Börse

Auteur: Peter Lauster
Uitgegeven door Heyne, 1973
Een spannend beursspel voor 2 tot 4 personen.

Het beursspel is een spannend handelsspel voor 2 tot 4 personen. Iedere speler koopt aandelen, die in het verloop van het spel in koerswaarde stijgen of dalen. De winnaar is degene, die aan het einde de meeste aandelenwinst gemaakt heeft. Om dat te bereiken moet slim zijn, maar is soms ook koele speculatie.

Inhoud

1. Spelbegin

a) Zet het speelbord in elkaar en leg deze op tafel. Leg de koerstabel ernaast.

b) Vervolgens kloksgewijs dobbelen. Degene, die als eerste een zes gooit is de spelleider en neemt de bank. Hij mag overigens wel meespelen.

c) Iedere speler krijgt 5 pionnen in één kleur en 7 blauwe fiches als startkapitaal. Ieder blauw fiche is 100 Euro waard. Een rood fiche is 500 Euro waard.

d) Iedere speler zet een pion op het startveld. Met de overige 4 pionnen kan men op de koerstabel het aandelenbezit aangeven als gedurende het spel aandelen gekocht worden.

2. De bank

a) De spelleider beheert de bank. De hoeveelheid geld, dat in de bank komt hangt af van het aantal spelers.

b) De spelleider let op of alle acties in het speelveld uitgevoerd worden. Hij betaalt tevens de dividenden en de speculatiewinsten uit en de andere bankzaken (kkop en verkoop van aandelen)

3. Het speelveld

a) Op het speelveld worden de pionnen overeenkomstig de dobbelsteenworp verplaatst. Het bereikte veld bevat een actie die zowel op de koerstabel als op het speelveld uitgevoerd moet worden.

b) Na het gooien van een "6", mag er nogmaals geworpen worden. De acties ten gevolge van de eerste worp moeten echter voor de tweede worp uitgevoerd worden. Bereikt de speler met de eerste worp van "6"een wachtveld, dan mag hij direct driemaal werpen.

c) Na iedere doorgevoerde actie is de volgende speler kloksgewijs aan de beurt.

4. Koerstabel

a) Op de koerstabel zijn zes beursgenoteerde bedrijven aangegeven. Bij het spelbegin heeft ieder aandeel een koerswaarde van 500 Euro, die met een rood fiche wordt aangegeven.

b) Met de rode fiches wordt gedurende het spel de veranderende koers aangegeven onder invloed van de acties vanaf het speelbord.

5. De actievelden op het speelbord

Groene velden:

De koers van één van de eigen aandelen naar keuze van de speler stijgt overeenkomstig de aangegeven waarde.

Rode velden:

De koers van één van de eigen aandelen naar keuze van de speler daalt overeenkomstig de aangegeven waarde.

Geel wachtpunt:

Wanneer een speler op een verliesveld aankomt met een gele punt en hij zijn koers niet naar beneden wil bewegen, kan de pion op de gele punt blijven staan, totdat hij in één van de volgende beurten het aangegeven aantal ogen dobbelt. Per beurt mag de speler het werpen van het juiste aantal ogen driemaal proberen. Dan komt hij pas weer vrij. Dan wordt er nogmaals geworpen en dat aantal ogen wordt de pion verplaatst. Daarbij wordt het veld, waarbij het wachtpunt staat meegeteld. Gedurende de wachttijd mogen voor het dobbelsteengooien slechts aandelen verkocht worden.

Baisse- of Hausse-velden:

Hierbij zakken of stijgen alle aandelen. Ook de aandelen, die niemand bezit (dus aandelen waarbij op de koerstabel geen pionnen onder de koersen aanwezig zijn).

6. Aandelen kopen en verkopen

a) Op de koerstabel bevinden zich onder iedere beursgenoteerde onderneming 4 donkere punten (onder de witte streep). Wanneer een aandeel voor zijn koers gekocht wordt (dat is de waarde, die door de stand van het rode fiche wordt aangegeven), plaatst de speler één van zijn pionnen op één van de donker punten. De speler betaalt het geld aan de bank.

b) Als alle donkere punten van een bedrijf bezet zijn, zijn de aandelen uitverkocht. Men kan nu nog slechts aandelen van andere bedrijven kopen.

c) Aandelen mogen altijd gekocht en verkocht worden als een speler aan de beurt is, echter altijd voor het werpen van de dobbelstenen.

d) Wie op een wachtpunt staat, mag alleen aandelen verkopen, maar niet kopen.

7. Wie wint het spel?

a) Als een aandeel op of boven 1000 Euro stijgt, krijgt iedere speler 500 Euro per aandeel door de bank uitbetaald. De koers van het aandeel wordt vervolgens naar 500 Euro teruggeschoven (aandelensplitsing).

b) Onder de 100 Euro kan de koers van een aandeel niet zakken. Deze blijft dus op 100 Euro staan. Heeft een speler nog aandelen in andere bedrijven, die hoger dan 100 Euro staan, dan moet de speler die eerst laten zakken als hij op een verliesveld komt. Als al zijn aandelen (van meerdere bedrijven) op 100 Euro staan, hoeft hij deze niet verder te laten zakken.

c) In het spel gaat het erom zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld te verkrijgen, want zodra de bank zonder geld zit, is het spel beëindigd en wint degene met het grootste bezit. Winsten die de bank niet meer uit kan betalen worden op een papiertje genoteerd. De waarde van de aandelen worden omgerekend naar hun geldswaarde. Wie geld en aandelen tesamen het meeste bezit is winnaar.

8. Leningen

a) Heeft een speler geen geld meer, dan mag hij bij de bank 500 Euro lenen, die hij in de loop van het spel met 100 Euro extra rente terug moet betalen. Zolang deze schuld niet terugbetaald is, mag er verder niet geleend worden.

b) Als een speler bij het einde van het spel nog een lening heeft openstaan, wordt deze gerekend als min 1000 Euro.

9. Speelstrategie

a) Het aandelenspel verlangt de volgende taktiek:

Koop de aandelen voor de laagst mogelijke prijs en probeer op die manier zo hoog mogelijke koerswinsten te realiseren.

Spreid de aankoop van aandelen om te grote risico’s te vermijden.

Als men zich op een wachtpunt bevindt is het verstandig om winst te nemen op dure aandelen, die na vrijkomst direct geïnveteerd wordt in goedkope aandelen.

 

Vertaling van de speelvelden

1/2 Aktie(n) zum Kurswert verkaufen

1/2 Aande(e)l(en) voor de koerswaarde verkopen

Aktie eines Mitspielers um 300 erhöhen

Een aandeel van een medespeler 300 Euro laten stijgen

Aktie eines Mitspielers um 300 senken

Een aandeel van een medespeler 300 Euro laten zakken

Baisse: alle Aktien sinken um 200 DM

Baisse: alle aandelen zakken 200 Euro

Bezahlen Sie 500/1000 DM Vermögenssteuer

Betaal 500/1000 Euro vermogensbelasting

Bezahlen Sie jedem Mitspieler 200 DM

Betaal iedere speler 200 Euro

Bezugsrechte: Sie dürfen 1 aktie fur 100 DM kaufen

Voorkeursrecht: Er mag een aandeel voor 100 Euro gekocht worden

Hausse: alle Aktien steigen um 300 DM

Hausse: alle aandelen stijgen 300 Euro

Jeder Mitspieler bezahlt 300 DM an Sie

Ontvang van iedere speler 300 Euro

Senken Sie eine eigen Aktiengesellschaft auf 100

Laat een eigen aandeel zakken tot 100 Euro

Urlaub: Sie unternehmen nichts

Vakantie: Doe niets

Währungscrise: Alle Aktien sinken um 100

Goederentekort: Alle aandelen zakken 100 Euro

Date Last Modified: 11-02-2001
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief