EUROPA 1945-2030

Auteur: Duccio Vitale & Leo Colvini
Uitgegeven door Eurogames, 1998
Een tactisch bordspel voor 3 tot 6 spelers vanaf 12 jaar waarin de hereniging van Europa sinds 1945 herspeeld wordt en doorgaat tot 2030.

DOEL VAN HET SPEL:

SPELMATERIAAL: (zie ook p. 3)

ALGEMEEN SPELVERLOOP:

SPELVOORBEREIDING:

VERLOOP VAN EEN SPELRONDE:

ALLE SPELFASEN IN DETAIL:
A) BEPALEN VAN DE SPEELVOLGORDE:

B) BEREKENEN VAN HET AANTAL KIESSTENEN PER SPELER

C) BEPALEN VAN DE VOLGORDE VAN DE VERKIEZINGEN

D) PLAATSEN VAN DE KIESSTENEN OP HET SPEELBORD

E) HOUDEN VAN VERKIEZINGEN

 1. Elke speler die deel uitmaakte van de winnende coalitie krijgt hiervoor één zegepunt.
 2. De politieke puntenwaarde van het land (= het witte getal) wordt verdeeld onder alle spelers van de winnende coalitie. Elke speler krijgt evenveel punten. De puntenschijfjes van deze spelers worden evenredig verschoven.
  Opmerking:
  Is de politieke puntenwaarde van een land slechts '2' of '4', en zijn er drie coalitiepartners betrokken bij de overwinning, dan wordt de politieke waarde van dat land verhoogd tot '3' of '6'. Hierdoor krijgt elke coalitiepartner 1 of 2 politieke punten.
 3. Elke speler van de winnende coalitie mag één kiessteen verplaatsen naar een aangrenzend land waar de verkiezingen (in deze ronde) nog niet plaats vonden (Een land dat verbonden is d.m.v. een streeplijn geldt ook als aangrenzend.). Alle overblijvende kiesstenen worden daarna van het speelbord verwijderd. De volgorde van verplaatsen gebeurt volgens de algemene speelvolgorde.
 4. Het land dat t.g.v. de verkiezingen lid werd van de E.U., wordt bedekt met het passende blauwe puzzeldeel.
  Praktische tip:
  Doe dit steeds na een volledige spelronde. Leg hiervoor na elke toetreding de landenkaartjes van de nieuwe leden apart.
 5. Het landenkaartje van dit land wordt uit het spel genomen. Een land dat lid werd van de E.U., blijft lid. Er is geen weg terug.

DE EXTRA FASE 'OORLOGSRISICO'S':

a) Dobbelen:

b) Bepalen van de 'algemene graad van conflict'

c) Gezamenlijke reactie op deze algemene conflictsituatie

d) Invloed van oorlog en spanning op verkiezingen:

SPELEINDE EN WINNAAR:

geen conflictpunten = een uitzonderlijke overwinning voor de eenheidsgedachte - Europa dient als voorbeeld voor de hele wereld!

Date Last Modified: 06-11-1998
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief