Cédric
Sacrée journéé!

Auteur: Tilsit team (Tilsit Kids)
Uitgegeven door Tilsit éditions 2002
Ga met je pion van start naar aankomst en verzamel onderweg zoveel mogelijk punten om te slagen in de dobbelsteenworp proef. Een ren en verzamelspel voor 1 tot 6 spelers vanaf 8 jaar.dat ongeveer 1 uurtje duurt.

Cédric , een "onbesproken" dag!

Doel van het spel.
Het doel van het spel is om zich als eerste te laten fotograferen in gezelschap van Chen. In de loop van de dag gaat iedere speler punten, in de zes kleuren van het spel, verzamelen. Op het einde van de dag gaat men na of de verzamelde punten voldoende zijn om Chen te overhalen zich te laten fotograferen in jou gezelschap. Indien dit niet het geval is heeft men een extra dag nodig om zijn puntenaantal te verhogen. Eenmaal de overeenkomst bereikt hoeft men zich enkel op het speelbord te verplaatsen, naar de door Chen gekozen plaats, om zich te laten fotograferen.

Spelregels

Inhoud

Het speelbord
De vakjes op het speelbord stellen scènes voor uit het dagelijks leven van Cédric. Het parcours start rechts onderaan het speelbord met het vakje "begin van de dag" en eindigt in het midden van het speelbord op het vakje "einde van de dag". De vakjes volgen elkaar op in een spiraal, met behulp van de gekleurde lijnen kan men het verloop van de vakjes gemakkelijk volgen.

Voorbereiding van het spel.
Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd en iedere speler kiest een gekleurde pion. Deze pion wordt op het pijltje "begin van de dag" geplaatst en men legt de persoonlijke kaart van zijn kleur voor zich neer. (zie gekleurde cirkel rechtsboven op het kaartje).
Vervolgens neemt iedere speler 3 gebeurteniskaartjes in de hand, die hij geheim houdt voor de andere spelers. De overige kaartjes worden als een verdekte reservestapel klaar gelegd.
De 6 foto's van Chen en Cédric worden verdekt naast het speelbord gelegd.

Begin van het spel.
De jongste speler begint. Hij gooit de gekleurde dobbelsteen en gaat met zijn pion zoveel vakjes vooruit op het speelbord tot hij aan een vakje met het zelfde kleur komt.
(Opgepast : de speler die rood gooit blijft staan op het eerste vakje omdat dit rood onderlijnd is)

Er zijn nu twee mogelijkheden ofwel eindigt de speler op een vakje met een afgebeelde dobbelsteen, het gaat hier om een proef, ofwel eindigt hij op een vakje "Cédric".

De vakjes "proeven"
Om te slagen in de proef dient de speler, door het gooien van de gewone dobbelsteen, evenveel of meer ogen te gooien dan het aantal afgebeeld op het vakje.
Slaagt men hier niet in dan is de beurt voorbij . De volgende speler in wijzerzin is nu aan beurt.
Lukt men wel in de proef dan worden de punten van deze proef genoteerd.
Opgepast ! het gaat hier wel om de punten aangegeven op het vakje en niet deze welke men met de dobbelsteen heeft gegooid.
Met behulp van de stift schrijft de speler op zijn kaart in het overeenkomstig gekleurd rechthoekje de gewonnen punten. Staan daar reeds punten van een vorige geslaagde proef dan telt men beide op en wordt de som genoteerd.
Met behulp van een papieren zakdoekje of met je vinger kan je de stift gemakkelijk uitvegen.
De volgende speler is nu aan beurt

De vakjes "Cédric".
Er zijn 3 type vakjes "Cédric"

1) "Neem een extra kaart" (paars & blauw onderlijnd)
Indien er nog kaarten in de reservestapel liggen mag de speler een extra kaart nemen.

2) "een medespeler van jou keuze verliest 2 punten van een kleur naar keuze" (roze & groen onderlijnd)
De speler kan indien hij dit wenst een speler naar keuze aanduiden die 2 punten verliest van een gekozen kleur.
Hij noemt dus de speler en het gewenste kleur waarop de betreffende speler zijn score met 2 punten vermindert op zijn persoonlijke kaart in het genoemde kleur.
Opgepast! een speler kan nooit onder 0 punten komen. Kies je voor een kleur waar slechts één punt staat genoteerd dan wordt de score naar 0 gebracht

3) "Afspraak op een vakje naar keuze" (oranje & rood onderlijnd)
De speler verplaatst onmiddellijk zijn pion naar een vakje van zijn keuze. Hij kan beslissen om vooruit te gaan of terug te keren (dit is ook de enige mogelijkheid om terug te keren op het speelbord).
Opgepast! je kan niet onmiddellijk naar het vakje "einde van de dag" gaan maar wel op het paarse vakje ervoor dat geeft je de mogelijkheid om het in de volgende beurt te bereiken.

De gebeurteniskaarten
Dit zijn de jokers die je kansen op het slagen van een proef verhogen of gebruikt kunnen worden om je medespelers, die meer geluk hebben, wat af te remmen!
Er zijn 3 type gebeurteniskaarten.

1) "Tel 2 of 3 punten bij je dobbelsteenworp"
Je kan deze kaart slechts gebruiken wanneer de kleur van de proef overeenkomt met de kleur van de kaart. Het laat je toe om de proef gemakkelijker te voltooien. Gebruik deze kaart voor het gooien van de dobbelsteen en tel bij het resultaat van de worp de waarde van deze kaart op.
Voorbeeld : indien de afgebeelde dobbelsteen een 4 toont en de kaart die men speelt geeft er 2 punten bij, dan heeft men bij het gooien van de dobbelsteen genoeg met 2 of meer om de proef te doen slagen. Men bekomt wel de 4 punten. Gooi je minder dan 2 dan verlies je de proef omdat je het gevraagde aantal ogen "4" niet bereikt.

2) "Een medespeler van jou keuze verliest 2 punten van dit kleur."
Speel deze kaart in jou beurt. Duid een speler aan. Hij verliest 2 punten in het kleur van jou kaart en hij noteert het nieuwe resultaat op zijn kaart.

3) "Een medespeler van jou keuze verliest 2 punten van een kleur naar keuze."
Speel deze kaart in jou beurt. Duid een speler aan. Hij verliest 2 punten van een kleur van jou keuze en hij noteert het nieuwe resultaat op zijn kaart.

Na gebruik worden de gebeurteniskaarten steeds onder de reservestapel geschoven.

Einde van de dag.
Komt men op het einde van het parcours dan volstaat het om met de gekleurde dobbelsteen een kleur te gooien dat niet meer tussen jou pion en de pijl "einde van de dag" aanwezig is om het vakje met de rode pijl te bereiken,.
Je "onbesproken dag!" is bijna voorbij. Je hoeft enkel aan de charmante Chen met luide stem te vragen : "Chen wil je met mij op de foto staan?"

Om het antwoord van Chen te vernemen moet de speler al zijn charmes aanwenden en nagaan of hij de proeven van de dag goed heeft doorstaan. Eén na één test hij de 6 kleuren op zijn kaart door een dobbelsteen te gooien. Gooit hij minder of gelijk met het aantal punten op zijn kaart dan is hij geslaagd. Heeft de worp een hoger getal dan wat er op zijn kaart staat dan is men mislukt in zijn opdracht.

Foto.
Chen is akkoord om met jou op de foto te staan! Dit is het mooiste moment van je leven!
Maar ja het is Chen die beslist waar de foto moet genomen worden. Kies willekeurig een van de 6 foto's. Kijk er in het geheim naar. De foto komt overeen met een van de vakjes van het speelbord. Leg de foto verdekt op de voorziene plaats van je persoonlijke kaart. Vervolgens plaats je jou pion op de rode pijl "begin van de dag".
Bij elke van jou volgende beurten gooi je de gekleurde dobbelsteen om je te verplaatsen. Je moet echter geen proeven meer afleggen. Je mag nog steeds gebeurteniskaarten uitspelen waarmee je de punten van je medespelers kunt verminderen en je kan ook gebruik maken van de vakjes "Cédric". Je doel is om het vakje te bereiken waar de foto moet genomen worden. Je moet hiervoor op het vakje stoppen als je het bereikt (zelfs wanneer je voorbij het vakje komt met je verplaatsing). Fier als een gieter toon je de foto aan iedereen. Je staat als eerste aan de zijde van Chen op de foto en je wint dit spelletje!

Date Last Modified: 20-06-2003
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief