Vertigo

Auteurs: Sylvie Rodriguez en Philippe Des Pallieres
Uitgegeven door Eurogames, 1992
Een strategisch, economisch en ecologisch spel voor 2 tot 4 spelers vanaf 12 jaar.
Vertaald in het Nederlands door Piet Notebaert (Spelgroep Hof van Watervliet, Brugge, België).

Doel

Op het einde van het spel, wordt het meest ontwikkelde land (land met de meeste fabrieken) tot winnaar verklaard.

Inhoud

1 centraal speelbord, dat de zetelende raad van de UNO voorstelt. Hier wordt over wetsvoorstellen gestemd. Ook de kluis van de UNO is hier te vinden. De UNO krijgt zijn inkomsten uit onderhoudsgeld voor diplomaten, belasting op regionale afvallozing en bepaalde boetes. De 10 getallen aan de rand dienen om de ronden te tellen. De draaischijf geeft de wereldvervuiling in % aan. Het groene en rode vak dient om de diplomaten ja of neen te laten zeggen bij het stemmen.

4 persoonlijke speelborden, eigenlijk een controlescherm voor elk land. Elk land heeft 3 regios met elk 10 provincies. Er is ook een safe om het geld te bewaren.

losse stukken:

Voorbereiding en uitgangspositie

Plaats de UNO in het midden van de tafel. Het beeldscherm toont een gave aarde (0% vervuiling). De schatkamer van de UNO bevat 25$ per speler die aan het spel deelneemt.

Elke speler kiest een kleur en krijgt het controlescherm van zijn land + 40$.

Bepaal eerst een startspeler.

Elk land kent zijn eigen voorgeschiedenis. Elke speler moet nu het profiel van zijn land bepalen. Hij kan nu de 40$ besteden naar eigen inzicht om een aantal pionnen in zijn regios te brengen:

Deze figuren moet hij als volgt plaatsen:

Spelverloop

1. Rondenteller en eerste speler bepalen

Vanaf de 11de ronde gooit men de dobbelsteen om te bepalen of het spel stopt; zon: verder spelen en wolk: stoppen. De speler die daarnet begon, bepaalt wie de volgende ronde start.

2. Het land exploiteren

a) levensonderhoud van academici, ingenieurs en diplomaten
b) verplaatsen en gebruiken van academici
c) oprichten van fabrieken
d) afvallozing van de regionale milieuverontreiniging
e) verhogen en verplaatsen van de bevolking
f) opleiding van academici

3. Vervuiling

Verhoging of vermindering van de milieuverontreiniging.

4. Produktie

Elke speler krijgt de productie van zijn land.

5. Aanvaarding van nieuwe wetsvoorstellen

Elke speler die vertegenwoordigd is in de UNO kan een wetsvoorstel indienen en/of er voor stemmen.


Een beetje meer uitleg over elke fase

Het land exploiteren

A. Levensonderhoud van de academici

B. Verplaatsen en gebruiken van academici

Alle verplaatsingen van academici zijn gratis. De academici op het centrale veld van een regio kunnen:

toewijzing:

C. Oprichten van fabrieken

D. Regionale afvallozing

Als het % van de eigen vervuilde provincies groter is dan de wereldvervuiling, kan een speler beslissen om zijn eigen provincies te saneren.

Afvallozing van één provincie:

Als een speler geen afvalverwerkingsinstallatie bezit, kan hij het afval m.b.v. de UNO verwerken. Dit kost 10$ per provincie. Alle geld gaat naar de UNO.

E. Bevolking

F. Opleiding van academici

Regios met minstens 5 bevolkingsfiguren kunnen per ronde 1 academicus opleiden (betaal 5$ en plaats in centrum).

Vervuiling

Een speler moet dobbelen per eigen milieuvervuilende fabriek en per regio met minstens 5 bevolkingsfiguren zonder afvalverwerkingsinstallatie.

Je begint met de rechter regio en schuift pas naar links op als in de vorige regio geen vervuiling meer optreedt.

zon de vervuiling wordt behandeld, geen gevolgen
1 wolk 1 vervuilend gebied plaatsen in een provincie van de regio
2 wolken 2 vervuilende gebieden plaatsen in 2 provincies van de regio
1 wolk + pijl De vervuiling treedt op in een ander land. Kies een provincie uit van een andere speler naast een provincie die reeds vervuild is. Als de regio nog niet vervuild werd, mag de eigenaar zelf de provincie uitkiezen.

Als een speler geen vrije provincies meer bezit, is hij verplicht de vervuiling op een reeds bewoond gebied te plaatsen. Alle figuren (bevolking, fabrieken, ingenieurs) worden dan verwijderd. Telkens een speler een vervuilend gebied plaatst, moet een steentje (achterkant 1$) op de rand van het beeldscherm van de UNO komen. Zodra 4 dergelijke steentjes aanwezig zijn, verhoogt de wereldvervuiling met 10%. De steentjes worden verwijderd. Elke speler moet dan 1 vervuilend gebied extra plaatsen in een eigen provincie naar keuze. Op het einde van een ronde worden de steentjes hoedanook verwijderd (ev. zonder gevolg dus).

Als tijdens een speelbeurt geen enkele speler een vervuilend gebied moet plaatsen, daalt de wereldvervuiling met 10%. Elke speler mag dan 1 vervuilend stuk per regio verwijderen.

Produktie

Wetsvoorstellen

Elke speler die diplomaten in de UNO heeft, kan - om beurt - een wetsvoorstel indienen. Per speelbeurt kan een bepaald wetsvoorstel maar één keer aan bod komen en elke speler mag elk wetsvoorstel slechts één keer indienen tijdens het gehele spel.

Indien een meerderheid JA kiest, wordt de wet uitgevoerd (uurwijzerzin) en de speler die het wetsvoorstel indiende, krijgt een premie van 10$.

1. Ontwikkelingshulp

Het meest geïndustrialiseerde land geeft het minst geïndustrialiseerde land 5$ per fabriek dat het meer bezit.

2. Stop de milieuvervuiling

10$ boete per vervuilende fabriek. Bovendien: als de wereldvervuiling de volgende waarden bereikt:

3. Speciale premie

De UNO betaalt 3$ per aanwezige diplomaat bij de stemming.

4. Internationale solidariteit

De inkomens van alle landen worden opgeteld en gelijkmatig verdeeld.

5. Subsidies

De UNO verdeelt de helft van zijn kassa aan de niet vervuilende landen (dit zijn landen zonder vervuilende fabrieken en regios waar minstens 5 bevolkingsfiguren met een afvalverwerkingsinstallatie staan)

Date Last Modified: 06-03-1998
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief