Winkeladvokat

Auteur: onbekend
Uitgegeven door Schmidt Spiele, 1986
Een tactisch bordspel voor 2 tot 4 spelers.

Inleiding.

Uw verdachte is in doodsangst. De officier van justitie heeft voor het door hem gepleegde strafbare feit een levenslange gevangenisstraf geeist. U heeft de ondankbare taak deze eis met argumenten te ontkrachten om daarmee de strafmaat te verminderen. Met handige hoekzetten moet u proberen, de beste argumenten voor uw verdachte naar voren te brengen. De argumenten worden in dit spel door middel van puntenwaarden voorgesteld. De spelers bewegen hun speelstenen over het speelbord en ontvangen in het verloop van het spel hiermee een bepaalde hoeveelheid punten. Des te hoger deze uitvalt, des te later is de strafmaat voor de verdachte. Doel van het spel is om voor uw verdachte de laagste strafmaat uit te spelen. Winkeladvocat is een spel voor 2-4 personen vanaf 12 jaar.

Speelmateriaal

- 1 speelbord

- 4 advocaatstenen

- 80 paragraafstenen (25 blauwe, 25 rode, 15 gele, 15 groene)

Spelopbouw en -begin

Bij 2 spelers wordt het blauwe en rode startveld gebruikt. Iedere speler ontvangt 25 paragraafstenen. Bij 3 of 4 spelers ontvangt iedere speler 15 stenen.

De spelers komen overeen, wie er begint. Alle spelers plaatsen hun advocaatsteen op één van de gekleurde hoekvelden overeenkomstig met hun speelkleur. De beginnende speler beweegt zijn speelsteen overeenkomstig de bewegingsregels. De overige spelers volgen kloksgewijs.

Spelregels

* Beweging van de advocaatstenen

Een advocaatsteen mag tijdens een speelbeurt een zogenaamde winkelhoek doorvoeren. Daarvoor beweegt de speler de steen horizontaal of verticaal over een aantal vrije velden naar keuze, om vervolgens aansluitend loodrecht hierop (dus 90 graden hoek) te bewegen. De steen mag na de hoek ieder gewenst aantal vrije velden bewegen. Het veld, waarop de steen de hoek van 90 graden uitvoert, wordt als winkelhoek gekenmerkt. Ter verduidelijking van de zetwijze zie afbeelding 1 duitse spelregels.

* Plaatsing van een paragraafsteen

Gedurende de zet van zijn advocaatsteen moet de speler één van zijn paragraafstenen op het veld winkelhoek plaatsen. Het in veld winkelhoek afgebeelde puntenaantal telt aan het einde van het spel voor de bepaling van de winnaar.

* Slaan van paragraafstenen

Een speler kan gedurende zijn zet van zijn advocaatsteen een paragraafsteen van de tegenstander slaan. Wordt een eigen paragraafsteen geplaatst in een aangrenzend veld van een paragraafsteen van de tegenstander en bevindt zich achter die steen een vrij veld, dan kan de speler de vijandige steen met zijn paragraafsteen overspringen/slaan (zoals in dammen). Ook kettingsprongen zijn hierbij toegestaan. Afbeelding 2 in de duitse spelregels verduidelijkt de slagmogelijkheid. Advocaatstenen zelf mogen niet slaan of zelf geslagen worden.. Oversprongen paragraafstenen worden vn het bord genomen door de slager en tellen voor de eindafrekening.

Tekst bij afbeelding:

1. De advocaatsteen maakt een winkelhoek

2. In het hoekveld (het winkelhoekveld) wordt een paragraafsteen geplaatst.

3. De paragraafsteen springt over een vijandige steen heen (op 4). Deze steen wordt van het speelbord genomen.

Einde van het spel

Het spel eindigt, zodra een speler zijn advocaatsteen niet meer verplaatsen kan. De steen is dus ingesloten (zie afbeelding 3 duitse spelregels). Tekst bij afbeelding: De advocaatsteen is in alle vier de bewegingsrichtingen geblokkeerd en als zodanig ingesloten.

Nu telt iedere speler alle punten op de door hun paragraafstenen bezette velden op. Hierbij wordt van de geslagen stenen van de tegenstanders nog 1 punt per steen opgeteld. Het eindresultaat wordt met elkaar vergeleken en de speler met de meeste punten heeft gewonnen.

 

Date Last Modified: 09-02-2001
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief