Lunch Money

Auteur: Charlie Wiedman
Uitgegeven door Atlas games, 1996
Een asociaal kaartspel voor 2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar.
Vrij vertaald in het Nederlands door Rob & Det (Meppel, Nederland).
Schrijf je reacties en suggesties naar de webmaster.

Lunch Money is een spel voor twee of meer spelers. De twee deks in dit doosje met deze regels zijn voldoende voor maximaal vier spelers. Als je meer spelers hebt, kan je een andere set kaarten combineren of de aflegstapel opnieuw schudden als de trekstapel op is.

Het spel starten

Iedere speler begint het spel met vijftien counters. Je kunt van alles gebruiken wat je wilt voor counters: munten, melkdopjes, dode vliegen, wat je maar bij de hand hebt. Wij raden centen aan. Iedere speler krijgt vijf kaarten. De resterende kaarten worden dicht in het midden gelegd, zodat alle spelers erbij kunnen, zij vormen de trekstapel.

Speeldoel

Je speelt kaarten om counters van je tegenstanders af te pakken (die leg je in een groeiende pot van verloren counters in het midden van de speelruimte) en om je eigen counterstapel te verdedigen. Een speler, wiens counters opraken, is "bewusteloos" en uit het spel. Het doel van het spel is om de laatste persoon te zijn die nog counters over heeft; met andere woorden, de laatste persoon die nog steeds bij kennis is en in het spel.

Het Spel

Het spel begint met de speler links van de deler en verloopt kloksgewijs. Deze speler mag een actie beginnen. Zij mag een kaart spelen (boven op de aflegstapel leggen en haar doel zeggen), een willekeurig aantal kaarten uit de hand afleggen en de hand weer aanvullen tot vijf kaarten, of passen.

Nadat haar actie is afgewerkt (dat wil zeggen dat andere spelers een kans hebben gehad om te reageren met hun kaarten - verdedigen tegen aanvallen bijvoorbeeld, of tussenbeiden komen met een speciale kaart), trekken alle spelers, indien nodig, nieuwe kaarten om zo het aantal kaarten in de hand weer aan te vullen tot vijf. Dit is het eind van haar beurt. De opeenvolging van één beurt voor iedere speler wordt ronde genoemd.

Aanvallen doen

Tijdens je beurt speel je normaal gesproken een kaart om een andere speler aan te vallen. Basisaanvalskaarten, wapenkaarten en sommige speciale kaarten zijn kaarten die dat doen. Soms speel je een reeks van kaarten (zoals Grab, Powerplay en een basisaanvalskaart).

Je tegenstander kan kaarten hebben om jouw succes te verhinderen of om je reeks kaarten te stoppen.

Je kunt je beurt ook besteden aan het spelen van First Aid-verdedigingskaarten. Als je aanval succesvol is, is het jouw verantwoordelijkheid om counters te verwijderen van de stapel van het slachtoffer en deze in de verloren counterspot te leggen.

Verdedigen tegen een aanval

Als iemand een kaart tegen je speelt, kan je in staat zijn om te reageren met een verdedigingskaart. Denk eraan dat de Humiliation-speciale kaart ook als een effectieve verdedigingskaart kan dienen.

Tafelpraat

Kleurvol schetsen is een belangrijk deel van Lunch Money, dus wees niet bang om in het spel de beledigingen op te voeren tegen je tegenstanders en deze in levendige details te beschrijven. Wees niet verrast door de fantasierijke dingen die ze tegen jou doen als antwoord, en onthoud: het is slechts een spel!

Kaartensoorten

Er zijn vier soorten kaarten. Ieder soort heeft zijn eigen kleur om ze in één oogopslag te herkennen. Basisaanvalskaarten (groen), Verdedigingskaarten (blauw), Wapenkaarten (paars/donkergrijs) en Speciale kaarten (bruin).

Basisaanvalskaarten (groen)

Elbow, Hail Mary, Headbutt, Hook, Jab, Kick, Pimp Slap, Uppercut

Ieder van deze kaarten heeft een getal. Dit is het aantal counters dat van het slachtoffer wordt gepakt als niets de aanval stopt. Deze kaarten mogen worden ontweken (Dodge) of geblokkeerd (Block).

Roundhouse, Spinning Backfist

Deze basisaanvalskaarten hebben één speciale streek: als ze worden ontweken door een Dodge-kaart, dan gaat de aanval door naar de volgende speler (links of rechts, de keus is aan de aanvaller) en die speler moet zich dan tegen de aanval verdedigen of loopt schade op. Als de tweede speler ontwijkt (Dodge) dan gaat de aanval weer verder in dezelfde richting. Als iedereen tussen het oorspronkelijke doel en de aanvaller ontwijkt, dan is er geen effect (d.w.z. dat de aanvaller zichzelf niet aanvalt).

Als één van deze kaarten wordt geblokkeerd door een Block-kaart, dan schuift de aanval niet door naar een andere speler.

Verdedigingskaarten (blauw)

Dodge, Block

Een speler die wordt aangevallen, mag zichzelf verdedigen met deze beide kaarten. Speel eenvoudig de verdedigingskaart en je verliest geen counters. Zie individueel de basisaanvalskaarten en speciale kaarten voor hun wisselwerking met deze verdedigingskaarten; soms is een verdedigingskaart niet toegestaan (in het geval van "vrije aanvallen").

First Aid

Iedere eerste hulp is twee counters waard, die terug worden gegeven aan degene die de kaart speelde. Je mag net zoveel First Aid-kaarten spelen tijdens je beurt als je in je hand hebt. Je kunt First Aid alleen spelen (zoveel als je hebt) als een ander je aanvalt, en als de schade die je anders zou krijgen je naar nul of lager zou brengen.

Freedom

Deze kaart weerlegt of verbreekt iedere Grab, Headlock of Choke.

Disarm

Deze kaart wordt gespeeld tegen iedere wapenkaart-aanval. De verdediger verliest geen counters en de wapenkaart wordt afgelegd.

Wapenkaarten (paars/donkergrijs)

Knife, Chain, Pipe, Hammer

Ieder van deze kaarten heeft een getal. Dit is het aantal counters dat afgepakt mag worden van het slachtoffer als niets de aanval stopt. Anders dan de basisaanvalskaarten, komen wapenkaarten na gebruik weer terug in de hand (tenzij weerlegt door een Disarm-kaart). Deze kaarten mogen worden ontweken (Dodge), geblokkeerd (Block) of ontwapend (Disarm).

Speciale kaarten (bruin)

Big Combo

Deze kaart geeft de speler ervan het recht op het dromen van twee willekeurige bewegingen (zoals een schop naar voren, gevolgd door een draaiende elleboogstoot) en deze aan te kondigen als de kaart is gespeeld. Het verdedigen tegen deze aanval vraagt twee verdedigingskaarten. Als een verdediger slechts één kaart heeft om zich te verdedigen tegen de Big Combo dan strandt de helft van de aanval en de andere helft veroorzaakt schade (d.w.z. drie counters).

Choke (Grab + Choke) of (Block + Grab + Choke)

Een Choke-kaart wordt alleen gespeeld na een Grab-kaart en pakt onmiddellijk een counter van het slachtoffer (ervan uitgaand dat de Grab-kaart niet is ontweken (Dodge), is de enige directe verdediging tegen de Choke: Humiliation of Freedom).

Kaarten die een Choke breken als de beurt van de slachtoffer komt, zijn: Freedom, Stomp, Headbutt en Humiliation.

Totdat het slachtoffer één van deze kaarten speelt, zal ze iedere keer één counter blijven verliezen als de aanvaller aan de beurt is, totdat ze bewusteloos is. Tijdens haar eigen beurt kan het slachtoffer één van deze kaarten spelen (om te ontsnappen aan de Choke), kaarten uit haar hand afleggen in een poging om een geschikte kaart te trekken, of basisaanvalskaarten spelen op andere spelers dan haar aanvaller, die dan slechts halve schade aanrichten (afronden naar beneden).

Zolang de Choke blijft liggen, zijn zowel de aanvaller als het slachtoffer hulpeloos en kunnen zichzelf niet verdedigen tegen aanvallen van andere spelers.

De aanvaller mag op ieder moment ervoor kiezen om de Choke op te heffen (bijv. teneinde een aanval van een ander speler te blokkeren (Block) of te ontwijken (Dodge).

Grab (Grab) of (Block + Grab)

Een Grab-kaart wordt gewoonlijk gespeeld in combinatie met andere kaarten. Een succesvolle Grab staat de speler één vrije basisaanval- of wapenkaart toe, die niet kan worden ontweken (Dodge) of geblokkeerd (Block). Een Grab voert bovendien bepaalde speciale kaarten aan: Choke, Headlock en Powerplay (zie hun beschrijvingen).

Een Grab mag gespeeld worden als de start van een actie tijdens de beurt van een speler. In dat geval mag de Grab worden beantwoord door de Dodge- of Freedom-kaart, maar niet door de Block-kaart.

Een Grab mag ook onmiddellijk nadat een Block is gespeeld, worden gespeeld. De verdediger die de Block speelde, heeft de eerste mogelijkheid om een Grab-kaart te spelen (en de vervolgactie te doen). Maar als de verdediger een Block speelt en geen Grab heeft, heeft nu de aanvaller de mogelijkheid om een Grab te spelen en deze te vervolgen met een vrije aanval.

Headlock (Grab + Headlock) of (Block + Grab + Headlock)

Een Headlock-kaart wordt alleen gespeeld na een Grab-kaart (ervan uitgaande dat de Grab-kaart niet was ontweken (Dodge), is de enige onmiddellijke verdediging tegen de Headlock: Humiliation of Freedom). De Headlock-kaart maakt het slachtoffer compleet hulpeloos en geeft de aanvaller het recht op zoveel gratis Jab-, Uppercut- en Stomp-kaarten als zij in de hand heeft iedere ronde.

Zolang de Headlock blijft liggen, blijft het slachtoffer hulpeloos en kan zichzelf niet verdedigen tegen aanvallen van andere spelers. Kaarten die de Headlock opheffen als het slachtoffer aan de beurt is, zijn Freedom, Stomp en Humiliation. Tijdens haar eigen beurt kan het slachtoffer alleen één van die kaarten spelen (om te ontsnappen aan de Headlock) of kaarten afleggen uit de hand in een poging om één van de kaarten te trekken die ze nodig heeft.

De aanvaller mag er op ieder moment voor kiezen om de Headlock-kaart op te heffen; hij mag bijvoorbeeld een Headlock inzetten, de passende aanval leveren en dan de Headlock-kaart in dezelfde beurt opheffen. Terwijl de Headlock in het spel is, mag de aanvaller geen andere speler aanvallen dan het Headlock-slachtoffer.

Humiliation

Deze kaart kan op ieder moment worden gespeeld, op ieder punt, op iedere speler die speelt (aanvallend of verdedigend) om het slachtoffer te vernederen en haar best bedachte plannen te ruïneren.

De houder van deze kaart mag de actie onderbreken, buiten zijn beurt (nadat het slachtoffer haar kaart(en) heeft gespeeld) en een serie gebeurtenissen omschrijven, die zullen vernederen, maar geen lichamelijk letsel toebrengen bij het slachtoffer.

Eenmaal volkomen vernederd, staat het slachtoffer open voor (en kan zich niet verdedigen tegen (behalve met een andere Humiliation-kaart)) één vrije basisaanvals- of wapenkaart van de speler die deze Humiliation-kaart speelde.

Poke in the Eye

Als deze aanval succesvol is (hij mag worden ontweken (Dodge) of geblokkeerd (Block), verliest het slachtoffer één counter en is compleet hulpeloos gedurende twee beurten (de beurt waarin zij werd aangevallen en de beurt van de volgende persoon na de aanvaller; als het slachtoffer de volgende zou zijn, dan verliest zij haar beurt) en mag niet aanvallen of zichzelf verdedigen in die tijd. De speler die de Poke in the Eye-kaart speelde, krijgt het eerste vrije schot (maar alleen met een basisaanvalskaart).

Powerplay (Grab + Powerplay) of (Block + Grab + Powerplay)

Een Powerplay-kaart wordt alleen gespeeld na een Grab-kaart (ervan uitgaande dat de Grab-kaart niet werd ontweken (Dodge), is de enige verdediging tegen de Powerplay: Humiliation). De speler die de Powerplay gebruikt, moet omschrijven hoe zij het slachtoffer toetakelt om drie schadecounters te veroorzaken en het slachtoffer voorbereidt voor één enkele vrije basisaanvalskaart.

Stomp

Het slachtoffer van deze aanval richt met haar volgende aanval slechts halve schade aan (naar beneden afronden), ongeacht wanneer de volgende aanval wordt gemaakt. De Stomp mag worden ontweken (Dodge) of geblokkeerd (Block).

Uppercut

Deze aanval is een bovenwaartse stomp op kin of kaak die zo krachtig is, dat hij het slachtoffer van de grond lift en op haar achterste laat neerkomen. Hij maakt haar hulpeloos en laat haar open staan voor één vrije basisaanvalskaart. De Uppercut_ mag worden ontweken (Dodge) of geblokkeerd (Block).

Basisaanvalskaarten (groen)

(1) getal geeft schade slachtoffer aan; Dodge en Block zijn toegestaan, maar niet bij vrije aanvallen

(2) getal geeft schade slachtoffer aan: bij Dodge schuift de aanval door naar de volgende speler (max. tot aan aanvaller), bij Block schuift aanval niet door naar de volgende speler

Verdedigingskaarten (blauw)

(1) bij het spelen van deze kaarten verlies je geen counters

(2) voor iedere kaart krijg je twee counters terug, je mag er net zoveel spelen als je in je hand hebt; alleen spelen tijdens een aanval op jou en als de schade op nul of lager zou komen

(3) weerlegt of verbreekt iedere Grab, Headlock of Choke

(4) spelen tegen wapenkaart-aanval; verdediger verliest geen counters; wapenkaart wordt afgelegd

Wapenkaarten (paars/donkergrijs)

getal geeft schade bij slachtoffer aan; Dodge, Block en Disarm zijn toegestaan;
wapenkaarten komen weer terug in de hand, tenzij er een Disarm-kaart werd gespeeld

Speciale kaarten (bruin)

(1) 2 soorten aanvallen opnoemen; verdediger moet 2 verdedigingskaarten spelen; speelt zij slechts 1 kaart, dan strandt de helft van de aanval en de andere helft veroorzaakt schade (3 counters)

(2) alleen na een Grab-kaart; enige directe verdediging is Humiliation en Freedom; tijdens beurt slachtoffer ook Stomp en Headbutt; slachtoffer raakt tijdens iedere beurt van aanvaller 1 counter kwijt; zolang Choke ligt, zijn zowel aanvaller als slachtoffer hulpeloos en kunnen zich niet verdedigen; aanvaller mag op ieder moment Choke opheffen

(3) Grab succesvol: dan mag aanvaller 1 vrije basisaanvals- of wapenkaart spelen, waarop geen Dodge of Block mag worden gespeeld; Grab als start van beurt, dan mag er alleen een Dodge of Freedom op, geen Block; na een Block mag verdediger eerst Grab spelen + vrije aanval, heeft zij die niet, dan mag de aanvaller

(4) alleen na een Grab-kaart; enige directe verdediging is Humiliation en Freedom; tijdens beurt slachtoffer ook Stomp; slachtoffer wordt compleet hulpeloos; aanvaller mag iedere beurt net zoveel Jab-, Uppercut en Stomp-kaarten spelen als zij in de hand heeft; aanvaller mag alleen Headlock-slachtoffer aanvallen; aanvaller mag op ieder moment Headlock opheffen

(5) kan op altijd worden gespeeld (ook buiten beurt); richt geen lichamelijke schade aan; enige verdediging is andere Humiliation; staat speler toe om 1 vrije basisaanvals- of wapenkaart te spelen;

(6) Dodge en Block hierop zijn toegestaan; indien succesvol, verliest slachtoffer 1 counter en is 2 beurten hulpeloos; aanvaller mag vrije basisaanvalskaart spelen (geen wapenkaart)

(7) alleen na een Grab-kaart; enige verdediging is Humiliation; aanvaller omschrijft hoe slachtoffer wordt toegetakeld om 3 schadecounters te veroorzaken en speelt dan 1 vrije basisaanvalskaart, die nog meer schade veroorzaakt

(8) Dodge en Block hierop zijn toegestaan; slachtoffer hiervan richt met eerstvolgende aanval slechts halve schade aan (naar beneden afronden);

(9) Dodge en Block hierop zijn toegestaan; slachtoffer raakt hulpeloos en aanvaller mag 1 vrije aanvalskaart spelen

piet.notebaert@pandora.be
Date Last Modified: 28-12-2000
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief