Beim Zeus!

Auteur: Klaus Palesch
Uitgegeven door Kosmos, 1997
3 tot 6 tempelbouwers strijden om de gunst van de Goden (vanaf 12 jaar).

Spelmateriaal

Spelvoorbereiding

Spelverloop in overzicht

 1. Elke speler die aan de beurt komt, neemt eerst de drie bovenste kaarten van de stapel en draait ze omgekeerd op de drie veilingsvelden.
 2. Daarna moet de speler één van beide acties uitvoeren:
  1. het getoonde grondstuk per opbod verkopen
   of
  2. één tempel bouwen
 3. Tot slot wordt de zuil aan de linker buur doorgegeven.

Spelverloop in details

A. Grondstukkaarten omdraaien

De speler die aan de beurt is, draait de drie bovenste kaarten van de omgekeerde stapel om en legt die open op de drie veilingsvelden. Deze drie grondstukken komen nu op een veiling terecht.

B. Actiekeuze 1: veiling

De speler die aan de beurt is, moet één van deze twee mogelijke acties kiezen.
Bij de veiling moeten alle spelers een bod doen.

a) bod bepalen
Elke speler stelt op zijn schijf in hoeveel stieren hij wil bieden om één van de aangeboden grondstukken te bekomen.

b) bod duidelijk maken

Als alle spelers hun bod hebben bepaald (dat mag ook nul stieren zijn), worden de schijven gelijktijdig omgedraaid. Beginnend met de speler die aan de beurt is, noemt iedereen zijn bod. De speler met de witte zuil telt drie stieren op bij zijn bod.

c) grondstukkaarten nemen

 • De speler die de meeste stieren geboden heeft, kiest één van de openliggende grondstukkaarten.
 • De speler met het tweede hoogste bod, kiest één van de twee overblijvende grondstukken.
 • De derde grondstukkaart wordt open op de aflegstapel gelegd. Als meerdere spelers het hoogste bod deden, dan wint die speler die - in uurwijzerzin - het dichtst bij de speler die aan de beurt is, zit.

d) grondstukken betalen en inschrijven

 • De beide spelers die een grondstuk ontvingen, betalen in de vorm van stieren aan de kassa. De drie stieren van de witte zuil moeten niet betaald worden (bonus).
 • Dan schrijven ze het nummer van het grondstuk en de betaalde prijs in op hun formulier.

e) bezitsteen plaatsen

Beide spelers zetten een bezitsteen van hun kleur op het veld met hetzelfde nummer. De verkregen grondstukkaarten verdwijnen dan in de doos.

B. Actiekeuze 2: bouwen

Tip: afhankelijk van de grootte kan een tempel op één, twee of drie aansluitende bouwplaatsen gezet worden.
Hiervoor leg je een tempel (1, 2 of 3 groot) op de bouwplaats en plaats je de bezitsteen er bovenop.

a) grondstukkaarten wegnemen
Eerst verwijdert de speler de drie openliggende grondstofkaarten door ze op de aflegstapel te leggen.

b) tempel leggen

Neem een tempel uit de voorraad (volgens de benodigde grootte), verwijder de bezitstenen en plaats de tempel op het grondstuk (of op de grondstukken). De bezitstenen worden nu op de tempel gelegd.

c) bouwkosten betalen

De speler betaalt evenveel stieren voor de bouw van de tempel als de kostprijs bij aankoop van het grondstuk(ken). Deze prijs kan van zijn formulier afgelezen worden.

d) grondstukken aankruisen

Kruis op je formulier in de kolom "Gebouwd" aan welke grondstukken nu bebouwd werden.

Afspraken bij het bouwen van tempels:

1) laatste grondstuk op deelgebied
Het laatste grondstuk op een deelgebied mag enkel maar bebouwd worden door een speler die er al een tempel staan heeft.

2) de Godsteen

Elke speler kan eenmaal tijdens het spel beroep doen op de gunsten van de goden. Hiervoor legt de speler die een tempel wil bouwen zijn Godsteen terug in de doos.

Nu kan hij uit één van de volgende beide mogelijkheden kiezen:

a) een grondstuk gratis bouwen

De speler mag een tempel van grootte 1 gratis bouwen. Een tempel van grootte 2 of 3 wordt ook wat goedkoper daardoor. Je mag kiezen welk grondstuk dan gratis behandeld wordt.

of

b) een tempel vergroten

De speler mag een reeds gebouwde tempel vergroten. Dit kan op twee manieren gebeuren:

1) tempel + grondstuk(ken)

De speler kan een tempel van grootte 1 tot een tempel van grootte 2 of 3 verbouwen of een tempel van grootte 2 tot 3 vergroten. Voor de op dat moment nog onbebouwde grondstukken moet natuurlijk betaald worden (zie formulier).

2) tempel + tempel

De speler kan reeds bestaande tempels doen samensmelten tot een grotere. Hier moeten geen stieren voor betaald worden, omdat de kosten reeds vereffend werden bij de eerste aanleg.

Godsgaven (tijdens het spel)

Een speler die een tempel bouwt, wordt door de goden met stieren beloond. Voor elke reeds gebouwde tempel krijgt de speler die aan de beurt komt, telkens bij het begin van zijn beurt een aantal stieren:

Als speler moet je er zelf aan denken om je premie te ontvangen. Komt de volgende speler aan de beurt, dan ben je de premie kwijt.

Einde van het spel

A. Het spel eindigt als alle grondstukken per opbod verkocht werden.

B. Het spel eindigt vroeger als alle tempels waarvoor zich op het spelbord een vrij grondstuk bevindt, gebouwd werden. In dit geval eindigt het spel meteen zonder slotronde. Godstenen die de spelers nog niet gebruikt hebben, vervallen.

Dit vroegtijdig einde komt er ook aan als in de slotronde (zie A) de laatst mogelijke tempel gebouwd wordt.

Punten toekennen

Tot slot: de geboden van de goden

 1. Als een speler vergat de prijs van zijn grondstukken op zijn formulier in te vullen, wordt hij bestraft met een boete gelijk aan het duurste grondstuk op het spelbord + 10 stieren.
 2. Als een speler tijdens de veiling meer biedt dan hij bezit, wordt zijn bod genegeerd.
 3. Vergeet een speler zijn premie bij het begin van zijn beurt aan te vragen, dan mag hij die vergeten zodra de volgende speler aan de beurt komt.

Date Last Modified: 06-03-1998
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief