Conquest (Samenvatting)

Auteur: onbekend
Uitgegeven door EG Spiele, 1994
Een veroveringsspel voor 4 tot 6 strategen vanaf 14 jaar.

Doel van het spel:

Als eerste 20 gebieden bezitten

Voorbereiding:

Elke ronde bestaat uit 4 fasen:

 1. het regelen van het spelverloop
  men trekt een kaart, de kleur bepaalt welke speler in de 3 volgende fasen als eerste aan beurt is.
 2. het verdelen van de kaarten
  1 kaart voor 3 gebieden
  indien teveel kaarten in bezit, de overtollige kaarten terugleggen.
  iedere speler kan, vooraleer hij de kaarten ontvangt, één van zijn reeds in bezit zijnde kaarten terugleggen. (enkel mogelijk na de eerste ronde)
 3. produktiefase
  1. elk gebied in bezit brengt 1 produktiepunt (pp) op.
  2. uitbouwen van een troepenmacht kost produktiepunten (pp)
   1. iedere landmachttroep = 1pp
   2. iedere luchtmachttroep = 2pp
   3. iedere zeemachttroep = 5pp
  3. gebruik maken van de kaarten: balistische raketten, super produktie en space-schild is mogelijk.
 4. uitvoeringsfase
  1. verplaatsing:
   1. over land = 1 aangrenzend gebied verder
   2. over lucht = 2 gebieden verder
   3. over zee = 1 aangrenzend gebied verder
  2. strijd:
   in alle vijandelijke gebieden waar men is binnengedrongen.
   1. tel de luchtmachttroepen op, zowel van de aanvaller als van de verdediger.
   2. de grootste luchtmachttroep mag als eerste dobbelen.
   3. bij gelijkheid mag de verdediger beginnen
   4. +2 dobbelstenen voor de verdediger omdat hij de "vlag" bezit van het gebied.
   5. +1 dobbelsteen voor de aanvaller en dit voor ieder eigen zeemachttroep.
   6. elke explosie betekent het verwijderen van 1 lucht- of landmachttroep (niet de zeemachttroep)
   7. Gebied met enkel een vlag wordt verdedigd met 2 dobbelstenen.
   8. zeemacht kan aan meerdere gevechten deelnemen.
   9. de speler die gooit mag één van zijn kaarten gebruiken.
   10. strijd stopt wanneer de verdediger of de aanvaller geen troepen meer heeft.(zeemacht alleen valt niet aan)
   11. veroverd gebied markeren met eigen vlag.

Date Last Modified: 06-03-1998
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief