Amun-Re

Auteur: Reiner Knizia
Uitgegeven door Hans im Glück, 2003
De spelers zijn rivaliserende dynastieën die hun invloed gebruiken om provincies in te palmen en daar piramiden op te richten. Heeft iedere speler drie provincies dan eindigt het oude koninkrijk. Er volgt een eerste waardering waarna alle speelstukken met uitzondering van de piramiden en de bouwstenen van het speelbord verdwijnen. Nu begint een tweede ronde met het stichten van een nieuw koninkrijk ook hier volgt op het einde een waardering. De speler met de meeste punten wint het spel.

nvdr.
omdat Amun - Re op het einde van dit jaar door 999 Games wordt uitgebracht,
beperk ik me tot het vertalen van de basisspelregels.

 

Amun-Re

Speelmateriaal. (Kijk op pag.2 van het Duits spelregelboekje)

Voorbereiding

Elke speler krijgt

Plaats de Amun-Re tempel op het veld links van de tempeltabel (zie pag.3)
De oudste speler begint en plaatst de Farao voor zich.

Verloop van het spel

Het spel bestaat uit 2 delen nl. het oude en het nieuwe koninkrijk.
Elk deel bestaat uit 3 ronden.
Elke ronde bestaat uit 5 respectievelijk 6 fasen.

Fase 1 : omdraaien van provinciekaarten (evenveel als er spelers zijn) leg ze op de overeenkomstige provincies op het speelbord.

Fase 2 : het bekomen van de omgedraaide provincies. Elke speler legt zijn biedsteen op de "prijslijst" van een provincie. Men heeft twee mogelijkheden :

Nadat iedereen aan beurt is geweest gaat men na of op iedere provinciekaart juist één biedsteen ligt. Is dit het geval dan neemt iedere speler zijn provincie in bezit. In het andere geval gaat het bieden verder. De speler (in wijzerzin) die overboden werd verplaatst zijn biedsteen naar een andere provincie. Hij kan opnieuw kiezen tussen de twee mogelijkheden.
De prijs betaalt men aan de bank. Indien meer geboden dan men kan betalen moet de speler al zijn goud(kaarten) afgeven en men begint opnieuw te bieden.
Men kan de kaarten "bied blokkade" (2x) (= bietblockade) & "bieden in dezelfde provincie" (2x) (überbieten in gleicher Provinz) inzetten. Deze kaarten blijven geldig voor de ganse duur van fase 2!

Fase 3 : acties van de spelers (kopen en inzetten van machtkaarten, boeren en bouwstenen)

Startspeler begint en kan tot 3 acties uitvoeren.

Fase 4 : het offer voor Amun -Re
Iedere speler brengt verdekt een offer in de vorm van één of meerdere goudkaarten. De kaart "-3" MOET alleen gespeeld worden (uitzondering de kaart "correctie van het offer") Elk verkeerd bod geldt als een "-3".
De som van alle kaarten wordt gemaakt. De uitkomst bepaalt waar de tempel van Amun -Re komt te staan op de tempeltabel.
De speler met het hoogste offer mag drie geschenken kiezen in de vorm van machtkaarten, boeren of bouwstenen. Hij heeft de vrije keuze om te combineren. Wordt tevens de nieuwe startspeler en krijgt de Farao. De speler met het tweede hoogste offer kiest twee geschenken en alle andere spelers die geen "-3"-kaart hebben gespeeld kiezen elk één geschenk.
Hij die een "-3" kaart speelde krijgt in geen geval een geschenk maar wel drie goudstukken van de bank.
geschenk :

Men kan de machtkaart " correctie van het offer" inzetten. Wordt samen met een goudkaart uitgespeeld en uitzonderlijk ook met een "-3" -kaart. Elke speler geeft aan welke correctie hij wil uitvoeren ofwel de som verhogen met 3 of verminderen met 3.
Deze machtkaart heeft geen invloed op het bod van de speler zelf, enkel op de totale som .

Fase 5 : de oogst en andere opbrengsten
Er zijn twee soorten opbrengsten :

Men kan de machtkaarten "8 goud" en "extra boerenopbrengst" inzetten

Fase 6 : Waardering
Wordt enkel op het einde van het eerste en het tweede deel van het spel uitgevoerd. (Dus telkens na 3 ronden.)

1. van de piramiden : 1 punt per piramide
2. voor een volledige set piramiden (in elke provincie 1 piramide) = 3 punten, voor elke bijkomende set nogmaals 3 punten.
3. voor de provincie met de meeste piramiden in het westen en in het oosten van de Nijl elk 5 punten
4. voor de tempels in de provincies DAMANHUR, EDFU en AMARNA 1, 2, 3 of 4 punten afhankelijk op welk veld de Amun - Re tempel op de tempeltabel staat.
5. voor de bonus-machtkaarten : elke kaart 3 punten
6. voor het goud ( enkel op het einde van het tweede deel van het spel)
Speler met het meeste goud : 6 punten
speler met het tweede meeste goud : 4 punten
speler met het derde meeste goud : 3 punten

Na deel 1 (oude koninkrijk) volgt deel 2 (nieuw koninkrijk)

Alle speelstukken met uitzondering van de piramiden en de bouwstenen worden van het speelbord verwijderd.
Het tweede deel verloopt op dezelfde wijze als deel 1

Winnaar is hij die het verst op de puntentabel staat. 

Machtkaarten

"Bied blokkade" (Bietblockade) 2x inzetten in fase 2
De andere spelers moeten bij het overbieden van de speler (die deze kaart heeft uitgespeeld) minstens 2 stappen hoger op de provinciekaart bieden. Is er een andere speler bezitter van de provincie dan geldt deze regel ook voor de nieuwe provincie. Deze kaart geldt voor de ganse duur van fase 2!

"Bieden in dezelfde provincie" (Überbieten in gleicher Provinz) 2x inzetten in fase 2
De speler (die deze kaart heeft uitgespeeld) mag andere spelers in dezelfde provincie overbieden. Hij hoeft dus niet te veranderen van provincie bij het overbieden. Geldt voor de ganse duur van fase 2!

"Gratis boer" (Gratisbauer) 5x inzetten in fase 3
De speler ontvangt gratis een boer uit de voorraad. Hij moet hem op een vrije plaats in zijn eigen provincies leggen.

"Bouwmeester" (Baumeister) 8x inzetten in fase 3
De speler heeft slechts 2 bouwstenen nodig om een piramide te bouwen;

"Correctie van het offer" (Opferkorrektur) 4x inzetten in fase 4
Hiermee kan men de som van het offer met 3 naar boven of naar beneden corrigeren.

"8 goud" (8 Gold) 3x inzetten in fase 5
De speler legt deze kaart in een eigen provincie en bekomt 8 goudstukken. In elk geval vervalt de opbrengst van de boeren en andere opbrengsten in deze provincie.

"Verhoogde oogst" (Erntesteigerung) 5x inzetten in fase 5
De speler legt deze kaart in een eigen provincie. De opbrengst per boer verhoogt met 1.

Machtkaarten bonus 2x inzetten in fase 6
Heeft een speler minstens 7 machtkaarten ( machtkaarten afgebeeld op de rand van zijn provincies en gratis machtkaarten afgebeeld in een rechthoek in zijn provincies) in zijn 3 provincies dan bekomt hij 3 punten.

Boerenbonus (Bauernbonus)2x inzetten in fase 6
Heeft een speler minstens 9 boeren in zijn provincies dan bekomt hij 3 punten.

Provinciebonus boven / beneden Egypte 2x (Provinzbonus Unter-/Oberägypten) inzetten in fase 6
Liggen alle 3 provincies van de speler in de boven of alle 3 provincies in de beneden Nijl dan bekomt hij 3 punten.

Provinciebonus Nijlzijde (Provinzbonus Nilseite) 2x inzetten in fase 6
Liggen alle 3 provincies van de speler ten westen van de Nijl of alle drie ten oosten van de Nijl dan ontvangt hij 3 punten.

Provinciebonus Nijloever (Provinzbonus Nilufer)2x inzetten in fase 6
Liggen alle 3 provincies van de speler aan de oever van de Nijl of alle 3 provincies niet aan de Nijl dan ontvangt hij 3 punten

Date Last Modified: 06-05-2003
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief