Lügenbeutel

Auteur: onbekend
Uitgegeven door Amigo Spiele, 1986, 1992
Een kaartspel waarbij je moet liegen om te kunnen winnen.
Vrij vertaald in het Nederlands door Ans Loncke (Spelgroep Hof van Watervliet, Brugge, België).
Schrijf je reacties en suggesties naar de webmaster.

Korte spelbeschrijving

Doel van het spel is om als eerste alle kaarten uit te spelen. De winnaar van een spelronde bekomt dan als puntenwaarde de som van de kaartwaardes van alle tegenspelers. Het spel wordt meerdere rondes gespeeld totdat een speler een afgesproken puntentotaal behaalt.

Spelvoorbereiding

Er wordt een speler aangeduid die aan elke speler 10 handkaarten geeft. De overige kaarten worden in het tafelmidden verdekt neergelegd. Deze kaarten vormen de voorraadstapel. De spelers sorteren hun handkaarten best volgens getalwaarde en zorgen ervoor dat andere spelers hun kaarten niet kunnen zien.

Spelverloop

De speler links van de gever (of kaartverdeler) begint de ronde. Een speler die aan de beurt is kan : 1. kaarten afleggen of 2. passen (maar dan moet de speler evenwel een kaart van de voorraadstapel nemen)

Afleggen

Wanneer een speler aan de beurt is, dan mag hij kaarten verdekt neerleggen op de aflegstapel. Er wordt steeds begonnen met het afleggen van kaarten met waarde 1. De speler die aan de beurt is, mag zoveel 1-kaarten wegleggen als hij wil. Daarna is de volgende speler aan de beurt. Hij moet evenwel kaarten met waarde 2 wegleggen. De volgende speler moet aansluitend kaarten met waarde 3 afleggen enz. Pas nadat de 10-kaarten werden weggelegd, wordt de aflegstapel bij de voorraadstapel gevoegd en goed geschud. Daarna begint de volgende speler opnieuw met het afleggen van 1-kaarten en gaat het spel gewoon verder.

De spelers bepalen zelf of zij eerlijk de vereiste kaarten afleggen of hierbij liegen. M.a.w. wanneer de speler de gevraagde kaarten niet heeft of gewoon meer kaarten wil uitspelen dan toegelaten, dan kan hij dit doen, maar dan moet hij er wel voor zorgen dat hij niet betrapt en bestraft wordt.

Bij het afleggen van elke kaart moet de speler telkens hij een kaart aflegt de vereiste waarde zeggen. Bijvoorbeeld wanneer een speler met de 5-kaart aan de beurt is, moet hij, bij elke verdekte kaart die hij weglegt, 5 zeggen. M.a.w. wanneer hij een kaart speelt, zegt hij 5. Dit doet hij telkens hij opnieuw een kaart weglegt totdat hij geen kaarten meer aflegt. Daarna is de volgende speler aan de beurt.

Alternatief : Ten einde discussies te voorkomen , kan men ook de uitgespeelde kaarten van de spelers geschrankt neerleggen op de aflegstapel zonder de getallen luidop te zeggen.

Of de spelers hierbij liegen of niet, weten de andere spelers niet.

"Leugenaar" roepen

Iedere speler kan op gelijk welk tijdstip de aan de beurt zijnde speler luidop beschuldigen. Dan moet de speler alle kaarten die hij heeft afgelegd, omdraaien om te bewijzen dat hij eerlijk speelt.

Er zijn nu twee mogelijkheden : 1. de speler heeft gelogen of 2. de speler speelt eerlijk

De speler heeft gelogen Heeft hij gelogen, dan moet hij alle, zopas gespeelde kaarten terugnemen en éénmaal met de dobbelsteen werpen. Daarna moet de speler zoveel kaarten van de voorraad nemen als de dobbelsteenworp opgeeft.

Bijvoorbeeld : Een speler moet de 5-kaart spelen. De speler heeft achtereenvolgens de volgende kaarten gespeeld : een 5, nog een 5, een 10 en terug een 5. Dan roept een speler "leugenaar". De speler moet dan alle kaarten (5, 5, 10 en 5) terugnemen en met de dobbelsteen gooien. Wordt er een 3 gegooid, dan moet hij 3 kaarten extra van de voorraad nemen. Daarna is de volgende speler aan de beurt en speelt verder met de 5-kaart. Deze kaart werd immers nog niet gespeeld.

De speler speelt eerlijk Heeft de speler evenwel de waarheid gezegd (alle gespeelde kaarten hadden de juiste waarde), dan moet de speler die beweert dat de andere speler gelogen heeft, met een dobbelsteen werpen en zoveel kaarten van de voorraad nemen als de worp aangeeft. De kaarten van de aflegstapel blijven evenwel liggen en de volgende speler is aan de beurt.

Symboolkaarten of actiekaarten

Sla een beurt over

Deze kaart mag men op gelijk welk ogenblik (en altijd verdekt) spelen. De overige kaarten mogen evenwel alleen gespeeld worden wanneer men aan de beurt is. De speler, die zo'n kaart inzet, roept luid "een beurt overslaan". De volgende speler moet dan een beurt overslaan. De betrokken speler mag dan geen kaarten afleggen noch een kaart nemen van de voorraadstapel.

Opgelet: - Bij deze kaart mogen de andere spelers ook "leugenaar" roepen. Heeft de speler inderdaad gelogen, dan wordt hij gestraft. Hij ontvangt dan zoveel kaarten van de voorraadstapel als de dobbelsteenworp aangeeft. De kaart "Sla een beurt over" blijft evenwel op de aflegstapel liggen.

Het is niet toegelaten om met deze kaart het spel te beëindigen. M.a.w. elke speler mag deze kaart niet afleggen als laatste kaart.

Joker

Deze kaart mag als gelijk welke kaart ingezet worden. Een Joker kan dus ook als een kaart "Sla je beurt over" worden aangewend. De speler die de Joker als een kaart "Sla je beurt over" gebruikt, mag alleen maar deze ene kaart wegleggen. Als tip geldt dat men het best een Joker achter de hand houdt om het spel te beëindigen. Een Joker vervangt immers elke andere kaart.

Leugenaar

Deze kaart heeft geen waarde en kan dus niet eerlijk gespeeld worden. Om deze kaart af te leggen, moeten de spelers liegen. Als spelvariante geeft men bij het spelbegin aan elke speler 9 verdekte kaarten en één kaart "Leugenaar". Het prettige aan deze variante is dat iedereen weet dat elke speler minstens één keer moet liegen.

Passen

Heeft een speler geen geschikte kaart om weg te leggen en wil hij bovendien niet liegen, dan kan hij passen. Hij doet dit door luidop "passen" te roepen. Hij moet dan wel één kaart van de voorraadstapel nemen. Het is zelfs toegestaan om de getrokken kaart direct af te leggen indien zij past.

Einde van het spel

Wie als eerste al zijn kaarten heeft weggelegd, wint de ronde. De andere spelers tellen dan de punten van hun handkaarten. De som van de kaarten van alle spelers vormt dan het puntentotaal dat de winnaar voor deze ronde ontvangt. De eindwinnaar is de speler die als eerste 500 punten behaalt.

Puntentelling

piet.notebaert@pandora.be
Date Last Modified: 15-10-2000
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief