BOHNANZA + Erweiterungs-Set

Auteur:Uwe Rosenberg
Uitgegeven doorAmigo Spiele, 1997
Een kaartspel voor gewiekste bonenkwekers en -handelaars voor 3 tot 5 (of 7) spelers vanaf 12 jaar.

SPELMATERIAAL:

 

SPELIDEE:

Elke speler handelt in bonen. Deze bonen teelt hij op zijn velden en probeert hij met (grote) winst te verkopen. Hoe meer bonen van eenzelfde soort op een veld groeien, hoe groter de opbrengst zal zijn. Soms wordt een speler echter verplicht tot een vroegere verkoop. Dit levert hem dan ook slechts een lage opbrengst op - in bepaalde gevallen zelfs helemaal niets.

De speler die uiteindelijk met zijn bonenhandel de meeste geldstukken verdiend heeft, wint dit spel.

 

DE BONENKAARTEN:

 

DE GELDSTUKKEN:

Bij een verkoop krijg je geldstukken. Deze bekom je door bonenkaarten om te draaien. Op elke kaart staat aan de ommezijde één geldstuk afgebeeld.

 

DE BONENVELDEN:

 

SPELVOORBEREIDING:

 

SPELVERLOOP:

De speler die aan beurt is moet steeds volgende vier acties uitvoeren:

actie 1: bonenkaaren uitspelen

actie 2 : handelen of weggeven

actie 3 : verhandelde of gekregen bonenkaarten aanleggen

Elke speler moet nu de bonenkaarten die hij tijdens de vorige fase verkreeg op zijn bonenvelden leggen. Indien nodig moet hij hiervoor eerst een (of meerdere) bonenveld(en) verkopen.

actie 4 : bijnemen van nieuwe bonenkaarten

 

VERDERE ACTIES PER SPELER:

Elke speler mag op gelijk welk moment (ook al is iemand anders aan beurt) volgende acties uitvoeren:
  • Bonenkaarten op een bonenveld verkopen.
  • Een 'derde bonenveld' opstarten door de koop van een 'derde bonenveld'-kaart.
  • Afspraken maken die hij evenwel niet altijd zal of kan nakomen.

 

SPELEINDE EN WINNAAR:

 

VARIANTEN:

 

 

Erweiterungs-Set

Een derde bonenveld kost 2 i.p.v. 3 geldstukken.

Date Last Modified: 01-12-1998
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief