Abduction

Auteur: onbekend
Uitgegeven door Eden Studios
Kaartspel, waarbij je een ontsnappingsroute moet leggen (voor 2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar).
Vrij vertaald in het Nederlands door Rob & Det (Meppel, Nederland).

Speeldoel

Spelers zijn ontvoerden aan boord van een ruimtevaartschip. Iedere speler probeert om de eerste te zijn op een "Exit"-kaart, aan het eind van zijn beurt.

Nalatigheid bij de regels

Iedere kaart die deze regels tegenspreekt, gaat voor.

Type kaarten

Speelstukken

Abduction komt met speelstukkenkaarten, die acht verschillende ontvoerden illustreren. Knip de speelstukken langs de stippellijn. Vouw ieder stuk langs de doorlopende lijn.

Spelers

Abduction is ontworpen als vier-spelersspel. Als je twee Abductiondecks door elkaar schudt, dan is het toegestaan om alle acht de speelstukken in een acht-spelersspel te gebruiken.

Spelbegin

Plaats de Holding Cell Locationkaart in het midden van de tafel. Iedere ontvoerde kiest een speelstuk en plaatst die op de Holding Cell. Zorg voor een zeszijdige dobbelsteen (D6).

Schudt het dek met kaarten en deel aan iedere ontvoerde vijf kaarten uit. Leg de overgebleven kaarten dicht, binnen het bereik van iedere speler, neer om een trekstapel te vormen. Er moet links naast de trekstapel ruimte worden vrijgehouden voor een aflegstapel. De deler is de eerste actieve ontvoerde.

Het spel

In zijn beurt, trekt de ontvoerde kaarten totdat zijn hand weer vijf kaarten heeft, en begint zijn drie acties. De andere ontvoerden mogen Event-kaarten spelen als reactie op iedere actie.

Spelbeurten-overzicht

  1. Trek kaarten totdat je hand weer vijf kaarten heeft.
  2. Voer een actie uit.
  3. Iedere niet-actieve ontvoerde, mag kloksgewijs één Event-kaart spelen.
  4. Herhaal stap 2 en 3.
  5. Herhaal stap 2 en 3.

Daarna gaat het spel naar links. Een ronde is voorbij als iedere ontvoerde een beurt heeft gehad. Acties mogen in elke willekeurige volgorde en herhaald worden, zolang er maar niet meer dan drie acties worden gespeeld per beurt. De volgende acties zijn mogelijk.

Bewegen: actieve ontvoerde beweegt zijn speelstuk één plaats.

Zoeken: actieve ontvoerde legt een Item-kaart dicht op tafel neer en rolt de dobbelsteen. Als het resultaat gelijk of hoger is dan het zoeknummer op de locatie van de ontvoerde, dan wordt hij met het item uitgerust (kaart opendraaien en voor de ontvoerde neerleggen).

Als het resultaal minder is dan het zoeknummer, dan is het item niet gevonden (leg de kaart dicht onder de locatie die werd onderzocht). Naar niet gevonden items mag men weer zoeken als de ontvoerde nog acties over heeft. Naar niet gevonden items mag ook weer worden gezocht door andere ontvoerden op die locatie tijdens hun beurt.

Een ontvoerde mag maximaal met drie items zijn uitgerust. Overbelaste ontvoerden moeten items waar ze mee zijn uitgerust afleggen (kaart dicht onder de locatie van de ontvoerde neerleggen) totdat ze het maximale aantal weer bereiken.

Locatie: actieve ontvoerde legt een locatie uit zijn hand open op tafel. Eén opening van de nieuw geplaatste locatie moet aan een opening passen van een locatie die er al ligt. De twee openingen die op elkaar aansluiten vormen een poort tussen de locaties, die de ontvoerden mogen gebruiken om te bewegen. De andere openingen op de nieuw geplaatste locatie (als die er zijn) mogen andere poorten vormen, hoeven niet op elkaar aan te sluiten, of mag passen aan een zijde van een Locatie-kaart zonder een opening (dit wordt een doodlopende weg). Na het plaatsen van een locatie, behalve bij de Exit, moet er minimaal één niet aansluitende opening overblijven op het bord.

Exit-locaties: hebben speciale plaatsingsregels. Een Exit mag niet dichter dan vier kaarten van de Holding Cell worden geplaatst (zie het diagram). Met andere woorden, de Exit-plaatser moet een pad kunnen vormen van het centrum van de Holding Cell naar het centrum van de Exit, dat door vijf poorten gaat.

Als een Exit in het spel wordt gebracht, maar die mag daar niet legaal worden gespeeld, dan eindigt de actie, en de Exit mag worden teruggenomen in de hand van de ontvoerde.

Event (gebeurtenis): actieve ontvoerde speelt een Event voor zichzelf of voor een andere ontvoerde.

Kracht: actieve ontvoerde brengt de kracht teweeg op zijn locatie, of op een item waar hij mee is uitgerust.

Passen: actieve ontvoerde doet niets.

Afleggen: actieve ontvoerde legt één kaart af.

Ontwijken / vermijden

Op zekere momenten zal een ontvoerde een beroep doen op EVADE (ontwijken). Alle EVADE-testen hebben een doelnummer. Als de ontvoerde met de dobbelsteen gelijk of hoger rolt dan het doelnummer, dan ontwijkt hij succesvol. Anders verliest de ontvoerde tijdelijk zijn bewustzijn (BLACK OUT). Sommige kaarten kunnen mogen worden gebruikt om te helpen in een EVADE-test.

Een ontvoerde mag ook het recht hebben op, of de weg gewezen worden naar naar de AVOID (vermijd) iets. Vermijden wordt op dezelfde manier gedaan als ontwijken, maar er is geen EVADE-test wijziging op van toepassing.

Black Out

Als een ontvoerde buiten bewustzijn raakt, worden zijn hand en uitrusting afgelegd. Het speelfiguur van de ontvoerde wordt teruggezet in de Holding Cell en zijn beurt eindigt.

Trekstapel

Als de trekstapel opraakt, schud dan de aflegstapel en vorm een nieuwe trekstapel. Als een Event- of Item-Powerkaart om kaarten vraagt om te trekken en af te leggen, dan worden ze getrokken van de bovenkant van de trekstapel en worden ze geplaatst op de aflegstapel, totdat de trekstapel op is, of totdat een specifieke kaart wordt getrokken.

Als de trekstapel op is voordat de goede kaart is getrokken, eindigt de Event (gebeurtenis). Schud de aflegstapel en vorm een nieuwe trekstapel.

Als de specifieke kaart is getrokken, wordt de aflegstapel niet geschud tussen de overblijvende trekstapel om een nieuwe trekstapel te vormen.

Hull Decompression-Event (Romp drukvermindering)

De "Alien Exoskeleton-Item" of "Escape Hatch-Event" zullen een ontvoerde toestaan om de effecten van "Hull Decompression-Event" te overleven. Een "No Take Him!-Event" doet dat niet. De ruimte met drukvermindering (omgedraaid) telt als de "Carbon Displacer-Item" wordt gebruikt.

Date Last Modified: 29-01-2000
© Deze pagina is onderdeel van de vzw Vlaams Spellenarchief