Dog eat Dog - samenvatting

Auteur: Evan Jones
Uitgegeven door Q.E.D. Games, Inc. 1999
Een satirisch spel rond productie, milieuvervuiling en profijt bij een fictief bedrijf (3 tot 6 spelers vanaf 12 jaar).

VERDUISTEREN (één keer per spelbeurt, op gelijk welk ogenblik)

Fase 1: BEWEGEN

GENEVA (exact stoppen)

RODE KAARTEN (exact stoppen op een andere stad)

DE PUBLIEKE WET OVERTREDEN

Fase 2: VERKOPEN

RUWE GRONDSTOFFEN VERKOPEN

AFGEWERKTE PRODUCTEN VERKOPEN

Fase 3: LONEN

Fase 4: IN DIENST NEMEN & ONTSLAAN

Fase 5: PRODUCEREN & VERVUILEN

VERVUILING

VERVUILING en DEGRADATIE

VERSTEDELIJKING

Fase 6: ONTGINNEN of AANKOPEN

ONTGINNEN van RUWE GRONDSTOFFEN

ONTGINNEN en DEGRADEREN

AANKOPEN van RUWE GRONDSTOFFEN

Date Last Modified: 13-11-1999
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief