Vernissage

Auteur: Klaus Teuber
Uitgegeven door TM-Spiele, 1993
Kunstwerken verzamelen op het juiste moment (3 tot 5 spelers vanaf 12 jaar).
Vertaald in het Nederlands door Piet Notebaert (Spelgroep Hof van Watervliet, Brugge, BelgiÎ).

Doel:

Verzamel het grootste vermogen door kunstwerken aan te kopen en andere op het juiste moment in waarde te laten dalen.

Voorbereiding:

Het speelbord:

startveld kunstenaars:
een kunstenaar beweegt enkel en alleen als er drie verschillende soorten noodlot-chips voor hem liggen, hij springt dan over de chips heen naar het volgende vrije veld
startveld kunstagenten:
bij het begin van het spel kan elke speler elke kunstenaar beÔnvloeden; op elke trede mag slechts 1 agent van een bepaald kleur staan; zij verplaatsen zich door het uitspelen van de kaart „tredenwissel¾
noodlot-chips:
tijdens het spelverloop worden deze op de treden voor de kunstenaars gelegd; hun roem stijgt door verkoopsucces en daalt door schandalen en scheppingscrisis
de rode treden:
zijn voor de kunstenaars en de noodlot-chips
de witte treden:
zijn voor de kunstagenten; zij beÔnvloeden de kunstenaars die op dezelfde trede staan
de geldbeurs:
startplaats voor elke beroemdheids-steen; elk kunstwerk is bij het begin van het spel 100.000 Rubens waard
de "IN"-zone:
komt de beroemdheids-steen van een kunstenaar op deze velden, dan kunnen die spelers die deze kunstenaar uitstallen geld verdienen
de rode en grijze lijsten:
de prijs staat er onder
de grijze vakjes:
duiden de waarde aan van de werken van een kunstenaar
het "OUT"-veld:
als een beroemdheids-steen daar belandt, dan is voor die kunstenaar het spel gedaan, de bezitter verliest 100.000 Rubens

Spelverloop:

Wie aan de beurt is, voert de volgende akties uit, in deze volgorde:

A. Noodlot-chips bijplaatsen

Je moet chips plaatsen als je agent invloed heeft op minstens 1 kunstenaar (= op dezelfde trede staan).
Gooi daartoe de speciale dobbelsteen:

Plaats de chip op de volgende vrije trede van de kunstenaar op wie je invloed uitoefent. Wacht af of er een of meerdere spelers zijn die hiertegen bezwaar hebben.
Een speler kan bezwaren uiten als hij ook invloed heeft op die kunstenaar.
Komt men tot een vergelijk?

Heeft geen enkele medespeler bezwaar dan wordt de beroemdheids-steen van de kunstenaar verplaatst (evenveel velden als er op de chip staan: + in richting van „in¾ en - in richting van „out¾).

mogelijke gevolgen:

A1 BEZWAREN

A2 KRACHTMETING

A3 "IN"

A4 "UIT"

A5 VERNISSAGE

Probeer eerst een andere waarde overeen te komen (enkel de waarde, niet de aard).

Lukt dit, voer dit dan uit en verplaatst de beroemdheids-steen.

Komt men niet overeen, dan blijft de chip liggen en kan een krachtmeting volgen op aanvraag van de speler met bezwaren.

De speler aan beurt (=Pro) wil de chip laten liggen, de andere (=Contra) wil die niet.

Wie 1 of meerdere geldkoffers wil inzetten, mag dit nu doen (de Contra eerst).

Alle spelers die mogen meedoen, gooien de 2 dobbelstenen en tellen het aantal ogen op met de uitgespeelde geldkoffers.

Wie de hoogste som bereikt, wint de krachtmeting.

Pro wint:
de chip blijft liggen
elke contra verliest zijn agenten die op dezelfde trede staan als de bestreden kunstenaar

Contra wint:
de chip wordt verwijderd
de Pro speler neemt zijn agent weg, die op dezelfde trede staat als de betrokken kunstenaar

Elke speler die geld wil verdienen, toont werk (of meerdere) van die kunstenaar. Hij legt deze kaarten open voor zich neer.

Voor elk getoond werk krijgt de speler de som van de bank.

Na het tonen van de werken, blijven deze kaarten open op tafel liggen. Ze blijven wel geld opbrengen als de beroemdheids-steen weer op deze velden komt.

Na het uitbetalen van het geld, gaat de beroemdheids-steen terug naar het eerste veld net buiten de "IN"-gallerij.

De speelfiguur en de beroemdheids-steen van deze kunstenaar verdwijnt uit het spel.

Zijn kunstwerken blijven wel in het spel

Elk werk dat een speler nog bezit van deze kunstenaar brengt hem een verlies op van 100.000 Rubens bij het einde van het spel.

Als er twee kunstenaars uit zijn, is het spel ten einde.

Zodra er op de trappen voor een kunstenaar minstens 3 verschillende chips liggen, maakt de kunstenaar een sprong:

Hij mag naar het volgende vrije vak worden verplaatst.

GROTE Vernissage:
Staat de kunstenaar na de sprong op de bovenste trede, dan mag hij zijn beroemdheids-steen 12 velden verplaatsen naar "IN". (dit geldt ook als hij als eerste staat)

KLEINE Vernissage:
Staat hij na de sprong op de tweede plaats, dan mag hij 6 plaatsen opschuiven.

Een sprong naar de 3de of 4de plaats heeft geen gevolgen.

De chips waarover gesprongen werd, gaan terug naar de voorraad.

Uitzondering:
De kunstenaar mag de kritiekveer niet dragen!

B. Een kaart kopen

Nu moet de speler een grijze of bruine kaart kopen.

Wie geen geld meer heeft, moet 100.000 Rubens bij de bank lenen. Je krijgt een schuldbekentenis van 150.000 Rubens, die bij de eindafrekening je vermogen vermindert.

C. Kaarten uitspelen

Op het einde van zijn speelbeurt, mag de speler 1 of 2 kaarten uitspelen.
Speel je 2 kaarten uit dan eerst een grijze of bruine en pas dan een Kritiekkaart.

Uitgespeelde kaarten gaan terug naar de bank.
Als de grijze stapel op is, maak je met de teruggeven kaarten een nieuwe stapel.

Einde:

Het spel eindigt als:

Liggen er met de laatste chip drie verschillende chips voor een kunstenaar, dan volgt nog een Vernissage.

Eindafrekening:

Elke speler berekent zijn vermogen:

Wie, samen met zijn baar geld, het grootste vermogen heeft, wint dit spel.

Date Last Modified: 06-03-1998
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief