König & Intrigant

Auteur: Wolfgang Kramer en Richard Ulrich
Uitgegeven door Kosmos, 1997
Een uitbreiding op El Grande (moet met het basisspel gespeeld worden).
Vertaald in het Nederlands door Peter Vosters (Spelgroep Hof van Watervliet, Brugge, BelgiÎ).
Schrijf je reacties en suggesties naar pnotebaert@unicall.be.

König & Intrigant is een spelvariante op El Grande en dus enkel met dit basisspel te gebruiken.
Met uitzondering van de hierna volgende spelregels is König & Intrigant hetzelfde als El Grande.

Spelmateriaal:

De Macht- en Actiekaarten van El Grande worden door deze kaartenset vervangen.

Dit betekent dat de spelregels i.v.m. Macht- en Actiekaarten van El Grande door de hierna volgende spelregels worden vervangen.

De Kaartenset bestaat uit:

Voorbereiding.

Om te beginnen ontvangt iedere speler 18 Actiekaarten in zijn eigen kleur.

Daar er slechts met 13 kaarten gespeeld wordt, kiest iedereen in het geheim 5 kaarten uit die hij opzij legt. Deze kaarten worden nu niet verder meer gebruikt.

De Caballerokaarten worden naargelang het aantal spelers uitgekozen (zie overzichtstabel). Samen met de Koningskaart en de Intrigantenkaart worden ze naast het speelbord gelegd.

Naast de "El Grande- voorbereiding" plaatst iedere speler door middel van de draaischijf 1 Caballero uit de Provincie in een willekeurig gebied.

De kaarten.

a) Actiekaarten (zie tek. pag.2)

b) Caballerokaarten.(zie tek.pag.2)

Spelronde.

Elk van de 9 spelronden bestaat uit de volgende handelingen, welke in deze volgorde worden uitgevoerd.

 1. Rondeteller vooruit plaatsen.
 2. Om beurt speelt ieder een Actiekaart uit.
  In de eerste ronde begint de jongste speler. Vanaf de 2de ronde begint die speler die in de vorige ronde de laagste kaart uitgespeeld had.
  Zoals voordien mag er geen kaart met een gelijke waarde uitgespeeld worden.
 3. Koningskaart, Caballerokaarten en Intrigantenkaart verdelen.
  De speler met de hoogste uitgespeelde Actiekaart krijgt de Koningskaart samen met de hoogste Caballerokaart.
  De speler met de 2de hoogste Actiekaart bekomt de 2de hoogste Caballerokaart enz...
  De speler met de laagste Actiekaart krijgt daarbij nog de Intrigantenkaart.
 4. Iedere speler voert zijn actie uit.
  Beginnend met de speler die de Koningskaart bezit daarna gevolgd door de speler met de 2de hoogste Caballerokaart enz.... voert iedere speler zijn actie uit nl.:
  Caballero's, volgens de Actiekaart, van de Provincie naar het Hof halen - De speciale opdracht uitvoeren - Caballero's, volgens de Caballerokaart, van het Hof naar Spanje brengen. De volgorde van deze handelingen bepaalt de speler zelf.

De Koningskaart (zie tek.pag.4)

De speler met de hooste Actiekaart wordt steeds Koning. Hij mag de speciale opdracht op zijn kaart niet uitvoeren. Hij moet wel de Koningsactie uitvoeren.

De Intrigantenkaart.(zie tek.pag.4)

De speler met de laagste Actiekaart wordt steeds de Intrigant. Hij mag de speciale opdracht op zijn kaart niet uitvoeren. Hij moet wel de opdracht op de Intrigantenkaart uitvoeren.

Alle andere spelers moeten de speciale opdracht op hun kaarten uitvoeren.
Uitzondering: de speciale opdrachten beginnend met "Je mag..." of "Je kan..." Enkel in deze gevallen moet de speciale opdracht niet uitgevoerd worden.

Alle spelers, eveneens de Koning en de Intrigant, krijgen zoveel Caballero's uit de Provincie als er op de Actiekaarten afgebeeld staan.

Alle uitgespeelde Actiekaarten worden na het einde van de beurt uit het spel genomen.

De Caballerokaarten, de Koningskaart en de Intrigantenkaart liggen nadien weer naast het speelbord voor de volgende ronde.

Bij 2 of 3 spelers.

De speler met de Konings- en Intrigantenkaart kan wanneer hij aan beurt is kiezen of hij de speciale opdracht van de uitgespeelde kaart ofwel de Konings- respectievelijk de Intrigantenkaart wil uitvoeren.

Verklaring van enkele Actiekaarten

(die alhoewel ze niet gelijkend zijn met de Actiekaarten van El Grande toch zichzelf verklaren)

tek.pag.5

Kaart 10
Daar de 10 de laagste kaart in het spel is wordt men daarmee automatisch de Intrigant.
 
Kaart 20
Je moet het aantal Caballero's, die je door middel van je Caballerokaart naar Spanje kan zenden, niet in een gebied plaatsen dat aan de "Koningsregio" grenst.
 
Kaart 130
Neem de regiokaarten en kies er in het geheim één uit. Op het einde van de 3de, 6de en 9de ronde vindt er een algemene waardering plaats. De betreffende regio wordt dubbel gewaardeerd, vervolgens wordt de regiokaart terug bij de anderen gelegd.

zie tek.pag.6

Kaart 170
Alle afspraken zijn mogelijk toch niet bindend.
 
Kaart 180
Daar de 180 de hoogste kaart in het spel is wordt men daarmee automatisch de Koning.

Daar ons veelvuldig vragen gesteld worden wat betreft 2 punten van de spelregels El Grande kunnen we duidelijk stellen

 1. Wanneer een speler geen Caballero's meer in de Provincie heeft kan hij er uit de regio's terug naar het hof brengen (El Grande spelregels pag.3,punt 1)
 2. Het succespad is als een omloop te beschouwen. Is het einde bereikt dan speelt men gewoon langs het startveld verder.

Bij het spel zijn er 2 kaarten met een leeg perkament gevoegd.

Wanneer je ideeën hebt wat betreft interessante nieuwe kaarten dan schrijf je dit op deze lege kaarten. Probeer het uit. Je kan ons ook uw ideeën opsturen. Uit alle inzendingen trekken we om de drie maand een winnaar, die een spelpakket bekomt. Juridische stappen zijn uitgesloten.

Verklaring van de kaarten.

Koningskaart
Je kan de Koning in een willekeurige regio plaatsen.
 
Intrigantenkaart
Verplaats in willekeurige regio's
1 vreemde of alle eigen Caballero's uit 1 regio
 
Caballerokaarten (1-5)
Breng Caballero's van je eigen Hof naar Spanje. Plaats ze in de regio's grenzend aan de Koningsregio of in het kasteel.
 
Kaart 10 = Intrigant
Intrigant zijn is zijn lot.
 
Kaart 20
Plaats je eigen Caballero's in willekeurige regio's.
 
Kaart 30
Je medespelers moeten alle Caballero's van het Hof in de Provincie terugplaatsen. Treedt in werking wanneer je aan de beurt bent.
 
Kaart 40 = veto
Je kan een speciale opdracht in deze ronde verhinderen. Geldt voor de ganse ronde.
 
Kaart 50
Iedere medespeler moet 3 Caballero's uit de regio's en/of uit het hof in de Provincie terugplaatsen. De linkerbuurman begint en zo verder de rij langs.
 
Kaart 60
Bijzondere schatting. Alle 6de en 7de regio's worden geschat.
 
Kaart 70
Neem van elk van je medespelers 1 Caballero uit een willekeurig regio en plaatst hem terug in de Provincie.
 
Kaart 80
Je kan je Grande in een andere regio plaatsen en 3 Caballero's uit willekeurige regio's meenemen.
 
Kaart 90
Breng een waarderingstabel in het spel of verplaats er één.
 
Kaart 100
Bijzondere schatting. Alle 4de regio's worden geschat.
 
Kaart 110
Bijzondere schatting. Het kasteel wordt geschat.
 
Kaart 120
Bijzondere schatting. Alle 5de regio's worden geschat.
 
Kaart 130
Kies een willekeurige regiokaart en leg deze gedekt voor je neer. Bij de volgende algemene waardering wordt deze regio dubbel gewaardeerd.
 
Kaart 140
Werp van alle spelers 2 Caballero's in het kasteel. De vreemde neem je uit willekeurige regio's, de eigen Caballero's kan je ook uit je eigen Hof nemen.
 
Kaart 150
Bijzondere schatting. Je mag een willekeurige regio schatten.
 
Kaart 160
Verplaats de Koning naar een aangrenzende regio.
 
Kaart 170
Discuteer met je medespelers, welke regio('s) geschat wordt(worden). Plaats in het geheim een regio op je schijf. Alle regio's die meermaals gekozen werden worden geschat.
 
Kaart 180 = Koning
Zijn wens is Koning te zijn.

pnotebaert@unicall.be
Date Last Modified: 06-03-1998
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief