Bikkeltjes

Auteur: onbekend
Uitgegeven door vele firma's
Een behendigheidsspel voor meerdere spelers.

Spelregels

Bikkelen kan door twee of meer kinderen worden gespeeld. Het spel bestaat uit verschillende 'figuren' die worden gemaakt door het gooien en vangen van de bikkels - in een vastgestelde volgorde. De namen van de figuren kunnen in bepaalde streken verschillen, maar de meeste bewegingen zijn over de gehele wereld dezelfde. Hieronder beschrijven we enkele van de meest voorkomende.

Een elementaire en zeer oude 'figuur' is te zien op een Romeins fresco uit Pompeii. De speler gooit vijf bikkels tegelijk de lucht in en probeert ze boven op de rug van de hand te vangen. Daarna gooit hij ze opnieuw op en vangt ze in de palm van zijn hand. De score die de speler daarbij behalen kan, wordt gebruikt om de beurt vast te stellen bij het vormen van de overige figuren.

Om de figuur 'enen' te spelen gooit de speler de vijf bikkels op de grond. Hij pakt er één op, de 'boer'; hij gooit hem in de lucht, pakt snel een van de bikkels van de grond en vangt daarna de opgegooide bikkel in dezelfde hand op. Hij legt de opgenomen bikkel in zijn andere hand, gooit de boer op en probeert weer een andere bikkel van de grond te nemen vóór hij de boer vangt; dit gaat zo door tot alle vier de bikkels zijn opgeraapt. Laat hij een bikkel vallen, vangt hij de boer niet op of verschuift hij een andere bikkel van de grond, dan is zijn beurt voorbij en moet hij bij de volgende beurt opnieuw 'enen' maken voordat hij aan een volgend figuur mag beginnen.

Daarna komen de 'tweeën' aan de beurt; nu moet een speler proberen twee bikkels op te rapen vóór hij de boer opvangt; daarna 'drieën', waarbij hij er drie moet oprapen en tenslotte 'vieren', waarbij alle bikkels moeten worden opgeraapt.

Bij 'onder de brug' gooit de speler de vijf bikkels op de grond. Met één hand maakt hij een boogje door zijn wijsvinger en duim met de toppen tegen de grond te houden. Hij vormt het bruggetje dicht bij de bikkels. Hij pakt de boer, gooit hem op en terwijl die in de lucht is probeert hij een van de bikkels door het boogje te schieten vóórdat hij de boer vangt. Dit d~ hij tot alle vier de bikkels eenmaal door het boogje zijn gegaan. Wanneer dat hem gelukt is, probeert hij hetzelfde met 'tweeën','drieën' en 'vieren'. (Twee paar, drie en één, en tenslotte vier bikkels tegelijk door de boog.) Een variant van 'onder de brug' noemt men 'de stallen'. E én hand wordt met gespreide vingertoppen op de grond geplaatst. Wanneer de boer wordt opgegooid moet er telkens een bikkel in de 'stal' worden gemikt (de ruimte tussen de vingers). Daarna moeten de bikkels één voor één uit de 'stallen' worden gehaald.

'Pad in het gat' is een soortgelijke figuur; de speler legt weer één hand op de grond, maar nu maakt hij een gaatje door wijsvinger en duimtop tegen elkaar te houden. Bij elke gooi probeert hij nu de bikkels één voor één in het gaatje te schieten. Daarna haalt hij zijn vingers weg en probeert de vier bikkels tegelijk op te pakken voor hij de boer vangt.

 

Date Last Modified: 09-02-2001
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief