Cathedraal

Auteur: Robert P. Moore
Uitgegeven door Pin International Co, Ltd., 1978
Een prachtig uitgevoerd tactisch legspel voor twee personen.
Vrij vertaald in het Nederlands door André Berben (Spelgroep Hof van Watervliet, Brugge, België).

Inleiding:

Kathedraal is gebaseerd op het concept van een Middeleeuwse ommuurde stad.

Het bord is verdeeld in 100 velden.

De twee verschillende kleuren stellen de gebouwen en de twee verschillende krachten voor die zullen strijden om zoveel mogelijk van hun gebouwen binnen de stadwallen te kunnen bouwen.

De kathedraal, de heilige plaats, bemiddeld in de strijd en zorgt voor de oase van rust.

De spelregels:

Het speldoel is om al Uw gebouwen binnen de muren te kunnen plaatsen, terwijl U Uw tegenstander datzelfde tracht te beletten.

Een zet bestaat uit het plaatsen van één gebouw op de velden.

De lichte kleur begint het spel met de Kathedraal ergens op het bord te plaatsen. De tegenstander met de donkere kleur zet dan als eerste zijn gebouw.

Wanneer U erin slaagt om een deel van het veld volledig af te sluiten met Uw eigen gebouwen, wordt dit gebied Uw eigendom. U mag daarvoor de muren gebruiken. De gebouwen moeten muur tegen muur aansluiten.

De Kathedraal mag niet als grens gebruikt worden. Uw tegenstander probeert natuurlijk hetzelfde te doen. Op een gebied dat wordt ingesloten mag de tegenstrever niet meer bouwen, de eigenaar echter wel.

Wanneer U één, en niet meer, gebouw van Uw tegenstrever kan insluiten, dan mag U het gebouw uit de ingesloten zone lichten en terug aan Uw tegenstre-ver geven.

De tegenstrever mag in een volgende zet weer dit gebouw in het spel brengen.

Wanneer U erin slaagt de Kathedraal in te sluiten, mag U deze ook van het bord verwijderen en het gebied tot het Uwe uitroepen. De Kathedraal mag echter niet terug op het bord geplaatst.

Einde

Het spel eindigt wanneer geen van beide partijen nog een zet kan doen.

Het spel wordt gewonnen door die speler, die het minst aantal delen van een gebouw over heeft. Een deel van een gebouw bestaat uit het volume, overeenkomstig één veld.

Wanneer U een reeks wedstrijden speelt, begint U om de beurt als eerste. U kan de resultaten optellen. De winnaar wordt dan diegene die over een aantal partijen het minste punten haalt.

Strategie

  1. In het begin van het spel is het belangrijk om ruimte in te palmen.
  2. Speel eerst Uw grootste gebouwen.
  3. Let op dat Uw gebouwen niet worden ingesloten.

 

Date Last Modified: 27-11-1999
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief