Lost Cities

Auteur: Dr Reiner Knizia
Uitgegeven door Kosmos, 1999
Een snel gespeeld kaart-legspel voor 2 spelers.
Vrij vertaald in het Nederlands door Lode Devos (Kortrijk, België).
Schrijf je reacties en suggesties naar de webmaster.

voorbereiding

 • Het speelveld wordt gelegd tussen beide spelers in. De kaarten worden geschud, elke speler krijgt er 8, de rest liggen op een verdekte stapel naast het bord.
 • Er zijn 15 'hefboomkaarten' (in elke kleur 3)
 • Er zijn 45 cijferkaarten (in elk kleur van 2 tot 10)

spelverloop

Elk om beurt moet een kaart afgelegd worden en daarna terug 1 bijgenomen.

 1. kaart afleggen

  Deze wordt gelegd per kleur (elk legt zijn kaarten langs eigen kant van het spelbord) op een bestaande rij (kleur) of op een nieuw te openen rij. Men begint met een nummerkaart of hefboomkaart. Daarna moet in die rij steeds een kaart gelegd worden in zelfde kleur maar met hoger getal. In een rij die begonnen is met een nummerkaart mag geen hefboomkaart meer gelegd worden. In een rij die begonnen is met een hefboomkaart mogen meerdere hefboomkaarten gelegd worden.

  Men mag ook een kaart afleggen op het spelbord. Dit wil zeggen dat men die kaart niet verder zal gebruiken (en wordt meestal gelegd als men niet anders kan)

 2. kaart terug bijnemen

Er mag gekozen worden uit verdekte stapel of uit reeds afgelegde kaarten van tegenstrever op het spelbord (wel enkel de bovenste van een kleur).

speleinde

Het spel eindigt als de laatste kaart van de aflegstapel wordt weggenomen.

De waardering gebeurt als volgt :

 • per rij worden de puntenkaarten samengeteld
 • daarna worden 20 punten oprichtingskosten afgetrokken
 • daarna wordt vermenigvuldigd met 1 (geen hefboomkaart), 2, 3 of 4 (resp 1,2 of 3 hefboomkaarten) in die rij
 • alle punten van de verschillende rijen worden samengeteld.

Opmerkingen

 • een rij die minstens 8 kaarten bevat krijgt 20 bonuspunten na effekt hefboomkaarten
 • als er helemaal niets ligt is de score 0 (indien bvb 1 hefboomkaart : score &emdash;40)

Zie uitgewerkt voorbeeld pag. 4

Winnaar is wie meeste totaalpunten heeft na 3 spelletjes

piet.notebaert@pandora.be
Date Last Modified: 28-08-1999
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief