Der Palast von Alhambra

Die 1. Erweiterung "Die Gunst des Wesirs"

Auteur: Dirk Henn & Wolfgang Panning
Uitgegeven door Queen Games 2004
Deze uitbreiding bevat 4 verschillende modules die elk afzonderlijk of samen met het basisspel gecombineerd kunnen worden
Vrij vertaald in het Nederlands door Peter Vosters (Spelgroep Hof van Watervliet, Brugge, België).

Deze uitbreiding bevat 4 verschillende modules die elk afzonderlijk of samen met het basisspel (Der Palast von Alhambra) gecombineerd kunnen worden. Hierbij tellen de regels van het basisspel. De veranderingen van de spelregels, de aanvullingen alsook het nieuwe speelmateriaal van elke module vind je hierna.

(Die Gunst des Wesirs.)
De gunst van de Vizier

Speelmateriaal

Voorbereiding van het spel
Iedere speler krijgt bij het begin van het spel de Viziersteen in zijn kleur, die hij met de beeldzijde naar boven open voor zich neerlegt. (Men kan de Vizier slechts inzetten wanneer de beeldzijde naar boven gekeerd is). De niet gebruikte stenen komen terug in de doos te liggen.

De gunst van de Vizier claimen.
Telkens wanneer een speelbeurt volledig is afgehandeld mag een speler de normale volgorde van spelen onderbreken en als bijkomende actie een gebouw uit de bouwplaats kopen en plaatsen. Hij moet echter wel voldoen aan de volgende voorwaarden

Hierbij ziet hij af van zijn bijkomende speelbeurt die hij normaal bij het gepast betalen zou bekomen.

De speler draait zijn Viziersteen om (beeldzijde naar beneden) deze is nu niet meer geactiveerd. Hij neemt het gewenste gebouw betaalt het met gepast geld en plaatst het volgens de gekende bouwregels of plaatst het in zijn reserve. Hij ziet af van zijn bonusbeurt.
De bouwplaats wordt opnieuw aangevuld tot 4 gebouwen
Vervolgens wordt de normale volgorde van spelen gevolgd en gaat men verder met die speler die eigenlijk aan beurt was.

De Viziersteen opnieuw activeren.
Iedere speler heeft normaal gezien drie verschillende acties ter beschikking wanneer hij aan de beurt is (geld nemen, gebouw kopen en plaatsen, Alhambra ombouwen) nu komt daar een andere actie bij :
De Viziersteen activeren
Hierbij draait men de verdekte Viziersteen met zijn beeldzijde naar boven. Vanaf nu kan men weer gebruik maken van de bijkomende actie.

Opmerkingen :

(Die Bauhütten)
De bouwhutten

Speelmateriaal
24 gebouwen die zes verschillende bouwhutten voorstellen, voor elk soort gebouw in het basisspel heeft men bouwhutten in dezelfde kleur (3 blauwe, 4 bruine, 5 groene, 3 rode, 4 witte en 5 paarse bouwhutten).

Voorbereiding van het spel
De bouwhutten worden volgens kleur gesorteerd, elk van de zes stapels wordt geschud en verdekt naast de bouwplaats gelegd. Aansluitend wordt van elke stapel de bovenste bouwhut omgedraaid.

Verloop van het spel.
Iedere speler heeft normaal gezien drie verschillende acties ter beschikking wanneer hij aan de beurt is (geld nemen, gebouw kopen en plaatsen, Alhambra ombouwen) nu komt daar een andere bij : een bouwhut oprichten

Een bouwhut oprichten.
Men mag een willekeurige openliggende bouwhut van een van de zes stapels nemen. Vervolgens wordt de volgende bouwhut van de stapel omgedraaid. Is een stapel opgebruikt dan is er van deze soort geen bouwhut meer ter beschikking. Een bouwhut kost geen geld (kan dus niet passend betaald worden en geeft dus ook geen recht op een extra speelbeurt)
Op het einde van de speelbeurt plaatst men de bouwhut (eventueel met andere gebouwen) volgens de bouwregels in de eigen Alhambra ofwel legt men ze op zijn reserveplaats.
Iedere speler mag hoogstens drie bouwhutten bezitten, hierbij tellen eveneens de bouwhutten in de reserve. De regels voor het ombouwen van de Alhambra tellen eveneens voor de bouwhutten.

Bouwhutten bij de waardering.

 

(Die Bonuskaarten)
De bonuskaarten

Speelmateriaal
10 Speelkaarten, welke telkens een bepaald gebouw tonen, de bonuskaarten.

Voorbereiding van het spel.
De bonuskaarten worden geschud en op volgende wijze aan alle spelers verdekt verdeeld
- bij 2 en 3 spelers bekomt ieder 3 bonuskaarten
- bij 4 en 5 spelers bekomt ieder 2 bonuskaarten en
- bij 6 spelers bekomt ieder 1 bonuskaart.
De niet verdeelde bonuskaarten komen terug in de doos te liggen.

De werking van de bonuskaarten.
Iedere bonuskaart toont een bepaald gebouw (opmerking: de 10 kaarten tonen alle gebouwen die geen stadsmuren bezitten)
Wie in de loop van het spel het gebouw in zijn Alhambra plaatst waarvan hij de passende bonuskaart bezit mag deze op elk ogenblik omdraaien. Een omgedraaide bonuskaart telt bij de waardering als een extra gebouw van de afgebeelde soort.

Opmerkingen :

(Die Wechselstube)
De wisselkantoren

Speelmateriaal
6 Kaarten, welke telkens twee verschillende valuta tonen, de wisselkantoren.

Voorbereiding van het spel.
Wanneer de geldkaarten in het basisspel gedurende de voorbereiding van het spel in vijf stapels worden verdeeld, komen er telkens twee wisselkantoren verdekt in de 2de, 3de en 4de stapel te liggen.

Hoe bekomt men een wisselkantoor?
Wordt een wisselkantoor van de stapel omgedraaid legt men deze (net zoals elke andere kaart) open naast de bouwplaats. Hier liggen altijd hoogstens vier kaarten, om het even of dit wisselkantoren of geldkaarten zijn.
De speler aan beurt mag nu in plaats van geld ook een wisselkantoor nemen. Men mag een willekeurig aantal wisselkantoren in de hand hebben.

Hoe zet men een wisselkantoor in?
Een gebouw moet normaal met de valuta betaald worden die op de bouwplaats direct naast het gebouw staat aangegeven. Wanneer deze valuta ook op de kaart met het wisselkantoor staat afgebeeld mag men het wisselkantoor uitspelen en een gebouw in ieder willekeurige combinatie van de beide afgebeelde valuta, aanschaffen.

Opmerkingen :

Date Last Modified: 10-05-2004
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief