Elixir

Auteur: Los Rodriguez en Frédéric Leygonie
Elixir is een spel uitgegeven door Asmodée Editions onder de licentie van Week End Games.
Een familiespel voor 3 à 8 spelers van 10 tot 110 jaar

Elixir

voert je via een plezante reis naar het land van de elfen

Elk jaar bekampen machtige tovenaars van het elfenrijk elkaar in een magisch steekspel. Alhoewel deze strijd steeds vreedzaam en in een vriendschappelijke sfeer verloopt, is er elke keer slechts één winnaar. De magiërs bezitten allemaal uitzonderlijke ingrediënten en prevelen verschillende toverspreuken die telkens verbazende en zonderlinge bezweringen veroorzaken. Zo'n magisch gevecht duurt minstens een uur, maar kan om de tovenaars te plezieren, naar hun wens worden verlengd. Zullen de magische krachten de kosmische balans in jouw voordeel laten overhellen?

Spelmateriaal :

56 toverspreuken

112 vondsten

Speldoel

De speler die als eerste al zijn toverspreuken kan aanwenden wint het spel.

Spelopbouw

Elixir is een gezelschapsspel waarbij de spelers met elkaar wedijveren in een magisch steekspel. Zij moeten erin slagen om als eerste een hele reeks toverspreuken uit te spreken. Deze toverformules zullen te pas en te onpas het spelverloop beïnvloeden. Vooraf worden de toverspreuken gesorteerd en in vier (4) stapels verdekt in het midden van de tafel geplaatst :

1

één (1) ingrediënt nodig om de spreuk te activeren

2

twee (2) ingrediënten nodig om de spreuk te activeren

3

drie (3) ingrediënten nodig om de spreuk te activeren

4

vier (4) ingrediënten nodig om de spreuk te activeren

Het aantal benodigde ingrediënten om een spreuk te activeren staan op de achterzijde van de kaart vermeld. De startspeler wordt aangeduid d.m.v. een magisch aftelrijmpje (Het aftelrijmpje is onder de magiërs gekend onder de naam abracadabra.). Eén van de spelers zal het rijmpje "Abracadabra, brico, braco, potpourri, potpourri, trammelant, abracadabra" opzeggen. Bij elke lettergreep zal hij een ander speler aanwijzen. Ofwel wordt de laatste speler de startspeler ofwel wordt deze speler geëlimineerd als startspeler en herhaalt men de magische uitloting totdat er nog één speler overblijft.

Het spel begint vervolgens in uurwijzerszin. De startspeler neemt de bovenste toverspreuk van een aangeboden stapel van zijn keuze. Daarna komt de speler links van de startspeler aan de beurt enz. Hierbij trekken de spelers om beurt toverformules totdat de som van de benodigde ingrediënten van deze formules elf (11) bedraagt (negen (9) voor een snelle partij en dertien (13)voor een lange partij).Op deze wijze trekt elke speler willekeurig de toverspreuken die hij of zij moet uitspreken.

Vervolgens bekijken de spelers aandachtig de hun toegewezen toverspreuken, zonder ze te onthullen aan de tegenspelers. Het is bovendien mogelijk dat een speler zich vergist heeft bij het trekken van de toverformules of dat er bepaalde stapels uitgeput waren en dat hij hierbij over meer ingrediënten moet beschikken dan voorzien in het reglement. Meestal zullen de spelers niet over hetzelfde aantal toverspreuken beschikken.

De vondsten worden door de startspeler goed geschud. Vervolgens verdeelt hij of zij vijf (5) verdekte vondstkaarten aan elke speler.

Het spelverloop

Telkens een speler aan de beurt komt, trekt hij een kaart van de reservestapel. Vervolgens mag hij, naargelang de vondsten waarover hij beschikt :

Op de betrokken kaarten wordt het effect van respectievelijk de transacties, de voorwerpen en de toverspreuken verduidelijkt. Nadat een speler al zijn gekozen mogelijkheden heeft uitgevoerd, kondigt hij de volgende speler aan door te zeggen "De volgende". Sommige toverspreuken en magische voorwerpen kunnen op elk moment worden ingezet, naargelang de vermelding op de betrokken kaart. Het inzetten van deze kaarten moet op het geschikte ogenblik gebeuren waarbij de speler erop moet letten dat hij wel degelijk over de juiste ingrediënten beschikt. Wanneer er meerdere toverformules worden geactiveerd, dan moeten zij in volgorde worden uitgevoerd, te beginnen met de spreuken van de speler die aan de beurt is (daarna in zitvolgorde).

Bij uitputting van de reservestapel wordt de aflegstapel grondig geschud en ontstaat er op deze wijze een nieuwe reservestapel. Sommige toverspreuken van niveau 1 bieden twee mogelijke effecten aan. Het is het slachtoffer om de keuze te maken, ofwel voert hij de opdracht uit ofwel betaalt hij twee (2) vondsten.

Speleinde

Het spel eindigt wanneer een speler erin slaagt om al zijn toverspreuken te activeren. Deze speler wint het spel. De spreuken zullen wellicht niet de toverformules zijn die hij of zij heeft getrokken bij het begin van het spel. Het aantal noodzakelijke ingrediënten (om de toverspreuken te kunnen activeren) is hierbij van geen belang.

De kaarten van Elixir

De ingrediënten

1. Plume de griffon : De pluim van de griffioen (x4)

2. Cheveu d'ange : Het engelenhaar (x4)

3. Langue de dragon : De tong van de draak (x4)

4. Barbe d'ogre : De baard van de ogre (menseneter) (x4)

5. Herbe qui chante : Het zingend gras (x4)

6. Once de poussière d'étoile : Een handvol sterrenstof (x4)

7. Goutte de rosée mauve : Een druppel paarse ochtenddauw (x4)

8. Pointe d'ironie : Een snuifje ironie (x4)

9. Oeuf d'homme-lézard : Het ei van de hagedisman (x4)

10. Sachet de poudre d'escampette : Het hazepad nemen (x4)

11. Dose de bonne humeur : Een dosis gezonde humeur (x4)

12. Mesure de peur bleue : Het meten van het blauwe angstzweet (x4)

13. Canine de vampire : De hoektand van de vampier (x4)

14. Grain de folie : Een vleugje dwaasheid (x4)

15. Teinture de pépin de citrouille : Pastelkleur afkomstig van pompoenpitten (x4)

16. Nez de troll : De trollenneus (x4)

De noteloze voorwerpen

17. Epée magique : Het magische zwaard

18. Bourse de pièces d'or : Een beurs vol goudstukken

19. Torche : De fakkel

20. Café chaud : Een kop warme koffie

21. Jambon : Een hesp

22. Dix mètres de corde : Tien meters touw

23. Couteau suisse : Een Zwitsers zakmes

De magische voorwerpen

24. Grêle : Hagel

 • Dit voorwerp laat je toe om een transactie te annuleren op het ogenblik dat ze wordt aangekondigd. De transactiekaart wordt hierbij weggelegd.
 • 25. Puissance 2 : Het tweespan

 • Deze kaart laat toe om achtereenvolgens twee verschillende magische voorwerpen uit te komen. De magische voorwerpen verdwijnen evenwel.
 • 26. Echange : De transformatie

 • Speel deze kaart wanneer je aan de beurt bent. Dit voorwerp laat toe om een ingrediënt (in je bezit) te transformeren in een transactie van je keuze. Het ingrediënt verdwijnt.
 • 27. Coffre-fort : De brandkast

 • Dit voorwerp biedt bescherming aan al je vondsten tegen het effect van toverspreuken of tegen de uitwerking van een ander voorwerp. Je vondsten kunnen noch gestolen, noch omgeruild worden, enz.
 • 28. Cabas sans fond : De bodemloze zak

 • Dit voorwerp beschermt op elk ogenblik 5 van je vondsten tegen het effect van toverspreuken of tegen de uitwerking van een ander voorwerp. Je vondsten kunnen noch gestolen, noch omgeruild worden, enz.
 • 29. Poubelle magique : De magische vuilnisemmer

 • Dit voorwerp laat toe om op elk ogenblik alle ingrediënten van een zojuist uitgesproken toverspreuk te recupereren. Dit geldt ook voor de toverspreuken "Bon génie" en "Baguette magique".
 • 30. Cape d'invisibilité : De onzichtbare mantel

 • Je kan dit voorwerp op elk ogenblik gebruiken om een onaangename gebeurtenis tegen jou af te wenden. Het effect van het voorwerp of van de toverspreuk wordt afgewend op een andere tegenstander, naar keuze van de speler die het voorwerp of de toverspreuk toepast.
 • 31. Abonné absent : De geadresseerde is afwezig

 • Je kan dit voorwerp op elk ogenblik gebruiken om een onaangename gebeurtenis tegen jou te vermijden. Het is simpel want je bent gewoon niet thuis., dus kun je ook niet worden aangetast door de uitwerking van een toverspreuk of magisch voorwerp. Indien de gebeurtenis alleen effect had op jou, dan blijft zij zonder gevolg. Het voorwerp en de toverspreuk verdwijnen.
 • 32. Edredon : Het dekbed

 • Speel deze kaart wanneer je aan de beurt bent. Dit voorwerp laat direct één van je tegenstanders inslapen. Hij ontwaakt pas wanneer jij terug aan de beurt komt. Eens ingeslapen blijft deze speler immuun voor de effecten van eventueel aangewende voorwerpen en/of toverspreuken. Gezien het feit dat hij op dat ogenblik in dromenland vertoeft. kan hij ook geen voorwerpen of toverspreuken aanwenden, noch deelnemen aan een transactie.
 • 33. Baguette magique : De toverstaf (x2)

 • Je kan dit voorwerp inzetten juist voor je een toverspreuk wenst uit te spreken. Hij transformeert een ingrediënt in je bezit in een ander ingrediënt naar keuze.
 • 34. Boule de cristal : De kristallen bol

 • Speel deze kaart wanneer je aan de beurt bent. Dit voorwerp laat je toe om een ingrediënt weg te nemen uit de handkaart van een tegenspeler. Je kondigt aan welk ingrediënt je nodig hebt. Vervolgens mag je de vondsten van je linkerbuur inkijken. Indien hij niet in het bezit is van het gevraagde ingrediënt, dan herhaal je de vraag aan de volgende speler enz. Of het ingrediënt al dan niet gevonden wordt, de kristallen bol verdwijnt.
 • 35. Sifflet à clochettes : De belletjesfluit (x4)

 • In te zetten nadat een tegenspeler een voorwerp heeft aangewend. Deze toverfluit annuleert het effect van dit voorwerp, zelfs indien dit voorwerp een andere belletjesfluit is.
 • 36. Tapis volant : Het vliegend tapijt

 • Speel deze kaart wanneer je aan de beurt bent. Dit voorwerp laat toe om direct de 5 eerste vondsten van de stapel te nemen.
 • 37. Bottes de 7 lieues : De zevenmijlslaarzen

 • Speel deze kaart wanneer je aan de beurt bent. Dit voorwerp laat toe om direct de 3 eerste vondsten van de stapel te nemen.
 • 38. Bon génie : De vriendelijke geest

 • Deze kaart laat toe om een geest op te roepen op het ogenblik dat je een toverspreuk wenst uit te spreken. Hij zal dan het ontbrekend ingrediënt van je keuze aanvullen.
 • 39. Philtre d'amor : Liefdesdrank

 • Speel deze kaart wanneer je aan de beurt bent. Dit voorwerp brengt één van je tegenspelers in een verleidingsroes waardoor hij aan jou met liefde drie (3) vondsten van zijn keuze overhandigt.
 • 40. Ramasse-miettes : De kruimeldief (x2)

 • Deze kaart laat toe om op elk moment één van de ingrediënten van een zojuist uitgesproken toverspreuk te recupereren (behalve de ingrediënten die werden vervangen door de vriendelijke geest of de toverstaf).
 • 41. Preum's : De eerste (x2)

 • Met deze kaart heeft men de eerste keus bij een veiling of wanneer er een rommelmarkt ("Brocante" : Dit is wanneer alle spelers hun vondsten openleggen.) plaatsvindt.
 • 42. Gants magiques : De magische handschoenen (x4)

 • Tijdens een marktdag ("Jour de marché") laat dit voorwerp je toe om een paar vondsten te recupereren die anders uit het spel zouden verdwijnen.
 • 43. Aspirateur : De stofzuiger

 • Dit voorwerp laat je toe om de effecten van een magisch voorwerp in jouw voordeel aan te wenden in plaats van de speler die dit voorwerp inzet.
 • 44. Aimant : De magneet

 • Dit voorwerp laat je toe om een ingrediënt te stelen op het ogenblik dat het wordt gebruikt. De toverspreuk wordt hierdoor niet geactiveerd. De andere ingrediënten blijven dan ook ongebruikt en verdwijnen daarom niet uit het spel.
 • 45. Transmutateur : De transformatiemachine

 • Je kan dit voorwerp gebruiken op het ogenblik dat je een toverspreuk wenst uit te spreken. Hij zal dan een overbodig voorwerp in je bezit omzetten in een ingrediënt van je keuze.
 • 46. Bouclier enchanté : Het magisch schild

 • Je mag dit voorwerp op elk moment inzetten om een onaangename gebeurtenis, die tegen jou gericht is, af te wenden. Het effect van het voorwerp of van de toverspreuk zijn dan van toepassing op een andere speler van je keuze (met uitzondering van de speler die de onaangename gebeurtenis veroorzaakte).
 • De transacties

  47. Jour de marché : Marktdag (x3)

 • Al de spelers, te beginnen met jou, mogen twee van hun vondsten omruilen tegen een kaart van de reservestapel. Iedereen mag deze handeling zoveel keren herhalen als men wenst. Het is hierbij toegelaten om de vondsten die men zojuist bij deze handeling heeft getrokken terug om te ruilen.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 48. Brocante : Rommelmarkt (x3)

 • Deze transactie maakt een gedeeltelijke herverdeling van de vondsten mogelijk. Je kiest één of meerdere vondsten uit die je voor je openlegt. De andere spelers die wensen deel te nemen, doen vervolgens hetzelfde (Het aantal vondsten dat elke speler hierbij openlegt, moet evenwel gelijk zijn aan het aantal van de speler die de rommelmarkt opende.). Daarna worden al de aangeboden kaarten in een rij geplaatst en kiest elke speler (die deelneemt aan de rommelmarkt) om beurt een kaart. De openingsspeler krijgt hierbij de eerste keuze, daarna is de speler in uurwijzerszin aan de beurt enz. Dit gaat zo door tot al de aangeboden kaarten zijn weggenomen. Indien er geen enkele andere speler geïnteresseerd is in een rommelmarkt, dan neem je jouw aangeboden vondsten terug en verdwijnt de kaart "Rommelmarkt".

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 49. Ventes aux enchères : Veiling of verkoop per opbod (x3)

 • Elke speler (te beginnen met jou) mag per opbod één of meerdere vondsten (verdekt of open) aanbieden. Deze speler bepaalt steeds de minimum inleg door het aantal vondsten, die hij in ruil wenst te ontvangen, aan te kondigen. Het systeem per opbod verloopt zoals bij een klassieke veiling. De speler die het hoogste bod uitbrengt, ontvangt het aangeboden lot aan vondsten. Wanneer er geen enkele speler geïnteresseerd is in het aangeboden lot, dan gaat deze veiling niet door en neemt de speler zijn aangeboden vondsten terug.

  De veilingkaart verdwijnt pas nadat elke speler de kans heeft gehad om vondsten aan te bieden.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • De toverspreuken met één ingrediënt

  50. Grotesque : Zich belachelijk maken

 • Deze kaart verplicht aan twee tegenspelers om elkaar aan te spreken met onnozele lapnamen telkens zij zich tot elkaar richten. Zij moeten dit gedurende 15 minuten volhouden. Telkens één van de tegenspelers vergeet om dit toe te passen, moet hij een vondst van zijn keuze overhandigen aan degene die hem erop attent maakt.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 51. Cabriole : De bokkesprong

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om twee keer al huilend rond de tafel te lopen of om twee vondsten van zijn keuze aan jou te geven.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 52. Perplexe : Onthutst

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om zich in het haar te krabben telkens hij het woord neemt en dit tot het einde van het spel. Telkens de tegenspeler vergeet om dit toe te passen, moet hij een vondst van zijn keuze overhandigen aan degene die hem erop attent maakt.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 53. Notre Majesté : Mijnheer de Koning

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om zich in de eerste persoon in het meervoud (wij) uit te drukken telkens hij het woord neemt en dit tot het einde van het spel. Telkens de tegenspeler vergeet om dit toe te passen, moet hij een vondst van zijn keuze overhandigen aan degene die hem erop attent maakt.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 54. Lèche-bottes : De hielenlikker

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om jou meester te noemen. Bovendien moet deze speler jou steeds in de beleefdheidsvorm aanspreken. Telkens de tegenspeler vergeet om dit toe te passen, moet hij een vondst van zijn keuze overhandigen aan degene die hem erop attent maakt.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 55. Langue plombée : Spreken met een loodzware tong

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om hem gedurende 5 minuten het zwijgen op te leggen. Telkens hij dit verbod overtreedt, moet hij een vondst van zijn keuze afgeven aan degene die hem erop attent maakt.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 56. Sheherazade : De verteller

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om een verhaal (een legende, een sprookje, een film, een anekdote, een mopje enz.) van zijn keuze te vertellen of om hem twee vondsten van zijn keuze aan jou te geven.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 57. Pinson : De vink

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om een liedje van zijn keuze te zingen of om hem twee vondsten van zijn keuze aan jou te geven.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 58. Grrrh! : Grrrh!

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om een hatelijke tirade te richten tot een andere tegenspeler of om hem twee vondsten van zijn keuze aan jou te geven.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 59. Bougeotte : De pilaar

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om gedurende 5 minuten recht te staan of om hem twee vondsten van zijn keuze aan jou te geven.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 60. Saperlipopette! : Sapperdepietjes!

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om, wanneer hij het woord neemt, zijn eerste zin te beginnen met het woord "Sapperdepietjes" en dit tot het einde van het spel. Telkens de tegenspeler vergeet om dit toe te passen, moet hij een vondst van zijn keuze overhandigen aan degene die hem erop attent maakt.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 61. Poil au... : Haar op...

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om, wanneer hij het woord neemt, zijn eerste zin te beginnen met de woorden "haar op..." en dit tot het einde van het spel. Telkens de tegenspeler vergeet om dit toe te passen, moet hij een vondst van zijn keuze overhandigen aan degene die hem erop attent maakt.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 62. Remaille : De dichter

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om een gedicht voor te dragen of om hem twee vondsten van zijn keuze aan jou te geven.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 63. Joli coeur : De verliefde ziel

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om aan jou een liefdesverklaring te richten of om hem twee vondsten van zijn keuze aan jou te geven.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 64. Au taf : Het corvee

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om de volgende huishoudelijke karwei (koffiezetten, drank bedienen, de afwas doen, enz.) uit te voeren of om hem twee vondsten van zijn keuze aan jou te geven.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 65. Sept voiles : De zeven sluiers

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om op een elegante manier één van zijn kledingstukken uit te trekken of om hem twee vondsten van zijn keuze aan jou geven.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • De toverspreuken met twee ingrediënten

  66. Cadeau : Het geschenk

 • Je neemt de bovenste tien (10) vondsten van de reservestapel. Je bekijkt aandachtig deze kaarten. Vervolgens verdeel je de vondsten, volgens jouw keuze, onder de tegenspelers.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 67. Contresens : Tegengestelde richting

 • Na het beëindigen van jouw beurt verandert de spelrichting. Hierdoor mag je een tweede keer spelen. Vervolgens speelt de speler die voor jou aan de beurt was opnieuw enz.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 68. Tournesort : Omwisseling van toverspreuken

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan twee tegenspelers om volgens hun keuze twee nog niet uitgesproken toverspreuken met elkaar om te ruilen.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 69. Lapin blanc : Het wit konijn

 • Wanneer een tegenspeler een toverspreuk wenst uit te spreken, verplicht je hem om deze spreuk op een ander ogenblik aan te wenden (Deze speler behoudt evenwel de ingrediënten die werden ingezet om de toverspreuk te activeren). Deze kaart mag ook uitgespeeld worden wanneer je aan de beurt bent, maar dan blijft ze zonder gevolg.

  Speciale kaart.

 • 70. Générosté : De gulle gever

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan één tegenspeler om drie (3) vondsten van zijn keuze aan een andere speler te geven.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 71. Duplicata : Duplicaat

 • Deze toverspreuk heeft dezelfde uitwerking als een toverspreuk van niveau 1 of 2 van jouw keuze. De door jouw gekozen toverspreuk moet (sinds het begin van het spel) reeds uitgesproken zijn door om het even welke speler.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 72. Désintégration : Ontbinding

 • Je neemt van één of meerdere tegenspelers in totaal drie (3) willekeurige vondsten. Deze vondsten ontbinden spontaan en verdwijnen uit het spel.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 73. Annulation : Annulatie

 • Deze kaart maakt het mogelijk om elk effect van een toverspreuk van niveau 1 tot 3 of van elk magisch voorwerp te verhinderen. Het speelt hierbij geen rol of het effect tegen jou of tegen een andere speler was gericht. Deze kaart mag ook uitgespeeld worden wanneer je aan de beurt bent, maar dan blijft ze zonder gevolg.

  Speciale kaart.

 • 74. Aristo : Aristo

 • Elke speler (jezelf inbegrepen) kiest voor zichzelf een eigen magische naam. De spelers behouden deze gekozen namen tot het einde van het spel. De spelers zijn vanaf nu verplicht om elkaar aan te spreken met hun magische namen. Elke speler is zeer onbeleefd telkens hij vergeet om een tegenspeler aan te spreken met zijn magische naam. Wanneer een speler vergeet om dit toe te passen, moet hij een vondst van zijn keuze overhandigen aan degene die hem erop attent maakt.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 75. Braquage : Roof

 • Deze kaart laat toe om drie (3) vondsten te kiezen uit de handkaart van een tegenspeler. Je mag al zijn vondsten inkijken en er vervolgens drie uitkiezen. Deze kaarten mag je aansluitend toevoegen aan jouw handkaart.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 76. Transfert : Transfer

 • D.m.v. deze kaart verplicht je aan twee tegenspelers om de helft van hun vondsten (ongeacht het aantal, met afronding naar beneden toe) met elkaar om te ruilen. Elke speler mag zelf bepalen welke vondsten hij hierbij aan de andere overhandigt.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 77. Affaires : Zaken doen

 • Je mag een transactie naar keuze uitvoeren. De transacties zijn : marktdag, rommelmarkt of veiling.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 78. Lumière : Licht

 • De speler met de toorts mag de kaarten van een tegenspeler van zijn keuze (zelfs de kaarten van de speler die deze toverspreuk uitsprak) inkijken. Indien niemand in het bezit is van de toorts, dan blijft deze toverspreuk zonder gevolg.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 79. Beurk : Voedselvergiftiging

 • Door het uitspreken van deze toverspreuk wordt de ham slecht. De speler die de ham bezit moet zich kenbaar maken. Direct wordt deze speler geveld door een voedselvergiftiging en kan hij gedurende drie (3) beurten geen toverspreuken meer aanwenden. Indien niemand in het bezit is van de ham, dan blijft deze toverspreuk zonder gevolg.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 80. Ressort : Boemerang

 • Direct nadat een tegenspeler een toverspreuk heeft uitgesproken, wordt hij verplicht om deze spreuk opnieuw tot zich te nemen. De gevolgen van de toverspreuk worden uitgevoerd en ook de ingrediënten verdwijnen. De tegenspeler moet deze spreuk echter terug uitspreken (hiervoor zijn dezelfde ingrediënten vereist en de uitwerking van de toverspreuk blijft eveneens dezelfde). Deze kaart mag ook uitgespeeld worden wanneer je aan de beurt bent, maar dan blijft ze zonder gevolg.

  Speciale kaart.

 • 81. Mélange : Mengeling

 • De reservestapel en de stapel met de reeds uitgespeelde kaarten worden tezamen gevoegd. Vervolgens wordt deze stapel grondig geschud.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 82. Troc : Trucje

 • Deze kaart laat je toe om de helft van je vondsten (ongeacht het aantal, met afronding naar beneden toe) met een andere speler om te ruilen. Elke speler mag zelf bepalen welke vondsten hij hierbij aan de andere overhandigt.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 83. Bisque bisque rage : Kreeftensoeprage

 • Direct nadat een tegenspeler een toverspreuk (van niveau 1, 2 of 3) heeft uitgesproken, kan men deze kaart inzetten. Hierdoor onderga je de gevolgen van de toverspreuk niet. Deze kaart mag ook uitgespeeld worden wanneer je aan de beurt bent, maar dan blijft ze zonder gevolg.

  Speciale kaart.

 • 84. Abracada bric-à-brac : Abracada-brica-braci

 • Deze kaart laat toe om uit de reeds gespeelde kaarten, een transactie, een magisch voorwerp en een ingrediënt te kiezen.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 85. Au voleur : Houdt de dief

 • Bij het aanwenden van deze spreuk moet de eigenaar van de 10 m koord zich bekend maken. Hij mag vervolgens de vijf (5) bovenste vondsten van de reservestapel nemen. Indien niemand in het bezit is van het koord, dan blijft deze spreuk zonder gevolg.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 86. Magot : Spaarpot

 • Bij het aanwenden van deze spreuk moet de eigenaar van de beurs met goudstukken zich bekend maken. Hij legt deze kaart weg en duidt een andere speler aan die de bovenste vier (4) vondsten van de reservestapel mag nemen. Indien niemand in het bezit is van de beurs, dan blijft deze spreuk zonder gevolg.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 87. Borrasque : Driftbui

 • Je trekt willekeurig één vondst bij elke tegenspeler. Deze vondsten worden direct op de aflegstapel geplaatst.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 88. Ras le bol : Schoon schip houden

 • Deze kaart laat toe om al je vondsten of een gedeelte ervan om te ruilen tegen andere vondsten van de reservestapel.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 89. Surprise : De verrassing

 • Deze kaart laat toe om één van je nog niet uitgesproken toverspreuken van niveau 1 of 2 weg te geven aan een tegenspeler van jouw keuze.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • De toverspreuken met drie ingrediënten

  90. Mégavision : Een helderziend moment

 • Deze kaart laat toe om alle kaarten (vondsten en toverspreuken) van al de tegenspelers in te zien.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 91. Illusion : De illusie

 • Deze kaart heeft hetzelfde effect als een toverspreuk met een niveau van maximaal 3. Deze spreuk moet (sinds het begin van het spel) wel reeds uitgesproken zijn. De eerste keer blijft zij dus zonder gevolg. Deze kaart mag ook uitgespeeld worden wanneer je aan de beurt bent, maar dan blijft ze zonder gevolg.

  Speciale kaart.

 • 92. Mirior : De spiegel

 • Direct nadat een tegenspeler een toverspreuk heeft aangewend, kan men deze kaart inzetten. De zojuist uitgesproken toverspreuk mag je opnieuw aanwenden op een tegenspeler van jouw keuze. De speler ondergaat dan het effect van deze toverspreuk. deze kaart mag ook uitgespeeld worden wanneer je aan de beurt bent, maar dan blijft ze zonder gevolg.

  Speciale kaart.

 • 93. Coup de maître : De meesterzet

 • Deze kaart laat toe om twee (2) willekeurige vondsten te trekken uit de handkaart van alle tegenspelers. Deze kaarten neem je vervolgens op in je handkaart.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 94. Pagaille : De wanorde

 • Je verzamelt de vondsten van al de spelers (jezelf inbegrepen). Vervolgens worden de kaarten grondig geschud. Daarna worden ze in uurwijzerszin (of in tegenuurwijzerszin) opnieuw verdeeld onder de spelers. Voor het uitdelen van de kaarten begin je steeds met jezelf.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 95. Embrouille : De verwarring

 • Elke speler, jezelf inbegrepen, geeft twee (2) van zijn nog niet uitgesproken toverspreuken aan zijn rechterbuur. Een speler die geen toverspreuken bezit , kan er ook geen weggeven.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 96. Tourniquet : Rad van avontuur

 • Elke speler, jezelf inbegrepen, geeft al zijn vondsten aan zijn linkerbuur.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 97. Supertroc : Het supertrucje

 • Deze kaart laat toe om al je vondsten om te ruilen met deze van een tegenspeler, ongeacht het aantal vondsten waarover beide spelers beschikken.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • De toverspreuken met vier ingrediënten

  98. Monstrueux : Een monsterachtige gebeurtenis

 • Je verzamelt alle nog niet uitgesproken toverspreuken van al de spelers (jezelf inbegrepen). Vervolgens worden ze grondig geschud en in uurwijzerszin (of tegenuurwijzerszin) opnieuw verdeeld. Bij het uitdelen van de kaarten start je met je buur.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 99. Elixir : Het elixir

 • Deze kaart heeft dezelfde uitwerking als om het even welke toverspreuk. De gekozen toverspreuk moet echter reeds uitgesproken zijn (sinds het begin van het spel). De keuze van de toverspreuk is vrij, ongeacht of de effecten van de spreuk permanent of tijdelijk zijn.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 100. Ubiquité : Alomtegenwoordigheid

 • Vanaf het ogenblik waarop je deze toverspreuk aanwendt, mag je telkens je aan de beurt bent, twee (2) vondsten van de reservestapel nemen i.p.v. één. Deze spreuk blijft geldig tot aan het einde van het spel.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 101. Arnaque : De boosaardige

 • Deze kaart laat toe om al je nog niet aangewende toverspreuken om te ruilen met een tegenspeler, ongeacht het aantal spreuken waarover beide speler beschikken.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 102. Tornade : De wervelstorm

 • Deze kaart laat toe om van plaats te wisselen met een tegenspeler. Je neemt in dat geval plaats op de stoel van deze speler. De vondsten, de toverspreuken en de effecten van toverspreuken blijven evenwel verbonden aan de zitplaats en worden dan ook overgenomen door de spelers die er zitten.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 103. Taxe : De belastingsontvanger

 • Vanaf het ogenblik waarop je deze toverspreuk aanwendt, mag je telkens je aan de beurt bent, belasting heffen t.a.v. één tegenspeler van je keuze. Je trekt dan een willekeurige vondst uit zijn handkaart. Deze spreuk blijft geldig tot aan het einde van het spel.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 104. Réveil : Het ontwaken

 • Voor de speler van je keuze verliep dit spel tot nu toe als in een droom. Deze speler moet nu al zijn reeds uitgesproken toverspreuken terugnemen. Bovendien moet hij al zijn vondsten weggooien. Hij start het spel opnieuw met 5 vondsten van de reservestapel. Ontsnappen aan deze toverspreuk is onmogelijk. Het inzetten van een andere spreuk of van een magisch voorwerp kan de werking van de krachtige toverformule niet beïnvloeden.

  Vanaf het ogenblik waarop je deze toverspreuk aanwendt, mag je telkens je aan de beurt bent, twee (2) vondsten van de reservestapel nemen i.p.v. één. Deze spreuk blijft geldig tot aan het einde van het spel.

  Deze kaart mag men alleen inzetten wanneer men aan de beurt is.

 • 105. Dommage : Jammer

 • Deze kaart gebruik je op het ogenblik dat een tegenspeler zijn laatste toverspreuk uitspreekt. Op dat ogenblik moet elke speler (jezelf inbegrepen) één nog niet toegepaste toverformule aan deze speler overhandigen. Wanneer een speler slechts één spreuk in zijn bezit heeft, dan mag hij deze niet overhandigen. Deze kaart mag ook uitgespeeld worden wanneer je aan de beurt bent, maar dan blijft ze zonder gevolg.

  Speciale kaart.
 • Date Last Modified: 09-12-1998
  © Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief