Schleck und weg

Auteur: Manfred Ludwig
Uitgegeven door Zoch, 2002
Een berenspel voor 3 tot 6 spelers vanaf 4 jaar.
Vrij vertaald door De Lombaerde Luk

Wie steelt daar uit ons bijennest, zijn dat niet onze smulpaapberen waarvan het water hen in de mond komt, wanneer zij zoete honing geroken hebben.
Toch let op! De bijen hebben hun honinggraat over een diepe kuil gebouwd.
De ruige beren die willen proeven van de honing kunnen in de kuil vallen.
Terwijl de bijen zich met de arme gevallen beer bezighouden, kunnen de andere smulpapen de honing in alle rust wegkapen.
Daarbij geldt de oude berenwijsheid: Ik slik en jij bent gezien!

Spelvoorbereiding:

Het speelveld is in zes stukken verdeeld. Die er als grote taartstukken uitzien. De taartstukken zijn door een blauwe streep in het bordspel van elkander gescheiden. Iedere speler kiest zijn eigen speelstuk uit dat dichtst voor hem ligt. Dan neemt men een willekeurig kleur van beer en zet die op de blauwe strook op zijn eigen taartstuk.

In de gele ring van het taartstuk legt iedere speler nog ten laatste een honingdruppel dicht bij de rand van de berenkuil. Daarna wordt de ketting om de uitgestalde beren gelegd. De overige honingdruppels worden als voorraad in de 4 speelgaten op de hoeken geborgen. De kleinste speler neemt de dobbelsteen en start het dobbelen.

Startopstelling:

Doel van het spel:

De beren verzamelen honing, wie al spelend de meeste honingdruppels bezit wint.

Spelverloop:

Jij bent de kleinste beer aan tafel dus dan mag jij beginnen en dan gaat men om beurt verder.
En wat moet je doen wanneer je aan de beurt bent? Dan mag je dobbelen.
Wat heb je gedobbeld? Een bes of een honinggraat? Van honinggraat tot iedere bes heb je op het speelveld een daarbij horende kleurring.
En wat moet je doen nadat je gedobbeld hebt? Dan moet je je beer naar het gegooide kleur trekken. daarbij mag uw beer niet op een bes staan, maar eenvoudig op de een of andere willekeurige plaats op de kleurring.

Maar: Je moet je beer altijd van de kuil wegtrekken.

Is de geworpen kleurring dichter bij de kuil dan je beer dan blijf je gewoon staan. De beren worden immers door de ketting bewogen. Als er getrokken wordt, worden daardoor die andere beren dichter naar de kuil getrokken.

Vb. Als je groen gegooid hebt, moet je beer naar een willekeurige plaats op de groene kleurring trekken. Daarbij moet je beer zo recht mogelijk naar voor getrokken worden, maar in geen geval over de rand van de groene kleurring.

Enkele voorbeelden:

Zijn er bij de spelbeurt honingdruppels in de kuil gevallen?

Pech voor de bezitter van de honingdruppels! De honingdruppels blijven zolang in de kuil tot er een beer in valt. De spelbeurt is ten einde en het is aan de volgende speler.

Zijn er bij de spelbeurt andere beren in de kuil gevallen?

Super!!! Wanneer er een beer (of meerdere) in de kuil getrokken zijn, mag je alle honingdruppels uit de kuil nemen. Deze honingdruppels zijn nu van jou en je legt deze voor je op tafel.

Alsook moet je de honingdruppels die op je taartstuk liggen nemen. Ook bij de andere spelers die nog honingdruppels op hun taartstuk liggen hebben, moet je ze nemen.

Wanneer alle honingdruppels verdwenen zijn, worden de beren terug op de blauwe ring geplaatst met de ketting er rond. Uit de hoeken worden nieuwe honingdruppels genomen. Deze honingdruppels worden voor de beren gelegd( zie startopstelling ) De linker speler is nu aan de beurt.

Zijn er bij de spelbeurt een of meerdere beren omgevallen. Jij krachtpatser!!!

Dat had niet mogen gebeuren. Namelijk wanneer een of meerder omgevallen beren op het spelbord blijven liggen en dus niet in de kuil gevallen zijn, mag iedere speler een honingdruppel van het spelbord nemen en bij zijn buit leggen. Deze honingdruppel neemt men uit zijn taartstuk als er daar geen meer liggen neemt men het uit de kuil.

Jij zelf krijgt geen honing omdat je zo hard getrokken hebt, integendeel wanneer jouw honingdruppel nog niet in het gat gevallen is, moet je hem er zelf in werpen. Na deze val worden de beren weer op de blauwe ring geplaatst met de ketting er rond.

Uit de hoeken worden nieuw honingdruppels genomen en terug voor de beren gelegd ( zie startopstelling. )

Vb. 1
Alexa staat op de gele kleurring en gooit rood. Beter kan het niet, Alexa heeft daardoor Dodo met zijn honingdruppel in de kuil getrokken, evenals Bruno's honingdruppel. Daardoor ontvangt Alexa alle honingdruppels uit de kuil. Alexa, Caser en Eva behouden hun druppel die nog op hun taartstuk ligt.

Vb. 2
Alexa heeft Dodo lekker de kuil ingetrokken. Maar deze maal is Bruno daarbij omgevallen. Daardoor krijgt Alexa geen honingdruppels.
Integendeel zij moet haar honingdruppels in de kuil doen. Bruno, Caser, Eva en Dodo nemen elk een honingdruppel van het speelveld en leggen die bij hun buit.

En wat gebeurt er als er geen honingdruppels meer genoeg zijn in de hoeken om voor de beren te leggen?

Dan begint de laatste ronde: De rest voorraad vanuit de hoeken wordt in de kuil gelegd. Vervolgens wordt er verder gespeeld tot er terug een beer in de kuil valt en de honingdruppels verdeeld zijn.

Wanneer is het spel teneinde:

Het spel is teneinde als alle honingdruppels verdeeld zijn.

Wie is dan gewonnen:

Degene die de meeste honingdruppels verzameld heeft is gewonnen.

Spelvariant voor gewiekste honingsnoepers:

Tegenover de gewone basisregels in is er nu 1 bijzonderheid:

Je hebt reeds gedobbeld en de beren passend vertrokken of laten staan. In onze variant voor de gewiekste honingsnoepers is het spel daarmee nog niet gedaan, zonder dat je nog eens een 2 de maal gedobbeld hebt als je dit mag. Dit is echter niet ongevaarlijk want je kan daarbij enkele honingdruppels verliezen.

LET OP: Als je op je taartstuk of in je buitvoorraad geen honingdruppels meer hebt, mag je geen bijkomende worp doen.

Als je gedobbeld hebt en je beer kan niet trekken moet je je honingdruppel uit je taartstuk in de kuil werpen. Is de honingdruppel al in de kuil moet je zelf een eigen honingdruppel uit je buit afgeven.

Je moet zolang dobbelen en trekken als er beren blijven staan.

Date Last Modified: 24-03-2002
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief