Flickwerk

Auteur: Friedemann Friese
Uitgegeven door 2F-Spiele, 2000
Een vlug puzzelspel voor 2 tot 4 spelers.

Flickwerk is een spel waarbij elke speler dezelfde opgave krijgt om met hetzelfde materiaal in een zo kort mogelijke tijd een kabelnetwerk tot stand te brengen. Dat lijkt eenvoudig, maar is het helemaal niet, omdat het netwerk aan een aantal voorwaarden moet voldoen.

Wie het vlugst puzzelt en alle criteria eerbiedigt, wint de ronde. Na 12 ronden wordt afgerekend.

Spelmateriaal

Spelvoorbereiding

De opdracht

De opdrachtgever bepaalt welke burelen met rekenplaatseenheden uitgerust worden. Hij legt een rekenplaats-speelsteen op de buitenzijde van de burelen. De vier burelen in de hoek, die elk twee vrije buitenzijden hebben, mogen met twee zo'n speelstenen uitgerust worden. De vier andere burelen mogen elk maar één zo'n steentje hebben.

Daarna wordt de bovenste kaart van de stapel omgedraaid en terug op die stapel gelegd. Die kaart bepaalt de beginsituatie.

Vervolgens maar heel snel

Elke speler zoekt in zijn stapel hetzelfde kabelkaartje uit als nu bovenaan de stapel zichtbaar is. Hij plaatst het kaartje in dezelfde richting als de kaart in het midden van het spelbord voor zich op tafel.

Nu moet elke speler met de andere kabelkaarten een netwerk uitbouwen. Er wordt niet op het spelbord gespeeld. Dat ligt er enkel als oriënteringshulp. Iedereen bouwt zijn eigen netwerk voor zich op tafel.

Voorwaarden bij het uitbouwen van het netwerk:

  1. Elk netwerk bestaat - net zoals het spelbord- uit negen kaarten die in een raster van drie op drie liggen.
  2. Het kaartje in het midden moet op dezelfde wijze georiënteerd zijn als het kaartje in het midden van het spelbord.
  3. Geen enkele kabel mag in het niets verdwijnen, er moeten dus steeds verbindingen zichtbaar zijn.
  4. Een kabel kan enkel de kantoorruimtes verlaten indien op die plaats een rekenplaats-speelsteen ligt. M.a.w. het plaatselijke netwerk wordt als het ware gekoppeld aan de speelstenen die de opdrachtgever bij het begin van de ronde heeft geplaatst.
  5. De beide rekenplaats-speelstenen van dezelfde kleur moeten door het netwerk met elkaar verbonden worden.
  6. Waar geen rekenplaats staat, kan ook geen netwerkuitgang komen.
  7. Alle speler proberen gelijktijdig dit netwerk op te bouwen.

Afrekening

Opmerking

Het komt zelden voor dat er geen oplossing mogelijk is. Indien de spelers tot de conclusie komen dat er toch een onoplosbare opgave ligt, wordt dat kaartje terug in de stapel gemengd en wordt er een nieuwe opdracht bedacht.

Date Last Modified: 09-02-2001
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief