Zauberer & Drachen

Auteur: Klaus Teuber
Uitgegeven door Kosmos 1999
Het betreft hier een themaset dat enkel kan gespeeld worden met het basiskaartspel van de Siedler.
Vrij vertaald in het Nederlands door Peter Vosters (Spelgroep Hof van Watervliet, Brugge, België).

Tovenaars & draken

Toveren is in Catan werkelijk een elementaire nieuwigheid!
De kern van het toveren is het oprichten van een citadel.
De citadel is een uitbreiding van een nederzetting, die plaats geeft aan 4 tovenaars.
Van zodra een tovenaar over toverkracht beschikt kan hij spreuken uit de aangelegde toverboeken uitspreken en toveractiekaarten uitspelen.
De set "tovenaars & draken" brengt een totaal nieuw element in het Siedler kaartspel.
Deze set is ontworpen voor hen die het basisspel zeer goed kennen en in staat zijn om de voordelen van deze set optimaal te benutten.

 

Het uitgebreide basisspel

1. De startopstelling.
Beide spelers bouwen hun vorstendom met de kaarten van het basisspel (dit volgens de gangbare regels).
Uit de set worden de 5 kaarten "citadel" alsook de 3 gebeurteniskaarten gesorteerd.
De overige kaarten van het basisspel worden geschud. Nadien maakt men vier even grote uitbouwstapels. Deze vier stapels worden in een rij tussen beide spelers gelegd.
De 5 kaarten "citadel" worden nu met de zijde "tovenaar afwezig" naast de vier stapels van het basisspel gelegd.

De overige kaarten van de themaset, uitgezonderd de gebeurteniskaarten, worden nu goed geschud en in twee even grote stapels naast de reeds 5 klaar liggende "citadel-kaarten" gelegd.
De gebeurteniskaarten uit het basisspel en uit de themaset worden goed geschud en als bijkomende stapel naast de anderen gelegd. Aansluitend wordt de rij met bouwkaarten voor straten, nederzettingen, steden en landschappen aangevuld. De startopstelling is nu volledig wanneer iedere speler een vorstendom voor zich liggen heeft en in het midden elf verdekte stapels liggen samen met de 5 citadellen.

2. De voorbereiding.
Is onveranderd met dat van het basisspel! De beide dobbelstenen alsook de molen- en ridderfiguur worden klaargelegd. Iedere speler kiest uit één van de zes uitbouwstapels 3 kaarten welke men in de hand neemt. De overige kaarten in deze stapel mag men niet meer van plaats veranderen. De stapels worden verdekt op hun plaats teruggelegd.

3. De magie.
De kleur van de magie is paars. De kaarten van deze set vormen in het Siedler - speelkaarten - systeem een groep op zich.
De "toverkracht" in het spel voorgesteld door een witte rand telt NIET als grondstof!

3a. De citadel van de tovenaars.
De "citadel" is de centrale kaart in deze set. Net zoals een stad wordt de citadel op een nederzetting geplaatst nadat men voor de bouw ervan de nodige grondstoffen heeft betaald. Eerst wordt de citadel met de zijde "tovenaar afwezig" naar boven uitgespeeld, daar er nog geen tovenaars aanwezig zijn. De citadel is nu een zegepunt waard. De citadel zorgt ook zonder tovenaar voor 4 uitbouwplaatsen en dit voor gebiedsuitbreidingen (groen) en "magische uitbreidingen". Gelijktijdig biedt de citadel plaats voor 4 tovenaars (zie tek. pag. 4)
Het is niet toegelaten om in een citadel stadsuitbreidingen op te richten. Gebeurtenissen of acties die gericht zijn op een stad zijn niet geldig voor citadellen.
Belangrijk : Twee citadellen mogen niet in elkaars onmiddellijke omgeving gebouwd worden. Er moet minstens één nederzetting of één stad tussen beide citadellen liggen.
Van zodra er een tovenaar uitgespeeld wordt (zie verder) wordt de citadel omgedraaid. Dit betekent dat er nu een tovenaar aanwezig is en de citadel is dan 2 zegepunten waard. Wanneer in het spelverloop de citadel zijn laatste tovenaar zou verliezen dan moet ze terug omgedraaid worden (1 zegepunt).

3 b. De tovenaars

3 c. De toverboeken

3 d. Tover- actiekaarten

4. Het spelverloop in het kort.
Onveranderd zoals in het basisspel!
De spelers zijn afwisselend aan beurt. Wie aan beurt is moet

beide spelers moeten dan

wie aan beurt is kan in een willekeurige volgorde de volgende acties uitvoeren:

Wie aan beurt is vult zijn handkaarten terug aan. Nadien is de medespeler aan beurt. De regels van het basisspel gelden met uitzondering van de hierna volgende veranderingen van de spelregels. Het spel eindigt van zodra er iemand 13 zegepunten heeft.

4. De veranderingen van de spelregels

5. Einde van het spel.
Het spel eindigt van zodra er iemand 13 zegepunten heeft.

 

Het tornooispel

Iedere speler heeft een eigen basisspel en ieder minstens één themaset nodig!!

Iedere speler mag een bepaalde themaset slechts eenmaal inzetten. Het is dus niet toegelaten om met de kaarten van 2 sets "Tovenaars & Draken" te spelen.
1. De startopstelling.
Eén speler (de gastheer) levert uit zijn basisspel de voor de startopstelling noodzakelijke kaarten :

Iedere speler legt (zoals in het basisspel) de 9 kaarten van zijn wapenkleur als een vorstendom voor zich neer. De straten, nederzettingen, steden en landschappen worden zoals gewoonlijk in het midden tussen de beide vorstendommen geplaatst.
Hierbij komt ook de stapel met de gebeurteniskaarten waarvan de samenstelling verder wordt beschreven. Wanneer het bij een tornooiset om de themaset "tovenaars & draken " gaat worden de 5 citadelkaarten als een eigen stapel in het midden gelegd. De speler geeft aan dat hij de thema "tovenaars & draken" gebruikt. Alle andere speciale kaarten zoals "handelskantoor" moet de speler in zijn eigen dek integreren! Dit geldt tevens voor de andere centrale kaarten van andere themasets zoals het vb. universiteit in de set "wetenschap & onderzoek".

Zie fig. pag.5

2. Het samenstellen van de gebeurteniskaarten-stapel.
De stapel met gebeurteniskaarten moet uit 13 kaarten bestaan.

3. De samenstelling van een eigen dek.
Iedere speler stelt als volgt zijn eigen "dek" uit zijn basisspel en zijn themasets samen.

4. Verloop van het spel.
1. Iedere speler vormt in het spelverloop zijn eigen (persoonlijke) aflegstapel!
2. Telkens wanneer er, bij een tornooispel, kaarten moeten worden afgelegd of onder een stapel geschoven moet worden bedoelt men daarmee de eigen (persoonlijke) stapels van de speler. De stapels van de tegenstander zijn over het algemeen verboden. In andere sets (bv. Politiek & Intrige) zijn er echter uitzonderingen op deze regel. Deze uitzonderingen worden bij het uitleggen van de themaset aangegeven bij de detailbeschrijving van de kaarten.

Hierna vind je de veranderingen van de spelregels voor het tornooispel!

De veranderingen van de spelregels.
1) Hier gelden ook de veranderde spelregels bij het uitgebreide basisspel:

2) Verder gelden de volgende veranderingen:

vb. Je tegenspeler heeft de ridder "Konrad de flinke" opgesteld. Hierdoor kun je eigen "Konrad" niet in je vorstendom plaatsen zelfs wanneer je hem in je hand hebt. Natuurlijk mag je de "Konrad" van de tegenpartij door middel van een zwarte ridder verdrijven en aansluitend je eigen "Konrad" in je eigen vorstendom opstellen.

Einde van het spel.
Net zoals bij de uitbreiding van het basiskaartspel eindigt het tornooispel eveneens van zodra een speler 13 zegepunten bereikt heeft en daarmee de winnaar is.

Bijvoegsel : de kaarten in detail

 

De centrale kaart "Citadel"

1 Citadel (5x)

De magische uitbreidingskaarten 

 2 Ismai, de groene draak (1x)

 3 Samsor, de zwarte draak (1x)

 4 Steen der wijzen (1x)

 5 Toverkeuken (2x)

 6 Tovermolen (2x)

Tovenaars.
Voor alle 6 de tovenaars geldt :

7 Ari (1x)

8 Arsa (1x)

9 Hafli (1x)

10 Hor (1x)

11 Ira (1x)

12 Tali (1x)

Toverboeken.
Voor alle toverboeken geldt :

13 Bewaker van het noodlot (1x)

14 Inspiratie (1x)

15 Toverland (1x)

16 Magische oog (1x)

17 Oord verplaats je! (1x)

18 Tijdsrad (1x)

19 Waarzeggerij (1x)

20 Toverdrank (1x)

21 Toverveto (1x)

22 Tijdsprong (1x)

Gebeurteniskaarten

23 Komeet (1x)

24 Dans van de eenhoorns (2x)

Tover - actiekaarten

25 Betere wereld (2x)

26 Duel tussen de tovenaars (2x)

27 Heks (2x)

28 Land verplaats je! (1x)

29 Materialisatie (1x)

30 Wervelstorm (1x)

31 Kennis van vermoedens (2x)

32 Toverhand (3x)

Date Last Modified: 14-01-2000
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief