Manillen

Een heel bekend kaartspel voor vier personen.

MANILLA is van oorsprong een Spaans kaartspel, dat zich pas in het begin van deze eeuw over Europa heeft verspreid. Het spel kent een aantal varianten, die qua karakter compleet van elkaar verschillen. Het aardigste van het hier beschreven basisspel is, dat er over de kaarten gepraat mag worden!! Kenmerkend voor de Spaanse origine gaat het spel rechtsom!

DE KAARTEN

Er wordt met tweeëndertig kaarten gespeeld, waarbij de lage cijfers ontbreken.
Volgorde en waarde van de kaarten is van hoog naar laag:

DE SPELERS

Voor manilla zijn vier personen nodig, die kruisgewijs paren vormen. De samenstelling van de paren vindt plaats, doordat elke speler een kaart trekt, de hoge kaarten spelen tegen de lagen.

HET GEVEN

De hoogste kaart bepaalt de eerste gever, de speler met de laagste kaart wordt zijn rechterbuurman. De gever schudt de kaarten goed en laat zijn linkerbuurman couperen, daarna krijgt elke speler, tegen de klokrichting in en met twee tegelijk, acht kaarten.

DE TROEFKLEUR

De laatste kaart, bestemd voor de gever, wordt open gelegd en blijft tot na het uitspelen van de eerste kaart op tafel, deze bepaalt de troefkleur.

HET SPEL

Nu mag er, voordat het spel gespeeld wordt, door het paar van de voorhand (de rechterbuurman van de gever) overlegd worden.

Het praten
Zij mogen inlichtingen geven en overleggen over de te volgen tactiek. Het andere paar houdt zijn mond, maar let goed op vanwege de belangrijke informatie, die ze kunnen opdoen over het spel van de tegenstanders en daaruit afgeleid, over de kaarten van hun partner. De vragen en antwoorden moeten kort en duidelijk zijn (liefst van één woord). Er mogen geen seintjes of codewoorden gebruikt worden. Ook moet er eerlijk geantwoord worden zonder bedrog en valkuilen, anders gaat het paar nat. Ook het zwijgende paar onthoudt zich van seintjes. Voorbeeld; Vraag: "manilla?" Antwoord: Ja!" Vraag: "troef?" Antwoord: "vrouw, boer" enz.

Het uitspelen
Na het overleg komt de voorhand uit. Er moet bekend en overgenomen worden (de slag nemen). Heeft men de gevraagde kleur niet, dan móet er getroefd worden met twee uitzonderingen:

De slagen worden kruiselings op elkaar gelegd en zó dicht gedraaid en binnengehaald door het winnende paar. Dit, om bij verzaken bewijsmateriaal te hebben. De slag winnen betekent uitkomen.

Strafbepalingen
Men spreekt van verzaken, als:

Wanneer één van deze verzuimen wordt geconstateerd, wordt de partij afgebroken en krijgt de tegenpartij vierendertig punten. Dit geldt ook voor:

DE PUNTENTELLING

Omdat elke gewonnen slag één punt extra oplevert, zijn er in een ronde maximaal achtenzestig punten te verdienen. Het zal dus duidelijk zijn, dat een paar gewonnen heeft ais zij meer dan vierendertig punten heeft gescoord. Genoteerd wordt echter het puntenverschil tussen beide partijen, dit geeft ook aan, hoe hard er gestraft wordt. Het spel wordt meestal bij een score van honderd of honderdvijftig beëindigd. Dit wordt, wanneer de paren gevormd worden, afgesproken.

piet.notebaert@pandora.be
Date Last Modified: 30-03-2001
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief