Lords of Creation (samenvatting)

Auteur: Martin Wallace
Uitgegeven door Warfrog, 1993
De doos bevat een volledige Nederlandstalige vertaling. Dit document is een handige samenvatting.
Barbaren veroveren de wereld en worden misschien beschaafd (?).
Vrij vertaald in het Nederlands door Piet Notebaert (Spelgroep Hof van Watervliet, Brugge, België).
Schrijf je reacties en suggesties naar de webmaster.

Doel:

Plaats barbaren, vecht hier en daar het een en het ander uit, ontwikkel ze tot beschaafde mensen en verdien zo de meeste punten.

Voorbereiding:

 • plaats alle terreinkaartjes omgekeerd in het deksel van de doos,
 • geef elke speler een set figuren,
 • overhandig iedereen 7 kaarten.

Spelverloop:

Fase 1: "een spelwereld creëren"

Iedereen grabbelt om beurt naar een terreinkaart en plaatst het naar eigen inzicht ergens op het spelbord. Iedereen mag echter 3 keer een terreinkaartje weigeren te plaatsen. Alle niet gebruikte terreinkaartjes gaan achteraf terug in het deksel.

Fase 2: "bevolken"

Iedereen speelt in het geheim een bevolkingskaart uit. Gelijktijdig omdraaien. De volgorde wordt bepaald: van laag getal naar hoogst getal (eiland, heuvel, bos, grasland - dobbelsteen).
Opgepast: de volgende gebieden zijn onbewoonbaar: zee, bergen en woestijn!

 1. Bevolking plaatsen (MOET)

  Evenveel als op de kaart. Eerst barbaren inbrengen op leeg of eigen gebied (onbeperkt). Indien er reeds beschaafde mensen staan, enkel met soortgenoten aan te vullen.
 2. Keuze uit:
  1. BEWEGEN
   Dit is onbeperkt, als je maar geen leeg gebied achterlaat. Barbaren en beschaafde mensen bewegen niet naar elkaar en blijven lopen binnen hun terrein.
   Eilandbewoners kunnen via één tussenliggend zeegebied naar een ander eiland.
  2. AANVALLEN
   Dit is onbeperkt, maar alleen voor barbaren.
   Een aanvaller moet met 2 dobbelstenen een 6 of hoger gooien om raak te hebben bij een aanval in hetzelfde terrein en 8 of hoger in ander terrein. Een verdediger raakt met 1 dobbelsteen door hoger te gooien dan de hoogste van beide aanvalsstenen.
   Gooit de aanvaller een dubbel, dan stopt na het verwijderen van de doden onmiddellijk diens beurt. Zoniet en is de laatste verdediger verslagen, dan verovert hij het gebied bij gelijk terrein. Eilandbewoners kunnen via één tussenliggend zeegebied aanvallen.
  3. BESCHAVEN & ALTAAR BOUWEN
   1x per beurt mag een speler een groep barbaren van zichzelf of een andere kleur beschaven
   + 1x per beurt mag een speler in één van de eigen beschaafde gebieden een altaar bouwen. De eerste keer dat een speler beschaaft, mag op iedere plek op het bord en alle volgende beurten aangrenzend aan beschaving (niet via een zeegebied). Eenmaal beschaafd kunnen mensen nog wel lopen, maar niet meer aanvallen. Een altaar vervangt de bovenste beschaafde counter en verdwijnt pas als alle verdedigers zijn verslagen (geeft zelf geen verdediging).
 3. Puntentelling:

  Na gebruik van alle kaarten of bij gebruik van de laatste 7 kaarten per speler en als 2 of meer exact dezelfde kaarten worden uitgespeeld volgt de eindoverwinning via een puntentelling per gebied:
  1. Een gebied met barbaren krijgt 1 punt.
  2. Een gebied met beschaving krijgt 2 punten.

   Een gebied met een altaar krijgt 3 punten.

   (niet cumulatief)
   Bij gelijkheid telt het aantal veroverde gebieden, daarna de geplaatste bevolking.

pnotebaert@unicall.be
Date Last Modified: 18-02-1999
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief