Geheimnis der Detektive

Auteur: Ute Glaser
Uitgegeven door Aldi (winkelketen), 1991
Het spannende spel over een geheimzinnige miljoenenroof en de gevolgen van deze diefstal

Detectives speuren in de stad op zoek naar de gestolen, waardevolle buit. Elke speler zal met zijn detective de dievenbende achtervolgen. Om het speurwerk te laten opschieten moet er geloot worden met lucifers. De detective die de meeste gestolen stukken kan terugvinden, wint het spel. Maar wees voorzichtig onvoorziene gebeurtenissen kunnen het spel verrassend beïnvloeden. 

Spelmateriaal

Inleiding

In de villa van de rijkste man van de stad pleegt een sluwe dievenbende een inbraak. Zij kunnen er heel wat waardevolle voorwerpen ontvreemden. Enkele dagen na deze succesrijke roof arresteert de eenheidspolitie een bendelid. Na langdurige ondervraging van de boef, blijkt dat de buit nog in de stad aanwezig is. Maar waar bevindt zich deze buit?

De miljonair wordt echter ongeduldig en gaat zelf over tot actie door een aantal privédetectives in te huren. Deze detectives krijgen als opdracht om de gestolen voorwerpen, voornamelijk waardevolle erfstukken, op te sporen en terug te brengen. Hoe meer voorwerpen een detective terugbezorgt, hoe groter zijn beloning. De detectives kammen de volledige stad en zijn onderwereld grondig uit om de geheime bergplaatsen van de buit te vinden. Elke detective zet zich ten volle in om zoveel mogelijk gestolen goederen te recupereren. Hierbij maken zij allen gebruik van allerlei trucjes en listen om de dievenbende te slim af te zijn. Er worden zelfs afspraken gemaakt met andere dieven om de goederen terug te stelen.

Maar de plannen van de detectives worden echter voortdurend in de war gestuurd door onvoorziene gebeurtenissen. Op welke wijze de detectives er uiteindelijk in slagen om de buit van de gangsters afhandig te maken, blijft evenwel hun beroepsgeheim.

Speldoel

De spelers zijn de detectives die in de stad op zoek zijn achter de gestolen voorwerpen. Zij zullen de buit bij elkaar sprokkelen door buitkaarten te verzamelen. De speler die door het bluffen en gokken (niet d.m.v. het dobbelen) de waardevolste buitstukken (de buitkaarten met hoogste waardes) kan recupereren, wint dit spannende spel.

De start van het spel

Elke speler ontvangt 1 spelfiguur en 5 luciferstaafjes. Het spelbord is het stadsplan waarop straten en mogelijke bergplaatsen van de buit staan aangeduid. In het midden van de stad bevindt zich de villa van de miljonair. Dit luxueuze gebouw telt als een gewoon veld. De villa is de startplaats van al de detectives. De gangsterhindernissen worden naast het spelbord geplaatst.

Het verdelen en opsporen van de buitkaarten

Elke buitkaart wordt bij het begin van het spel verdekt (met de afbeelding naar onder) op een bergplaats gelegd. De bergplaatsen zijn aangegeven d.m.v. een, rode pijl. De buitkaarten bezitten een waarde van 0 tot 4 punten. Wanneer een detective op het einde van zijn spelbeurt een bergveld juist kan bereiken en wanneer er op dit veld nog een buitkaart aanwezig is, dan mag hij deze kaart wegnemen en verdekt voor zich neerleggen.

Het bluffen en gokken met de luciferstaafjes

Hoe ver een detective tijdens zijn beurt vooruitkomt, zal afhangen van het gokresultaat tussen twee spelers.

De speler die aan de beurt is en de daaropvolgende speler (in uurwijzerszin) nemen in het geheim gelijktijdig een aantal luciferstaafjes (Het aantal lucifers die zij hierbij in de hand nemen is vrij en mag 0, een aantal tussen 0 en 5 of alle 5 zijn.) in hun hand. Daarna worden de handen gelijktijdig geopend. De speler die aan de beurt is, telt het aantal luciferstaafjes (van beide handen) samen. Vervolgens verplaatst hij zijn spelfiguur overeenkomstig het resultaat van de som. De looprichting van de figuur is vrij, maar kan tijdens de spelbeurt niet meer veranderd worden.

Bijvoorbeeld : Speler A heeft 3 luciferstaafjes in de hand, terwijl B slechts één luciferstaafje in de hand houdt. Vermits speler A aan de beurt is, mag deze speler zijn figuur 4 velden verzetten.

Opgelet : Wanneer de beide spelers een gelijk aantal lucifers in de hand houden, dan moet de speler die aan de beurt is, zijn spelfiguur terug in de miljonairsvilla plaatsen en een gebeurteniskaart trekken.

De gebeurteniskaarten

Elke speler die de miljonairsvilla betreedt of doorloopt, moet een gebeurteniskaart trekken. Op deze kaarten staat nieuwe informatie voor de detective. Wanneer er op de kaart een ster staat, dan moet de speler de aanwijzingen van deze kaart direct opvolgen. De andere kaarten mag men houden en naar keuze later inzetten. Zodra een kaart wordt aangewend, moet zij open op de aflegstapel van de gebeurteniskaarten geplaatst worden.

De gangsterhindernis

De gangsters vormen hindernissen waarover de spelfiguren niet kunnen passeren. De gangsterhindernissen worden alleen in het spel gebracht wanneer er bij het gokken 5 luciferstaafjes in het totaal (afkomstig van de beide handen) worden aangeboden. Bijvoorbeeld : 1 + 4 luciferstaafjes, 2 + 3 luciferstaafjes. De speler die aan de beurt is, moet dan een gangsterhindernis op een veld van zijn keuze plaatsen.

Uitzondering : Op de ingang(en) van de miljonairsvilla mogen er geen hindernissen worden aangebracht.

Indien er geen gangsterhindernissen in de reserve (naast het spelbord) zitten, dan verplaatst men naar keuze een gangsterhindernis van het spelbord. Wanneer een spelfiguur (detective) samen met een gangsterhindernis op hetzelfde veld staat, dan wordt deze detective tezamen met de hindernis verplaatst (Dit is enkel het geval indien een speler deze gangsterhindernis wenst te verplaatsen.).

Als hoofdregel geldt wel dat eerst de eigen spelfiguur verplaatst moet worden (aantal velden afhankelijk van het gokken met de luciferstaafjes) voordat de gangsterhindernis verplaatst mag worden.

Opgelet : Wanneer een speler zijn spelfiguur niet kan verplaatsen omdat deze is ingesloten door hindernissen, maar hij mag als gevolg van het gokresultaat een gangster verplaatsen, dan kan zijn figuur op deze wijze vrijkomen. Het verplaatsen van zijn spelfiguur is in deze beurt evenwel niet toegelaten.

Het ontfutselen van de buit

Elke speler kan buitkaarten van zijn tegenstanders ontfutselen. Dit is toegelaten wanneer een spelfiguur eindigt op een veld waarop één of verschillende detectives staan. Van die (deze) speler(s) mag men dan een buitkaart opeisen. De speler die aan de beurt is, mag blind kiezen welke buitkaart hij afneemt van de andere speler(s). In geen geval ziet de speler welke buitkaart hij ontfutselt van de andere speler(s).

 Uitzondering :

1. Wanneer er nog maar één buitkaart aanwezig is op het spelbord, dan mag men geen buitkaart(en) meer ontfutselen.

2. In de miljonairsvilla is het ontfutselen van buitkaarten niet toegelaten.

Speleinde

Het spel eindigt wanneer er geen buitkaarten meer op het spelbord aanwezig zijn. Op dat ogenblik recupereert de miljonair immers al zijn gestolen erfstukken. De speler met de waardevolste voorwerpen (= de hoogste totaalwaarde van de buitkaarten) wint het spel.

En nu veel spelplezier met het opsporen van de gestolen erfstukken.

Gebeurteniskaarten

 • 1. Je hebt een afspraak met een gangster gemaakt. Hierdoor wordt er één van je concurrenten geschaduwd. Verzet naar keuze één gangsterhindernis. Deze hindernis moet evenwel reeds aanwezig zijn op het spelbord.
 • 2. Geluk gehad! De politie stelt vast dat het buitstuk in je bezit veel waardevoller is, dan werd aangenomen. Op het speleinde mag je de waarde van één van je buitkaarten in waarde laten verdubbelen. (Deze kaart moet openliggen tijdens het spel.)
 • 3. Van een bendelid heb je een buitstuk kunnen afnemen. Bij deze actie werd het erfstuk echter licht beschadigd. De miljonair is hierdoor misnoegd en zal de aangebrachte schade verhalen op je beloning. Op het speleinde zal er één waardepunt worden afgetrokken van het totaal aantal verzamelde waardepunten. (Deze kaart moet openliggen tijdens het spel.)
 • 4. Opgelet! Een gangster zit je op de hielen. Door het toepassen van een verkledingstruc kan je de gangster verschalken. Door het inzetten van deze kaart is het mogelijk om een hindernis te passeren. (Deze kaart verdekt houden tot men hem inzet.)
 • 5. In het station ontmoet je één van je concurrenten. Door een handige list slaag je erin om van koffer te wisselen. Geef aan één van je tegenspelers een buitkaart en neem een andere van hem in de plaats. Bezit hij echter een beschermkaart, dan mislukt de ruil en gaat het wisselen niet door.
 • 6. Je hebt het pakhuis van een concurrent ontdekt. Je maakt van de gelegenheid gebruik om een erfstuk om te wisselen. Geef aan één van je tegenspelers één buitkaart en neem een andere van hem in de plaats. Bezit hij echter een beschermkaart, dan mislukt de ruil en gaat het wisselen niet door.
 • 7. Formidabel, je hebt tussen de teruggevonden erfstukken van de miljonair een enig stuk gevonden. Op het speleinde mag je de waarde van één van je buitkaarten in waarde laten verdubbelen. (Deze kaart moet openliggen tijdens het spel.)
 • 8. Er duikt een gangster voor je op. Je slaagt erin om hem op een dwaalspoor te brengen. Door het inzetten van deze kaart is het mogelijk om een hindernis te passeren. (Deze kaart verdekt houden tot men hem inzet.)
 • 9. De speurtocht van de politie was succesrijk. Zij kan sneller beslag leggen op een buitstuk dan de detectives. Pech gehad! Op het speleinde zal er één waardepunt worden afgetrokken van het totaal aantal verzamelde waardepunten. (Deze kaart moet openliggen tijdens het spel.)
 • 10. Beschermkaart (x4)
  Weldra zal een concurrerende detective proberen om van jou een teruggevonden erfstuk van de miljonair te ontfutselen. Deze keer ben je echter op je hoede.
  Deze kaart beschermt je tegen diefstal of het verplicht omwisselen van een buitkaart door een tegenspeler. Deze acties gaan dan immers niet door. Na gebruik wordt deze kaart onderaan de stapel gebeurteniskaarten geplaatst.
 • 11. Je hebt een interessante tip van je informanten ontvangen. Nu ben je de dievenbende op het spoor en mag je bij het inzetten van deze kaart je spelfiguur tot 3 velden verder verplaatsen. (Deze kaart verdekt houden tot men hem inzet.)
 • 12. Aan de hand van een fictieve boodschap slaag je erin om een gangster één van je tegenstanders te laten schaduwen. Verzet naar keuze één gangsterhindernis. Deze hindernis moet evenwel reeds aanwezig zijn op het spelbord.
 • 13. Door het opvolgen van een aanwijzing gegeven door de miljonair kom je op het spoor van de gangsterbende. Bij het inzetten van deze kaart mag je jou spelfiguur tot 3 velden verder verplaatsen. (Deze kaart verdekt houden tot men hem inzet.)
 • 14. De dievenbende had je gevangen genomen. Gelukkig ben je erin geslaagd om te ontsnappen, maar nu moet je dubbel zo voorzichtig te werk gaan in de speurtocht naar de erfstukken.
  Bij je volgende verplaatsing moet je het resultaat van het gokken verminderen met 2. Het is dus best mogelijk dat je moet blijven staan. (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren.)
 • 15. Door een sluwe list slaag je erin om een concurrent te bedotten. Pak een buitkaart af van één tegenspelers naar keuze. Bezit deze speler echter een beschermkaart, dan keer je zonder buit terug. (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren.)
 • 16. Je hebt niet opgelet! Bij je zoektocht naar andere erfstukken, was de veiligheid van je eigen pakhuis niet verzekerd. Hierdoor zag een gangster de mogelijkheid om een erfstuk terug weg te nemen. Plaats een buitkaart (indien je er minstens één bezit) terug op een ledige bergplaats op het spelbord. (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren.)
 • 17. De politie is van mening dat je het onderzoek sterk hindert. Als waarschuwing trekken ze voor korte periode je licentie als detective in. Je moet de volgende beurt overslaan. (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren.)
 • 18. Je hebt juist een erfstuk ontdekt wanneer een gangster alarm slaat. Je kan gelukkig ontkomen, maar in je vlucht verlies je echter het erfstuk. Plaats een buitkaart (indien je er minstens één bezit) terug op een ledige bergplaats op het spelbord. (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren.)
 • 19. Wat een toeval! Je hebt een erfstuk teruggevonden waarop de miljonair bijzonder gesteld was. Uit dankbaarheid voor het terugvinden van dit voorwerp, betaalt hij een extra premie. Op het speleinde mag je één waardepunt optellen bij het totaal aantal verzamelde waardepunten. (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren. Deze kaart moet openliggen tijdens het spel.)
 • 20. De politie heeft achterhaald dat je probeert om erfstukken van de miljonair te recupereren. Daarom word je opgepakt voor een verhoor in het commissariaat. Hierdoor verlies je veel tijd en daarom moet je de volgende beurt overslaan. (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren.)
 • 21. Ook dat nog! De eigenaar van het kantoorgebouw, waar jouw detectivebureel zich bevindt, heeft het verhuurcontract opgezegd. Je moet onmiddellijk verhuizen. Verwissel van plaats (rond de tafel) met een tegenspeler naar keuze. De teruggevonden voorwerpen (de buitkaarten) blijven evenwel liggen. (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren.)
 • 22. Wat een valse streek! Een andere detective is erin geslaagd om in jouw detectivebureel binnen te dringen. Hierbij heeft hij één erfstuk kunnen veroveren. Geef aan de tegenspeler die met jou gegokt heeft, één buitkaart van zijn keuze. (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren.)
 • 23. Door een trucje toe te passen, slaag je erin om een andere detective een buitstuk afhandig te maken. Neem een buitkaart af van een tegenspelers naar keuze. Bezit deze speler echter een beschermkaart, dan keer je zonder buit terug. (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren.)
 • 24. Je bent met een collega in een herberg een avondje gaan doorzakken. 's Morgens stel je vast dat er een erfstuk van je ontvreemd werd. Geef aan de tegenspeler, die met jou gegokt heeft, één buitkaart van zijn keuze. (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren.)
 • 25. In een bar ben je gaan opscheppen door te zeggen dat je de beste detective bent. Tijdens het pochen heb je echter je mond voorbij gesproken en heb je te veel informatie vrijgegeven. Onthul aan de andere spelers de totale waarde van je buitkaarten (zonder eventuele bonussen en verdubbelingen). (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren.)
 • 26. Aan een knappe vrouwelijke reporter heb je een interview gegeven. In de krant word je dan ook afgeschilderd als de meesterdetective, maar nu weet ook iedereen hoeveel erfstukken je al hebt teruggevonden. Onthul aan de andere spelers de totale waarde van je buitkaarten (zonder eventuele bonussen en verdubbelingen). (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren.)
 • 27. Tijdens de jacht op de erfstukken ben je gewond geraakt. Daarom kan je slechts langzaam bewegen. Bij je volgende verplaatsing moet je het resultaat van het gokken verminderen met 2. Het is dus best mogelijk dat je blijft staan. (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren.)
 • 28. Gelukkig, je hebt een erfstuk teruggevonden dat in tussentijd in waarde is gestegen. Op het speleinde mag je één punt optellen bij het totaal aantal verzamelde waardepunten. (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren. Deze kaart moet openliggen tijdens het spel.)
 • 29. Je hebt een nieuw onderkomen gevonden voor je detectivebureel. Na het vertrek van de vorige huurder begin je onmiddellijk met de verhuis. Verwissel van plaats (rond de tafel) met een tegenspeler van je keuze. De teruggevonden voorwerpen (de buitkaarten) blijven evenwel liggen. (De aanwijzingen van deze kaart moet men direct uitvoeren.)
 • Date Last Modified: 26-12-1998
  © Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief