For Sale

Auteur: Stefan Dorra
Uitgegeven door Ravensburger, 1997
Een amusant veilingsspel vol bluf en spanning voor 3 tot 5 spelers vanaf 10 jaar.

SPELMATERIAAL:

DOEL:

Alle spelers proberen tijdens opeenvolgende veilingen de meest waardevolle gebouwen te bemachtigen om ze daarna met zoveel mogelijk winst opnieuw te verkopen. Wie op het einde het meeste geld bezit, wint dit spel.

VOORBEREIDING:

Schud beide stapeltjes kaarten en leg ze verdekt op de tafel. In de eerste fase worden de gebouwkaarten gebruikt, later de checks.

Elke speler ontvangt 15 chips van dezelfde kleur en houdt deze verdekt voor zich.

Bij drie spelers worden verdekt twee gebouwkaarten en twee checks uit de stapels genomen en weggelegd. Bij vier of vijf spelers worden alle kaarten gebruikt.

FASE 1: GEBOUWEN KOPEN:

Er worden evenveel kaarten van de stapel gebouwkaarten genomen als er spelers zijn. Deze kaarten worden open op een rij gelegd. Deze kaarten worden alle op hetzelfde moment geveild en dit zodanig dat elke speler uiteindelijk één kaart bezit.

De spelers komen na elkaar aan beurt en kunnen bieden of passen. De speler die in het kleinste huis woont, begint.

Het bieden: De eerste speler en legt één of meer chips in het midden van de tafel. Nu is de volgende speler aan beurt. Hij legt eveneens één of meer chips op tafel. Zijn bod moet het tot dan hoogste bod minstens evenaren. Dit bieden kan gedurende meerdere ronden doorgaan en dit tot alle spelers op één na gepast hebben.

Het passen: Beslist een speler niet (verder) te bieden, dan moet hij passen. Op dat moment neemt hij de gebouwkaart met de laagste waarde. Hij mag eveneens de helft van de chips die hij tot dan geboden had terugnemen (afronden naar boven: bij drie chips mag hij er dus twee terugnemen).

De speler die dus als laatste overblijft bekomt het gebouw met de hoogste waarde. Hij mag echter geen geboden chips meer terug nemen. Zijn volledig bod wordt weggenomen.

Om het spel tactischer te maken zorg je ervoor dat zowel de eigen chip-voorraad verdekt ligt evenals de totale hoeveelheid reeds geboden chips. Op deze manier kan niemand de resterende of verbruikte chips van een speler natellen.

De spelers leggen de gebouwen die ze verworven hebben verdekt voor zich. Daarna legt de speler die het hoogste bod deed nieuwe gebouwkaarten open op tafel. Deze speler start ook de nieuwe veilingronde.

FASE 2: GEBOUWEN VERKOPEN:

Als alle gebouwen verkocht zijn, komen de checks in het spel. Net zoals in de vorige fase worden evenveel kaarten omgedraaid als er spelers zijn.

Elke speler neemt nu zijn gebouwkaarten en legt verdekt één van deze kaarten voor zich op tafel. Alle spelers draaien tegelijkertijd hun kaart om.

De speler die het gebouw met de hoogste waarde gelegd heeft, krijgt de grootste check. De speler met het gebouw met de op één na hoogste waarde, krijgt de volgende check. Dit gaat zo door tot alle spelers hun check ontvangen hebben.

De uitgespeelde gebouwkaarten worden weggelegd.

EINDE VAN HET SPEL:

Zodra alle gebouwen opnieuw verkocht zijn en de checks verdeeld, eindigt het spel.

De speler met de grootste geldwaarde wint. Tel hiervoor de geldsommen van de checks op bij de resterende chips. Elke chip die een speler nog overhield uit fase 1 telt nu voor 1 Mio.

Is er een gelijke eindstand, dan wint die speler die nog de meeste chips overhield uit fase 1

VARIANT:

Bij drie spelers worden nu slechts 16 kaarten van elke soort gebruikt. Bij vier spelers zijn dit er 18 en voor vijf spelers worden alle kaarten gebruikt.

In fase 1 wordt steeds één kaart minder omgedraaid. Bij vier spelers bijvoorbeeld worden dus slechts drie kaarten omgedraaid. De speler die als eerste past bekomt dan geen kaart. Hij krijgt echter wel alle geboden chips terug. De tweede speler die past krijgt dan de kaart met de laagste waarde en krijgt nog de helft van zijn bod terug. Dit gaat opnieuw door tot de laatste speler de hoogste kaart krijgt. Ook nu wordt zijn volledig bod weggelegd.

Op deze manier zullen wellicht niet alle spelers evenveel gebouwen bezitten. In fase 2 worden dan per ronde slechts evenveel checks omgedraaid als er spelers zijn die nog gebouwen bezitten. Naar het einde toe worden dus steeds minder checks omgedraaid.

De andere spelregels blijven geldig.


Date Last Modified: 06-03-1998
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief