König & Intrigant players edition

Auteurs: zie namen op de verschillende kaartjes
Uitgegeven door Hans im Glück, 1998
11 Nieuwe actiekaarten voor het spelen van König & Intrigant
Vrij vertaald in het Nederlands door Peter Vosters (Spelgroep Hof van Watervliet, Brugge, België).
Schrijf je reacties en suggesties naar de webmaster of naar Peter zelf.

De spelregels van KÖNIG & INTRIGANT blijven gelden met als uitzondering dat de speler met de hoogste actiekaart de keuze heeft tussen de koningsactie en de bijzondere actie op de uitgespeelde kaart. De speler met de laagste actiekaart kan kiezen tussen de intrigantenactie en de bijzondere actie op zijn uitgespeelde kaart. Deze afwijking had men reeds voor König & Intrigant bij 2 - 3 spelers maar kan tevens toegepast worden wanneer men met het volledig aantal spelers speelt.

Naast de 18 kaarten uit König & Intrigant heeft elke speler nu nog eens de keuze uit 11 nieuwe kaarten. Uit deze gezamenlijke 29 kaarten kiest elke speler 13 kaarten waarmee hij wil spelen. De overige kaarten worden in deze partij niet gebruikt.
Zoals voor de volledige EL GRANDE familie geldt hier ook : de koningsregio is en blijft taboe. Het begrip "willekeurige regio" wat men op verschillende kaarten terugvindt slaat niet op de koningsregio.

De nieuwe kaarten met bijkomende uitleg.

Joker : Nadat de medespelers hun kaarten hebben uitgespeeld mag je beslissen welke handkaart je wil uitspelen.
De tweede kaart die je speelt wordt in de normale volgorde, volgens de waarde van de uitgespeelde kaarten, ingepast.

Wandertag (waarde 13) :
Je medespelers moeten hun Grande naar een andere regio verplaatsen. In het geheim beslissen.
Iedere medespeler kiest op zijn geheime draaischijf een nieuwe thuisregio voor zijn Grande. Het is best mogelijk dat meerdere regio's meermaals gekozen worden.

Schiebung (waarde 23):
Verschuif het kasteel met inhoud naar een willekeurige regio en gooi alle daar aanwezige Caballero's in het kasteel. Het kasteel blijft staan tot aan de volgende algemene waardering.
Eerst worden alle aanwezige Caballero's van het doelregio in het kasteel geworpen. Caballero's die na het verschuiven van het kasteel in deze nieuwe regio geplaatst worden blijven in deze regio liggen en worden ook voor deze regio gewaardeerd. Na de volgende algemene waardering wordt het kasteel terug op zijn plaats geschoven. Het kasteel vervult ook in zijn nieuwe regio zijn normale functies.

Bürgerkrieg (waarde 43) :
Je kan een regio van alle andere Caballero's bevrijden maar daarvoor moet je een eigen Caballero in de provincie terugtrekken.
Je kiest een willekeurige regio waarin de medespelers hun Caballero's terug naar hun hof moeten brengen. Als uitvoerder moet je echter een eigen Caballero van je hof naar je provincie brengen.

Allianz (waarde 53) :
Kies 2 regio's die bij de volgende algemene waardering samen worden berekend. Iedere speler telt zijn Caballero's uit de beide regio's op. De punten van beide regio's worden eveneens opgeteld.
Leg de beide gekozen regiokaarten als merkteken onder deze kaart. Bij de volgende algemene waardering berekent iedere speler zijn totaal aan Caballero's in beide regio's. De waardepunten van beide regio's worden eveneens opgeteld. Voor de winnaar geldt dan eventueel de Grande- of konings bonus.

Brückenbau (waarde 63) :
Leg deze kaart tussen twee regio's en de bezitter plaatst één Caballero op deze brug. Deze kaart laat je toe om tijdens je eigen beurt eigen Caballero's te verplaatsen. Bij een algemene waardering bekomt de bezitter van de brug een extra punt.(Slechts één brug gelijktijdig plaatsen)
Tijdens elke eigen beurt mag je een willekeurig aantal eigen Caballero's tussen deze beide regio's verplaatsen. De brug wordt slechts verwijderd wanneer een andere brug wordt uitgespeeld. De Caballero die de bezitter van de brug aanduidt moet uit het hof genomen worden en keert terug naar het hof wanneer de brug verwijderd wordt.

Revolution (waarde 73) :
Een waardetabel die zich reeds op het speelbord bevindt wordt 180° gedraaid. In deze regio bekomt de speler met de minste Caballero's de hoogste waarde.
De tabel 8/4/0 wordt dan 0/4/8 en 4/0/0 wordt 0/0/4. Bij een waardering bekomt de speler met de meeste Caballero's geen punten daar hij met de minste Caballero's de hoogste waarde krijgt. Wordt er een nieuwe revolutie gespeeld dan kan de tabel opnieuw omgedraaid worden en in een nieuwe regio gelegd worden.

Einsturzgefahr (waarde 83) :
Het kasteel is bouwvallig. Alle Caballero's worden tot aan de volgende waardering niet in het kasteel geworpen maar worden voor iedereen zichtbaar er naast gelegd.
Deze kaart wordt op het kasteel gelegd. Wie Caballero's in het kasteel wil werpen moet ze voor allen goed zichtbaar er naast leggen. Bij de volgende algemene waardering wordt er natuurlijk met de Caballero's die zich reeds in het kasteel bevonden rekening gehouden. Aansluitend wordt de kaart uit het spel genomen.

Quarantäne (waarde 93) :
Plaats een waardetabel verdekt in een regio die grenst aan de koningsregio. Deze regio is taboe totdat een nieuwe kaart "quarantaine" uitgespeeld wordt. De tabel wordt uiterlijk voor de volgende algemene waardering terug weggenomen.
Je kan als markering een willekeurige waardetabel gebruiken ook een die reeds in het spel is ingezet. Zo kan je een voor jou vervelende waardetabel een nieuwe functie geven in jou voordeel. De gekozen regio wordt zoals de koningsregio behandeld dit betekent dat er geen plaatsing of verplaatsing toegelaten is. De quarantaine wordt opgegeven van zodra er een nieuwe quarantaine-kaart gespeeld wordt.

Wirbelsturm (waarde 113) :
Na het uitspelen van deze kaart duid je op de geheime draaischijf een regio aan waar de storm woedt. Ben je aan beurt dan brengt elke speler daar aanwezig de helft van zijn Caballero's terug naar zijn hof en jezelf plaatst alle Caballero's in de door jou gekozen regio.

Königin (waarde 153) :
De koning is door de vrouw van zijn hart afgeleid. Je kan je Caballero's in willekeurige regio's plaatsen. Zijn er in deze ronde waarderingen dan vervalt de koningsbonus.
Met deze kaart kan je jou Caballero's in willekeurige regio's plaatsen en niet enkel rondom de koningsregio.

Naast de 18 kaarten uit König & Intrigant en de 11 kaarten uit deze players edition zijn er nog 10 andere onverkochte kaarten die je bij de uitgeverij kunt bestellen met een 3 DM gefrankeerde A5 -omslag (dit zolang de voorraad strekt)

El Grande extra kaartenset.

Fiesta. (waarde 15)
Je krijgt geen Caballero's uit de Provincie.
Je mag echter tot 5 Caballero's uit je Hof naar Spanje brengen.

Spionage. (waarde 25)
Bij de eerstvolgende algemene waardering kies je geen regio op je geheime draaischijf.
Nadat alle medespelers hun Caballero's uit de toren verdeeld hebben plaats je die van jou in een willekeurige regio.
(Geldt enkel bij de 3 algemene waarderingen na de 3de, 6de en 9de ronde. De kaart wordt aansluitend uit het spel genomen daar er slechts één kaart "spionage" mag uitgespeeld worden.)

Staatsgreep.(waarde 35)
Gooi de " Grande" van de medespelers in de toren.
(De Grande's komen pas weer in het spel na de algemene waardering. Op de geheime draaischijf wordt bepaalt waarheen de Caballero's en de Grande naartoe gaan.)

6 Nimmt (waarde 66)
Leg deze kaart in een willekeurige streek waar er 6 of minder Caballero's bevinden. In deze streek mogen niet meer als 6 Caballero's aanwezig zijn.
Deze kaart blijft open liggen.

Kaart waarde 75.
Plaats, aanvullend, één Caballero uit de provincie op deze kaart. Door een onmiddellijke willekeurige schatting kan men hem in een willekeurige regio plaatsen.
(waardoor je wellicht een meerderheid kunt bekomen.)
Deze kaart blijft open liggen.

Koninklijke bescherming.(waarde 95)
Wanneer je aan beurt bent, kies je een willekeurige regio die in deze ronde een gelijkwaardige bescherming geniet als de Koningsregio.
(In deze streek kan je geen Caballero's naar binnen of naar buiten brengen. Heeft er in deze regio een waardering plaats dan wordt er echter geen "Koningsbonus" gegeven.)

Kaart waarde 125.
Neem een kaart terug waarop geschreven staat: "Deze kaart blijft open liggen".

Bijkomende waardering.(waarde 135)
Kies een regio uit waar je Caballero's hebt staan, doch waar je geen meerderheid bezit.

Bijkomende waardering.(waarde 145)
Kies een willekeurige regio uit. Dadelijk na de waardering worden alle Caballero's uit deze regio terug naar de Provincie gestuurd.

Bijkomende waardering.(waarde 155)
Kies 3 regio's uit. Duid één medespeler aan die beslist welke regio gewaardeerd wordt.

 

piet.notebaert@pandora.be
Date Last Modified: 27-11-1999
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief