Wettstreit der BAUMEISTER

Auteur: Jean du Poël
Uitgegeven door KOSMOS, 1998
Een tactische bouwwedstrijd om de meest waardevolle stad voor 3 of 4 spelers vanaf 10 jaar

Spelidee

Middeleeuwse bouwmeesters zijn in een wedstrijd verwikkeld. Wie bouwt de mooiste én waardevolste stad? In opeenvolgende veilingrondes probeert elke speler waardevolle gebouwen aan te kopen en op te richten. Sommige gebouwen hebben eveneens een financiële of verdedigingswaarde. Af en toe duiken echter ook saboteurs op die reeds opgerichte gebouwen opnieuw kunnen afbreken... De speler die uiteindelijk de meest waardevolle stad kon bouwen, wint deze wedstrijd.

Spelmateriaal

Spelvoorbereiding

De gebouwkaarten

Algemeen spelverloop

Een beurt bestaat uit maximaal drie fasen die telkens in dezelfde volgorde worden afgewerkt. De eerste twee fasen zijn verplicht, de derde fase daarentegen mag, maar moet niet uitgevoerd worden.
  1. vaststellen van de inkomsten + uitbetaling
  2. verkoop van een gebouwkaart
  3. bouwen of saboteren

Verloop van een spelbeurt

1. Vaststellen van de inkomsten + uitbetaling

2. Verkoop van een gebouwkaart

Aansluitend verkoopt de speler een gebouwkaart van één van beide stapels.

a) verkoop van de open stapel:

b) verkoop van de verdekte stapel:

opmerking: betalingsproblemen:

Heeft de meestbiedende speler onvoldoende geld in kas, dan moet hij als straf al zijn geld afgeven aan de bank. De speler die het tweede-hoogste bod deed, krijgt de kaart en betaalt de waarde van zijn eigen bod. Was de meestbiedende speler echter ook startspeler, dan krijgt deze nu niet de helft van het tweede-hoogste bod. In dit geval gaat het volledige bod naar de bank.

3. Bouwen of saboteren

a) bouwen:

b) saboteren:

Speleinde

Puntentelling

Date Last Modified: 09-05-1998
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief