernemers zowel als een individueel of als een partnerspel gespeeld worden.

Bij het spel behoren:

-> 1 speelbord, hierop vindt men de 4 woonkernen. Elk afzonderlijk stadsdeel moet bebouwd worden met eenzelfde bouwstijl. Daarnaast schrijft het bouwplan ook elementen met betrekking tot leefbaarheid voor.
Op het speelveld staat de T (troef) voor levenskwaliteit.

-> 80 bouwstenen, met 4 verschillende bouwstijlen, genummerd van 1-15:

 • 15 bungalows
 • 15 woonhuizen
 • 15 woonblokken
 • 15 flats
 • 15 levenskwaliteit stenen
  van deze soort stenen zijn er 3 soorten:
  • 5 groenaanleg genummerd van 1-5
  • 5 bomen genummerd van 6-10
  • 5 zwembaden genummerd van 11-15
 • 5 reservestenen die onbedrukt zijn.


De stenen zijn genummerd waarbij het hoogste getal (15) de hoogste waarde bezit. Zo kan men met een steen met waarde 10 een steen met waarde 7 slaan. De 15 stenen van levenskwaliteit hebben een troefkarakter. Elk van deze troefstenen slaat een andere steen onafhankelijk zijn waarde. Het slaan van troefstenen is slechts mogelijk met een hogere waarde van een andere troefsteen.
Het spel is gedaan van zodra er 2 van de 4 woonkernen klaar zijn. Winnaar is hij of de groep met het hoogste puntenaantal.
Een woonkern geldt als afgewerkt wanneer er minstens 10 gelijke bouwwerken, 2 groenaanleg, 2 bomen en 2 zwembaden gebouwd zijn. Deze kunnen in één of meerdere ronden door verschillende spelers bereikt worden.

Spelvoorbereiding:
Alle stenen, uitgenomen de reservestenen, worden met de afbeelding naar beneden goed geschud en naast het speelbord gelegd.
Iedere bouwondernemer kiest, naargelang het aantal medespelers, zijn stenen uit:

bij 2 spelers elk 15 stenen
bij 3 spelers elk 12 stenen
bij 4 spelers elk 10 stenen


De overige stenen blijven als "reservestenen" liggen. Iedere speler plaatst zijn stenen op zo'n wijze dat de anderen ze niet kunnen zien. Nadien draait iedere speler een "reservesteen" om, wie de hoogste waarde omdraait mag het eerst beginnen. Troef heeft voorrang. De reservestenen worden teruggelegd.
Nu beslissen de bouwondernemers of ze afzonderlijk of in 2 groepen van 2 spelers gaan spelen. Deze vennootschap geldt voor de ganse duur van het spel, d.w.z. totdat de woonkernen bebouwd zijn of totdat er geen stenen meer voorhanden zijn. Bij een partnerspel zitten de partners tegenover elkaar.

Woonproject 88 wordt in wijzerzin gespeeld en bestaat uit 2 fasen:

A) de aanbesteding
B) de bouwfase

A) De aanbesteding.

Voor de 4 woonkernen ligt er een goedgekeurd bouwplan klaar. Dit schrijft voor dat er slechts één soort bouwstijl mag gebruikt worden. Omdat men ook streeft naar een zekere kwaliteitsnorm wordt er voor elk woongebied 2 percelen groenaanleg, 2 percelen bomen en 2 zwembaden voorzien. Het in orde brengen van de 4 woonkernen, en daarmee het woonproject 88, wordt in meerdere bouwfasen voorzien. Voor iedere deel van de bouw wordt er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

Het toewijzen van de offerte:
Bij het begin van de eerste en elke volgende bouwfase is er een toewijzing van de offerte.
Iedere bouwondernemer bepaalt de waarde van zijn bouwstenen en de te volgen tactiek.
Door middel van deze offerte bepalen de ondernemers welke bouwstijl ze in deze bouwfase willen volgen.
Speelt men met een partner dan richt iedere groep zich op één bouwstijl, die ze gemeenschappelijk volgen. De partners laten echter niet in hun "kaarten" kijken en ook ten opzichte van hun tegenstander zullen ze het enkel indirect eens worden.
Het probleem is : een zelfde bouwstijl bekomen zonder te weten over welke stenen je partner beschikt!
Bij een partnerspel worden dus enkel 2 bouwstijlen per bouwfase opgericht.
De partner in de groep van de startspeler is het slechts daarmee eens wanneer hij van beiden de definitieve offerte "wij bouwen..." aangeeft en daarmee de eerste steen omdraait.
Speelt men alleen dan biedt men om beurt in wijzerzin zijn offerte aan, en draait de startspeler de eerste steen om.

Het ter inzage leggen van de offertes.
Hebben alle ondernemers hun offerte voor de eerste bouwfase ingediend, dan volgt er een inzage van de offertes.
De eerste bouwondernemer draait een willekeurige steen om onafhankelijk van zijn offerte, hij legt deze echter nog niet op het speelveld.
In wijzerzin moeten de medespelers een steen van dezelfde groep inzetten. Bezit een speler geen steen van deze bouwstijl dan mag hij een troefsteen (met een element van levenskwaliteit) of een steen van een andere bouwstijl inzetten. Deze laatste steen is hij dan wel kwijt.

Basisprincipe.
Stenen met een hoge waarde slaan stenen van eenzelfde bouwstijl met een lage waarde!
Troef slaat andere stenen!
Een hoge troef slaat een lage troef!
(Zo kunnen ook stenen met de hoogste waarde nl. 15 ook verloren gaan.)
Een bouwfase verloopt over meerdere ronden en dit volgens het aantal ondernemers. Bij 4 spelers is dit 10 ronden (10 stenen)
Een ronde is gedaan wanneer iedere concurrent een steen heeft omgedraaid d.w.z. een deel van zijn offerte heeft bekend gemaakt. De winnaar van deze ronde, die de hoogste steen heeft ingezet en daarmee de beste argumenten aan zijn kant had, behoudt deze stenen en houdt deze goed gescheiden van zijn andere stenen.
De winnaar van deze ronde begint met de rest van zijn stenen een nieuwe ronde.

B) Bouwfase.

Is de voorraad bouwstenen (tussen 10 en 15) op dan is de aanbesteding voor deze bouwfase voorbij. De ondernemers plaatsen hun gewonnen stenen op het bouwperseel. Natuurlijk mogen enkel deze stenen geplaatst worden die betrekking hebben met de offerte of de passende troefstenen. Bij de offerte "Ik bouw bungalows" worden dus enkel bungalows op het speelbord geplaatst en afgerekend. Van de troefstenen kunnen er steeds 2 stenen geplaatst worden (bv. 2 bomen)
Heeft een ondernemer enkel troefstenen maar geen steen van de offerte dan mag hij deze troefstenen niet plaatsen. Het puntenaantal van de stenen die men plaatst worden genoteerd. Alle andere troefstenen en stenen die niet bij de eigenlijke offerte behoren worden omgedraaid en samen met de overige reservestenen geschud. Nieuwe bouwvoorraden worden gegeven, nieuwe offertes uitgeschreven, nieuwe woonkernen worden aangevat en reeds begonnen werken worden verder voltooid. Het spel eindigt van zodra er 2 woonkernen af zijn of als er minder bouwstenen zijn dan het aantal spelers. Winnaar is de speler of de spelersgroep met het hoogste aantal punten.

Puntentelling.
Iedere steen, die op het speelbord geplaatst wordt, heeft zijn eigen waarde en krijgt hierbij 10 punten extra.
Een woonkern die in één ronde voltooid wordt, dus uit minstens 10 bouwstenen en 6 levenskwaliteitstenen bestaat, brengt 300 punten op.
Een woonkern die in meerdere ronden (met het minimum aan stenen) voltooid wordt krijgt 150 punten.(Stenen die boven het minimum aangeboden worden leveren nog 10 punten op)
Een met 15 bouwstenen en 6 levenskwaliteitstenen in één ronde bebouwde woonkern levert 350 punten op.
Een met 15 bouwstenen en 6 levenskwaliteitstenen in meerdere ronden bebouwde woonkern brengt 250 punten op.
Volgens de speelwijze worden de punten individueel of als groep genoteerd.

Voor gevorderde spelers:

Wanneer een speler bekend maakt welke bouwstijl hij wil oprichten dan kan de tegenspeler dezelfde groep kiezen wanneer hij dit ook ziet zitten.
Hij zegt "Ik bied tegen" of "Ik bouw eveneens.."
Bij deze speelwijze gelden dezelfde regels, op het einde van een bouwfase (wanneer alle begin stenen gespeeld zijn) tellen de tegenstanders hun gewonnen stenen van de offertegroep samen (plus troefstenen)
Deze bijkomende regel is niet afhankelijk van de bebouwingsmogelijkheden. Winnaar is hij die de meeste stenen heeft. Enkel de winnaar mag zijn stenen plaatsen en bekomt daarmee punten. De verliezer gaat met lege handen naar huis. Is het aantal stenen gelijk dan kijkt men naar de waarde van de stenen, hij met de hoogste waarde wint.

Date Last Modified: 24-03-1998
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief