Entdecker

Auteur: Klaus Teuber
Uitgegeven door Gold Sieber Spiele, 1996
Verken met je bootjes de onbekende zee in de hoop rijke eilanden te ontdekken (2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar).

Overzicht

  1. Welkom in het grote tijdperk van de ontdekkingen! De grote zee ligt er eindeloos uitgestrekt bij. Wat ligt achter die verre horizon? Kleine eilanden? Grote eilanden? Rijke schatten?
  2. Ontdekkingsreizen zijn duur, je hebt er veel goud voor nodig. Het vermogen, dat je ter beschikking gesteld is, ligt voor je op tafel - op je goudbord.
  3. Het geluk (een draaipijl) bepaalt hoeveel inkomen je verwerft per ronde. Dit inkomen is voor iedereen gelijk, maar wisselt per te spelen ronde.
  4. Vanaf de rand van de bekende wereld start je schip zijn ontdekkingstocht naar het onbekende. Hoeveel goud zet je in? Slechts één goudstuk om één kaartje te kunnen plaatsen of meerdere goudstukken om een langere tocht te kunnen maken? Plaats de kaarten en vaar met je schip op de aangeduide route.
  5. Land in zicht! Het kaartje dat je mocht plaatsen toont een stuk land. Je ontdekkingsreis kent succes. Zet je nu al een verkenner? Of besteed je meer goud om een fort of zelfs een nederzetting te bouwen?
  6. Na een poosje spelen zijn voldoende kaartjes geplaatst om een eiland volledig te ontdekken (de kaartjes sluiten zo aan dat een eiland volledig te zien is). Wie loopt met de eer weg? Natuurlijk hij die de meeste energie gestoken heeft in de ontdekking van dit eiland. Een nederzetting scoort beter dan een fort en een fort scoort beter dan een simpele verkenner. Roem en eer worden onder de vorm van zegepunten toegekend.
  7. Maar het is niet enkel de zee die moet verkend worden. Wie ontdekt de schatten op de eilanden (aardappelen, tomaten, specerijen,...)? Extra zegepunten zijn hiermee te verdienen.
  8. Ook bijzonder moedige ontdekkingsreizigers komen aan hun trekken. Wie zich in gevaarlijk water begeeft (kaartjes met een vraagteken erop), moet met stormen en piraten rekening houden. Maar oude ruïnes kunnen je een evengoed een kick geven.
  9. Op het einde (als de zeekaart vol met kaartjes ligt) wint de roemrijkste ontdekkingsreiziger.

Spelvoorbereiding

Kort overzicht

1. Goudinkomen bepalen

Bij het begin van elke ronde bepaalt de jongste speler hoeveel goud iedereen extra toegewezen krijgt.

2. Ontdekken

Wie aan de beurt komt, plaatst het schip op een reeds ontdekt veld en probeert van daaruit nieuwe stukken land te ontdekken. Hoe meer goud je hier investeert, hoe verder je kan uitvaren.

3. Eenheden achterlaten

Wie nieuw land ontdekt kan er eenheden (verkenners, forten of nederzettingen) plaatsen.

4. Volledig ontdekt eiland

Zodra één of meerdere eilanden volledig ontdekt zijn op het moment dat een speler zijn beurt beëindigt, krijgen alle spelers met eenheden op dat eiland zegepunten.

Daarna geeft de speler het schip door aan de in uurwijzerzin zittende volgende speler en laat hem eilanden ontdekken.

Spelverloop in detail

1. Goudinkomen bepalen

Steeds als de jongste speler aan de beurt komt, draait hij aan de pijl van het inkomen-bord. Elke speler plaatst zijn goudstukje op zijn persoonlijk goudvoorraad-kaart zo veel vakje omhoog als de pijl bepaalt (met een maximum van 12). Het extra inkomen is dus voor elke speler gelijk elke ronde.

2. Ontdekken

a) schip plaatsen

Wie aan de beurt komt, plaatst het schip in het midden (cirkeltje) van een reeds ontdekt veld. Dit veld moet minstens één vrije doorgang (m.b.v. de stippellijnen) naar een onontdekt veld hebben. Bij de allereerste spelbeurt wordt het schip op een cirkeltje aan de rand van het spelbord geplaatst.

Belangrijk: Start een speler zijn beurt op een veld, waar een eenheid van een medespeler staat, dan brengt dit kosten met zich mee. Hij moet zijn goudstukje zo veel velden terugzetten als die eenheid waard is. Staat er b.v. een fort, dan moet je 3 goudstukken betalen.

b) aantal ontdekkingskaartjes bepalen

De speler zegt nu heel duidelijk hoeveel ontdekkingskaartjes hij tijdens zijn spelbeurt wil plaatsen. Voor elk kaartje moet één goudstuk betaald worden. En wel op dit ogenblik (dus vooraf betalen)! Hij moet minstens één kaartje gebruiken.

c) ontdekkingskaartjes nemen en plaatsen

3. Eenheden achterlaten

4. Volledig ontdekt eiland

Einde van het spel

De gebeurteniskaartjes


Date Last Modified: 06-03-1998
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief