Handelsstrijd

Uitgegeven door Siedler-Zeitung 2/99
Een nieuw scenario, een nieuw Siedler- idee

1. Inleiding.
In dit scenario dat een uitbreiding van de zeevaardersenario "De grote overvaart" is, krijgt men voor nederzettingen en steden zegepunten in de vorm van schijfjes, die alle spelers open voor zich neer leggen. Deze schijfjes (niet de nederzettingen of steden) kunnen door medespelers "veroverd" worden.

2. Voorbereiding & Stichtingsfase.

3. Wijzigingen van de spelregels.
In principe wordt er volgens de regels van het basisspel en de zeevaardersuitbreiding gespeeld.
De uitzonderingen worden in de volgende punten beschreven.

a) Nederzettingen en steden.
Wie een nederzetting of stad bouwt krijgt een zegepunt. Wie een nederzetting tot een stad ombouwt krijgt een bijkomend schijfje (= zegepunt). De steden en nederzetting op het speelbord zelf tellen dus niet meer als zegepunten. De schijfjes liggen open voor de spelers neer en kunnen van eigenaar wisselen. Zo kan het gebeuren dat een speler minder of meer zegepunten (schijfjes) voor zich liggen heeft dan het aantal eigen nederzettingen en steden die hij op het speelbord heeft staan.

b) Scheepsroutes en handelswegen.
De schepen tussen twee nederzettingen / steden van een speler worden als een gesloten scheepsroute, de straten als een gesloten handelsweg beschouwd.
Scheepsroutes of handelswegen waarvan aan het einde nog een schip respectievelijk een straat kan gebouwd worden beschouwt men als een open scheepsroute respectievelijk een open handelsweg.

c) Vertakkingen zijn niet toegelaten!
Basisregel : Van de drie wegen die vanuit een kruispunt vertrekken mogen slechts twee wegen met schepen of straten bezet worden. Dit betekent dat de scheepsroutes of handelswegen vanuit een kruispunt niet kunnen vertakken. Het vertakken is enkel toegelaten vanuit nederzettingen of steden.

d) Handelsverbond.

4. Overige :

De zeerover :
Voor de zeerover gelden de regels van de zeevaarderuitbreiding. Wie een ridderkaart uitspeelt of een "7" gooit

Ontwikkelingskaarten
Een zegepuntkaart is zoals gewoonlijk een zegepunt waard. Net zoals in het basisspel wordt de kaart dan pas omgedraaid wanneer de speler daarmee in zijn beurt wint. Ook voor alle andere ontwikkelingskaarten gelden de regels van het basisspel respectievelijk de zeevaarderuitbreiding.

"Grootste riddermacht " en "langste handelsstraat"
Deze bijzondere zegepuntkaarten " grootste riddermacht" en " langste handelsstraat" zijn zoals gewoonlijk elk 2 zegepunten waard.

5. Einde van het spel
Een speler wint wanneer hij aan de beurt is en over 10 zegepunten ( zegepunt schijfjes + bijzondere zegepuntkaarten + zegepuntkaarten) beschikt.

Scenario : De handelsstrijd
Spelers : 4
Duur : ca.100 min.
Materiaal : Basisspel + Zeevaarderuitbreiding
Vereist bijkomend materiaal : 40 zegepunt-schijfjes (vb. munten, knopen , lucifers)

zeshoek

zee

woestijn

goud

graan

leem

erts

wol

hout

totaal

aantal

20

2

2

4

4

4

5

5

46

getalschijfjes

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

totaal

aantal

1

2

3

3

3

3

3

3

2

1

24

Haven

5x speciaal

4x 3:1 haven

 

Scenario : De handelsstrijd
Spelers : 3
Duur : ca. 100 min.
Materiaal : Basisspel + zeevaarderuitbreiding
Vereist bijkomend materiaal : 30 zegepunt- schijfjes (vb. munten, knopen, lucifers)

zeshoeken

zee

woestijn

goud

graan

leem

erts

wol

hout

totaal

aantal

18

1

2

3

3

4

4

4

39

getalschijfjes

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

totaal

aantal

1

2

2

2

3

3

2

2

2

1

20

Haven

5x speciaal

3x 3:1 haven

Date Last Modified: 03-01-2000
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief