Vox Populi

Auteur: Francis Pacherie
Uitgegeven door Tilsit Edition, 2000
Een strijdspel tussen gladiatoren voor 3 tot 6 spelers vanaf 9 jaar.
Vrij vertaald door Bart Bernaert

Doel van het spel

Elke speler is een gladiatorentrainer. Het doel is LANISTA of oppertrainer te worden. Dat doe je met je supporters en je gladiatoren. Als je gladiatoren Sterren worden, schenk je ze aan een kandidaat-keizer. Als iemand echt keizer wordt, wint de speler die hem de meeste Sterren heeft geschonken.

Spelonderdelen

Spelvoorbereiding

Het spel

De jongste speler begint. Iedere speler mag in zijn beurt 3 dingen doen:

1° een supporter én een gladiator leggen

a) een supporter leggen: vraag aan je linkerbuur in welke wijk je een supporter mag leggen. Hij toont een wijk. Leg een supporter op een open vakje (=geen Colosseum en geen eerdere supporter) van die wijk. Hier mag niemand meer bij.

b) een gladiator leggen: leg op de populariteitsmeter een gladiator bij een kandidaat-keizer naar keuze. Hier mogen onbeperkt gladiatoren liggen (ev. gestapeld). De kandidaat staat symbool voor een Colosseum op het spelbord.

2° een gevecht organiseren

3° einde van de beurt

Spelkaarten en andere speciale zaken leggen

Einde van het spel

Veel speelplezier! (Bart Bernaert)

Vertaling van de 55 spelkaarten

Date Last Modified: 06-02-2003
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief