SiSiMiZi

Auteur: Alex Randolph
Uitgegeven door EG Spiele, 1996
Een taktisch leg-verbind-spel voor 2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar.
Vrij vertaald in het Nederlands door Peter Vosters (Spelgroep Hof van Watervliet, Brugge, België).

Inhoud

Doel van het spel

Het doel is om 7 mierenhopen in 7 verschillende gebieden door een ononderbroken mierencolonne met elkaar te verbinden.

Het spel

1) voorbereiding

Iedereen kiest een kleur en neemt de desbetreffende mieren en mierenhopen.
Er wordt geloot wie begint.

2) beurt

Bij elke beurt (uitgezonderd de eerste beurt) mag elke speler de 2 volgende akties uitvoeren.

  1. Men plaatst 3 speelstukken, waarvan hoogstens 1 mierenhoop, op het spelbord.
  2. Men verplaatst maximum 3 speelstukken die zich reeds op het spelbord bevinden, waarvan ook hoogstens 1 mierenhoop.

De mieren mogen op alle vrije vakjes van het spelbord geplaatst worden zolang ze niet gemerkt zijn met een zwarte stip. De mierenhopen daarentegen mogen enkel op de vakjes met zwarte stip geplaatst worden. Er mag nooit meer dan 1 mierenhoop van hetzelfde kleur in eenzelfde gebied geplaatst worden.

3) de eerste beurt

Om het voordeel van " het eerst plaatsen" te compenseren mag iedere speler ÈÈn stuk meer plaatsen dan zijn voorganger. Als men met 2 speelt plaatst de eerste 3 en de tweede 4 stukken, speelt men met 3 dan plaatst de derde speler 5 stukken en speelt men met 4 dan plaatst de vierde speler 6 stuks op het bord.

4) kruisen

Bij 2 of 3 spelers mag ieder slechts éénmaal een mierencolonne kruisen.
Bij 4 spelers mag ieder 2 maal kruisen.
Kruisen betekent met je eigen colonne mieren over een mierencolonne van een tegenspeler stappen. Daarvoor plaatst men simpelweg »»n mierensteen op de mierensteen van de tegenstander.
(In het voorbeeld heeft zwart een witte mierencolonne gekruist door een zwarte mierensteen op de witte te plaatsen.)
Deze speciale zet vertegenwoordigt een volledige beurt. Men kan dus geen stukken meer bijplaatsen of verplaatsen.

5) einde

Winnaar is hij die als eerste de 7 mierenhopen met elkaar kan verbinden zoals vooraf beschreven.

Date Last Modified: 06-03-1998
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief