Volle Hütte

Auteur: Stefan Dorra
Uitgegeven door ASS, 1997
Een amusant spel met cafés, geld en heel veel gasten voor 3 tot 5 spelers vanaf 12 jaar.
Vertaald in het Nederlands door Hendrik Cornilly (Spelgroep Hof van Watervliet, Brugge, België).

SPELMATERIAAL:

DOEL:

De avond valt, het oude stadskwartier komt opnieuw tot leven. De cafés en pubs lopen stilaan weer vol. De spelers wedijveren met elkaar (als cafébaas) om zoveel mogelijk gasten binnen te lokken. De concurrentie is hard en gasten die zonder betalen vertrekken beperken de omzet. Hoe later op de avond echter, hoe meer volk en hoe groter de inkomsten. Probeer kapitaalkrachtige gasten uit andere cafés weg te lokken om ze in de eigen zaak te bedienen. De speler die uiteindelijk de grootste omzet bereikt heeft, wint het spel.

SPELVOORBEREIDING:

Leg het grote speelbord in het midden van de tafel. Hierop worden de verschillende kaartjes gelegd (zie figuur op p.1 van de spelregels).

De vierkante inrichtingskaartjes worden verdekt geschud en als een verdekte stapel op de aangegeven plaats gelegd. De bovenste twee kaartjes worden zichtbaar naast de stapel gelegd.

Sorteer de andere kaarten per soort: gastenkaarten (geel), actiekaarten (rood) en kassakaarten (blauw). Elk van de stapeltjes wordt geschud. De gast- en actiekaarten worden als een verdekte stapel op de bijpassende velden geplaatst. Telkens worden de drie bovenste kaarten omgedraaid en ernaast gelegd. De zes kassakaarten worden als open stapel (bovenste kaart zichtbaar) op het speelbord gelegd.

Elke speler kiest een grondplan en neemt 3 inrichtingskaartjes en 2 actiekaarten van de verdekte stapel. Hoe men de inrichtingskaartjes moet leggen, wordt verderop besproken. Beide actiekaarten houdt men verdekt voor zich.

De 63 gasten worden naast het speelbord geplaatst. De kleur van de gasten duidt hun geldwaarde aan: geel = 10 Mark, rood = 20 Mark en blauw = 30 Mark.

Eén van de spelers is eveneens bankier. Deze speler wordt ook de startspeler.

EEN SPEELBEURT:

Een speelbeurt bestaat altijd uit twee delen:

Beginnend bij de startspeler kiest elke speler bij zijn beurt één van volgende drie acties: ofwel café inrichten (1a), ofwel gasten ontvangen (1b), ofwel inkasseren (1c).

Zodra 10 of meer gasten in het spel aanwezig zijn, moet elke speler nog een tweede actie uitvoeren: nl. het verplaatsen van gasten (= uitspelen actiekaart).

OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE ACTIES:

1a. Café inrichten:

Kies één van beide openliggende inrichtingskaartjes en plaats het op de plattegrond. Draai vervolgens een nieuw inrichtingskaartje om op het centrale speelbord.

Hoeveel en welke inrichtingskaartjes iemand kiest, staat volledig vrij. Terrastafeltjes moeten natuurlijk buiten staan. Barkaartjes kunnen enkel langs een wand gelegd worden (dus niet centraal). Een volledige barwand bestaat uit maximaal drie kaartjes. Andere beperkingen zijn er niet. (Iemand mag bv. alle biljarttafels bezitten...) (Voorbeeld inrichting op p.2 van de spelregels.)

1b. Nieuwe gasten ontvangen:

Kies één van de drie openliggende gastenkaartjes en leg deze open op de aflegstapel. Neem vervolgens de aangeduide gasten uit de voorraad en zet ze op de aangegeven plaats op je plattegrond. Een speler mag zijn nieuwe gasten verdelen over alle beschikbare plaatsen van dat type. Vervolgens wordt een nieuwe gastenkaart opgelegd op het centrale speelbord.

Een speler kan enkel een gastenkaart nemen waarvan alle gasten een plaats kunnen krijgen in het eigen café. Zijn er bvb. slechts twee terrasstoelen vrij, dan kan een kaartje met drie gasten voor het terras niet gekozen worden. Heeft een café geen biljarttafel, dan kunnen ook geen gasten die willen biljarten ontvangen worden.

Elke beschikbare plaats is door een cirkeltje aangeduid. Daarop kunnen dus tijdens het spel nieuwe gasten geplaatst worden.

Uitzondering: Rond een tafelvoetbal en een biljarttafel staan geen cirkeltjes maar kunnen tot 4 gasten staan. De gasten die daar staan komen steeds samen binnen. Deze tafels worden dus als (volledig) bezet beschouwd zodra er reeds één gast bijstaat. (Staan twee gasten aan een biljarttafel, dan kunnen daar geen nieuwe gasten bijgeplaatst worden. Eerst moeten deze twee gasten verplaatst worden naar een andere activiteit.)

1c. Kassa kassa:

Wie wil afrekenen neemt de bovenste kassakaart en legt deze open op de aflegstapel. Hierdoor wordt in elk café (waar gasten zijn) afgerekend. Voorwaarde om zo'n kaart te kunnen kiezen: in het eigen café én in minstens één ander café moeten gasten aanwezig zijn.

Elke speler incasseert de waarde van de aanwezige gasten: voor elke gele pion 10 Mark, voor een rode 20 Mark en voor een blauwe 30 Mark. De gasten blijven overal staan. De speler die deze actie koos, krijgt een bonus. De waarde daarvan (van 30 tot 70 Mark) staat vermeld op de kassakaart.

2. Gasten verplaatsen:

Zodra minstens 10 gasten in het spel zijn moet elke speler bij elke beurt ook een actiekaart uitspelen waardoor enkele gasten verplaatst worden.

Elke speler heeft steeds twee actiekaarten ter beschikking en houdt deze verdekt voor zich.

Wie aan beurt is moet één van beide actiekaarten uitspelen en open op de aflegstapel leggen. Hij kiest vervolgens een nieuwe actiekaart van het centrale speelbord en vult de vrijgekomen plaats weer aan.

Het doel van de actiekaarten bestaat erin gasten uit een ander café (in het beste geval dit van de speler die het spel leidt) te laten vertrekken (al dan niet zonder betalen) en ze naar een ander (liefst het eigen) café te laten gaan. Hiervoor bestaan er twee soorten actiekaarten: type A en B.

Opmerkingen bij dit verplaatsen:

  1. De te verplaatsen gasten blijven in hoofdzaak als groep samen. D.w.z.: ze moeten samen plaats nemen in de dichtstbijgelegen inrichting van de vermelde soort. Voorbeeld: Drie gasten die tafelvoetbal speelden moeten verhuizen naar de bar. Allereerst proberen ze in het café waar ze zijn te blijven. Is er geen of onvoldoende plaats, dan verhuizen ze alle drie naar het café van de volgende speler. Is ook daar geen of onvoldoende plaats, dan gaan ze verder. Vinden ze nergens plaats, dan gaan ze naar huis. Deze gasten worden dan uit het spel genomen.
  2. Wanneer gasten een café moeten verlaten wordt nagekeken of ze betalen of niet. Normaalgezien krijgt de speler van het café dat verlaten wordt een bedrag van de bank dat overeen stemt met de waarde van de gasten die vertrekken. Staat op de actiekaart echter een bankbiljet met een rood kruis door, dan verlaten de gasten het café zonder te betalen!

Actiekaarten die niet uitgevoerd kunnen worden (alleen bij type A mogelijk), worden gewoon op de aflegstapel gelegd. (Voorbeeld: Gasten die biljart spelen moeten verhuizen. Dit kan niet als nog geen enkel café een biljarttafel bezit.) Deze actie vervalt dan. Elke actie die uitgevoerd kan worden, moet ook uitgevoerd worden ook al is dit in het eigen nadeel.

SPELEINDE:

Het spel kan op twee manieren eindigen:

De speler die uiteindelijk de hoogste omzet heeft bereikt, wint dit spel.

Date Last Modified: 06-03-1998
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief