Ene mene... Müll

Auteur: Walter Wolf Windisch
Uitgegeven door Raversburger, 1990
Vrij vertaald door Griet Notebaert (Brugge, België).

 inhoud

doel van het spel

De huisbewoners moeten SAMEN proberen om hun recycleerbaar en niet-reclycleerbaar huisvuil op tijd klaar te zetten voor de vuilniskarren.

voorbereiding

Wanneer men voor het eerst het spel speelt moet men voorzichtig de afvalkaarten uit het karton duwen. Elk kind kiest vervolgens een huisje en plaatst daar zijn vuilnisemmer. Als men met drie spelers is, dan blijft huis nummer 1 onbewoond. Als men maar met twee spelers is dan mag elke speler twee huizen kiezen. Onder alle huishouden worden de volgende afvalkaarten verdeeld:

Bij het begin liggen alle afvalkaarten ongesorteerd in elk huis. De overige afvalkaarten dienen als reserve en worden aan de kant gelegd. Beide vuilniswagens worden op de startplaats gezet aan de vuilstortplaats (Mülldeponie).

spelregels

De bewoner van het huis met nummer 1 mag beginnen (met drie spelers mag de bewonder van huis nummer 2 beginnen). Hij gooit gelijktijdig met de kleurendobbelsteen en de symbolendobbelsteen. Daarna is de bewoner van huis nummer 2 aan de beurt, enz.

de kleurendobbelsteen

Deze dobbelsteen geeft aan welke vuilniswagen een straatveld vooruit mag rijden. Dobbelt een speler oranje, dan rijdt de oranje vuilniswagen een veld vooruit. Dobbelt een speler blauw, dan rijdt de blauwe vuilniswagen een veld vooruit. Dobbelt een speler wit, dan blijven alle twee de wagens staan.

de symbolendobbelsteen

Deze dobbelsteen geeft aan welke vuilniskaarten voor een huis geplaatst of weggenomen mogen worden.

Bij alle symbolen geldt dat de speler die aan de beurt is zijn gegooide resultaat aan een andere speler mag geven. Want het is de bedoeling dat de spelers er samen voor zorgen dat het huisvuil op tijd gesorteerd en weggebracht is.

de vuilniswagens

De vuilniswagens starten op de parkingplaats in de hoek van het spelbord en moeten eerst nog een lange weg afleggen eer ze aan de bebouwde zone komen. Het eerste vak wordt bepaald door het aantal spelers. Is men met vier spelers en gooit één van de spelers blauw, dan mag de blauwe auto naar het gekenmerkte vak met vier ventjes rijden. Met drie spelers rijdt de auto van de startplaats naar het vak met drie ventjes op.

Is één van de auto's aan het laatste vak van de weg aangekomen, dan rijdt hij bij de volgende worp naar het huis met nummer 1. De auto's mogen samen op één veld staan.
Komt de oranje vuiniswagen voor een huis gereden, dan wordt de vuilbak geleegd. Hebben de huisbewoners hun niet-recycleerbaar vuinis nog niet in de vuilnisbak geworpen, dan moeten ze dat snel doen, voordat de vuiniskar weer vertrokken is naar huis met nummer 2.
Komt de blauwe wagen voor een huis gereden dan moeten beide papierbundels en beide flesjes voor de deur geplaatst worden, voordat ook hij vertrekt naar het volgende huis. Het vuilnis voor het reservoir met gevaarlijk afval en voor de composthoop wordt niet afgehaald door de vuilniswagens. Dat vuilnis moet door de huisbewoners in het reservoir geplaatst worden nog voordat de vuilniswagens weer op hun parkingplaats zijn.

einde van het spel

Het spel is ten einde wanneer beide vuilnisauto's hun parkingplaats weer bereikt hebben. Alle huisbezitters hebben samen gewonnen als ze erin geslaagd zijn om op tijd hun vuilnis voor de deur te zetten of weg te brengen. Het spel is echter ook gedaan als een vuilniswagen wegrijdt van een huis zonder dat hij al het afval kon meenemen. Maar ook als de auto's hun startplaats weer bereikt hebben vooraleer het vuilnis voor de composthoop naar de composthoop werd gebracht of vooraleer het gevaarlijk afval naar het reservoir voor gevaarlijk afval werd gebracht. In deze gevallen hebben de spelers samen verloren. Maar dat is niet zo erg, want in de volgende spelronde helpen de buren elkaar wel weer en dan kan er misschien wel gevierd worden.

Date Last Modified: 23-06-2002
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief